А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Вірасепт (Viracept)

міжнародна та хімічна назви: nelfinavir; (3S,4aS,8aS)-N-tert-Butyl-2-[(2R,3R)-3-(3,2-cresotamido)-2-hydroxy-4-(phenyl-thio)butyl] decahydro-3-isoguinolinecarboxamide monomethanesulfonate (salt);

основні фізико-хімічні властивості: блакитні таблетки у формі капсул з написом“ВІРАСЕПТ” з одного боку та “250 мг” - з іншого;

склад: 1 таблетка містить нелфінавіру мезилату (безводного) 292,25 мг, щовідповідає 250 мг нелфінавіру;допоміжні речовини: кальцію силікат, кросповідон, магнію стеарат, Е 132індигокармін порошок.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Противірусні засоби для системного застосування. Код АТС J05AE04.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Протеаза вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) – фермент,необхідний для протеолітичного розщеплення поліпротеїнових попередників вірусуна окремі білки, що входять до складу ВІЛ, здатного до інфікування. Розщепленняцих вірусних поліпротеїнів вкрай важливо для дозрівання інфекційного вірусу.Нелфінавір зв’язується з активною ділянкою протеази ВІЛ і перешкоджаєрозщепленню поліпротеїнів, що призводить до утворення незрілих віруснихчасточок, нездатних до інфікування інших клітин.Комбінація Вірасепту з іншими протиретровірусними препаратами зменшуєвірусемію і збільшує кількість CD4-клітин. Попередній аналіз раніше проведенихдосліджень і досліджень, які тривають, свідчить про те, що Вірасепт уповільнюєпрогресування захворювання.Фармакокінетика

. Фармакокінетичнівластивості нелфінавіру вивчалися у здорових добровольців і ВІЛ-інфікованиххворих, при цьому істотних розходжень між ними не виявлено.ВсмоктуванняПісля одноразового або багаторазового перорального прийому 500 – 750 мг(2 або 3 таблетки по 250 мг) нелфінавіру під час їжі максимальні концентраціїпрепарату в плазмі досягаються, як правило, через 2 – 4 год. Післябагаторазового прийому по 750 мг через кожні 8 год протягом 28 днів(рівноважний стан) максимальні концентрації в плазмі сягають 3 – 4 мкг/мл, амінімальні (безпосередньо перед прийомом наступної дози) – 1 – 3 мкг/мл.Абсолютна біодоступність препарату не визначена, однак дослідження зрадіоактивною міткою, з урахуванням великої кількості метаболітів, щовиявляються в сечі, дало змогу припустити, що всмоктується приблизно 78%перорально прийнятої дози.Впливїжі на всмоктування після перорального застосуванняПри прийомі препарату під час їжі його максимальні концентрації вплазмі і площа під кривою “концентрація – час” постійно були в 2 – 3 разивищими, ніж після прийому натще. Збільшення плазматичних концентрацій післяприйому препарату під час їжі не залежить від вмісту жиру в їжі.РозподілУ людини і тварин розрахунковий об’єм розподілу (2 – 7 л/кг)перевищував загальний об”єм води в організмі, що дає змогу припускати значнепроникнення нелфінавіру в тканини. Хоча досліджень у людини не проводилося,одноразове введення 14С-нелфінавіру в дозі 50 мг/кг щурам показало,що його концентрації в головному мозку були нижчими, ніж в інших тканинах,однак in vitro перевищували 95% ефективної противірусної концентрації (ЕС95). Усироватці нелфінавір переважно (98%) зв’язується з білками. Високі концентраціїсаквінавіру в плазмі збільшують відсоток вільного нелфінавіру.МетаболізмПісля одноразового перорального прийому 750 мг 14С-нелфінавірунезмінений нелфінавір становив 82 – 86% від всієї радіоактивності в плазмі. Уплазмі були знайдені один головний і декілька побічних метаболітів, якіутворюються шляхом окислення. Головний оксиметаболіт in vitro має таку самупротивірусну активність, як і вихідний препарат. In vitro метаболізмнелфінавіру здійснюється під впливом численних ізоферментів цитохрому Р-450, утому числі CYP3A.ВиведенняПоказники перорального кліренсу після одноразового (24 – 33 л/год) іповторного прийомів (26 – 61 л/год) вказують на помірну і високу печінковубіодоступність нелфінавіру. Період напіввиведення з плазми, як правило,становив 2,5 – 5 год. Велика частина (87%) перорально прийнятої дози 750 мг, щомістила 14С-нелфінавір, визначалася в калі; радіоактивність каловихмас була зумовлена міченим нелфінавіром (22%) і його численнимиоксиметаболітами. У сечі визначалося лише 1 – 2% прийнятої дози, головним чином– у вигляді незміненого нелфінавіру.Фармакокінетика у дітейУ дітей віком від 2 до 13 років пероральний кліренс нелфінавіруприблизно в 2 – 3 рази вищий, ніж у дорослих. Призначення Вірасепту у виглядіпорошку для внутрішнього застосування або таблеток у дозах близько 20 – 30мг/кг 3 рази на добу під час їжі дозволяє досягти рівноважних концентрацій вплазмі, аналогічних таким у дорослих хворих, які одержують по 500 – 750 мг надобу розподілених на три прийоми.

Показання до застосування. Вірасепт показаний для лікування ВІЛ-1-інфікованих дорослих і дітей укомбінації з іншими противірусними засобами.

Спосіб застосування та дози. Таблетки Вірасепт призначають внутрішньо, під час їжі.Дорослі і діти старше 13 років. Рекомендована доза – по 750 мг (тритаблетки по 250 мг) три рази на добу, або по 1250 мг (п’ять таблеток по 250 мг)два рази на добу. Діти віком від 2 до 13 років включно. Дітям рекомендовано призначатипрепарат у вигляді порошку для перорального прийому із розрахунку на разовудозу 20 – 30 мг/кг три рази на добу. У вигляді таблеток призначають дітям, якіможуть проковтнути таблетку та з масою тіла від 18 кг. Маса тіла, кг Кількість таблеток на дозу 18 – 23 2 23 і більше 3
Переглядів: 654 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я