А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Відекс (Videxò)

міжнародна та хімічнаназви: didanosine;2’, 3’-дидеоксіінозин;

основні фізико-хімічнівластивості: тверді желатинові капсули, кришечка і корпус непрозорого білогокольору, капсули містять білі або майже білі гранули, вкриті кишково-розчинноюоболонкою. Капсули по 250 мг: розмір №1 - напис синього кольору “BMS”, “250 mg”і “6673”. Капсули по 400 мг: розмір № 0 - напис червоного кольору “BMS”, “400mg” і “6674”;

склад: одна капсула містить 250мг або 400 мг диданозину;допоміжні речовини: у складі гранул - натріюкрохмальгліколят, карбоксиметилцелюлоза; суспензія для оболонки гранул –суспензія кополімеру кислоти метакрилової, діетилфталат, тальк; склад оболонкикапсули – кремнію діоксид колоїдний, натрію лаурилсульфат, титану діоксид,желатин.

Форма випуску. Капсули.

Фармакотерапевтична група. Противірусні засоби прямоїдії. Код АТС J05AF02.

Фармакологічні властивості.Фармакодиниміка.Диданозин in vitro пригнічуєрепродукцію ВІЛ у культивованих клітинах людини і клітинних лініях. Післянадходження в клітину диданозин ферментно конвертується вдидеоксіаденозин-трифосфат /ддАТФ/, його активний метаболіт. У віруснійрепродукції нуклеїнової кислоти введення 2’3’-дидеоксинуклеозиду запобігаєподовженню ланцюга і тому гальмує вірусну репродукцію. Разом з тим ддАТФгальмує зворотну транскриптазу ВІЛ, порушуючи синтез провірусної ДНК.Фармакокінетика.Дорослі.Тmax (максимальнийтермін) для досягнення Сmax (максимальна концентрація) диданозину уплазмі крові становить приблизно 2 години, притому рівень Сmax прямопропорційно залежить від величини прийнятої дози.Вміст диданозину в спинномозковійрідині становить у середньому 21 % від концентрації у плазмі на той же час.Капсули слід приймати натще, прийомкапсул під час їжі зменшує Сmax на 46%, а AUC (площа під кривою) -на 19%.Метаболізм диданозину у людини покище не достатньо вивчений. Базуючись на експериментальних даних, припускають, щоу людини він відбувається шляхом метаболізму ендогенних пуринів.Після перорального прийому період напіввиведеннястановить у середньому 1,6 години (для таблеток), однак у зв’язку з тим, щошвидкість усмоктування диданозину з капсул буде суттєво повільніше, тому іперіод напіввидення буде більше приблизно на 50%. Виведення диданозину із сечеюстановить приблизно 20% від прийнятої перорально дози.Нирковий кліренс становить 50% відзагального кліренсу (800 мл/хв), що вказує на активну канальцеву секрецію тагломерулярну фільтрацію при виведенні диданозину нирками. При пероральномуприйомі препарату протягом 4 тижнів кумуляції диданозину в організмі неспостерігалось.При порушенні функції нирок.Після перорального прийому періоднапіввиведення збільшується у середньому від 1,4 години (при нормальнійфункції) до 4,1 години (при тяжкому порушенні функції). В перитонеальнійдіалізній рідині диданозин не виявлявся, але при гемодіалізі через 3-4 годиниконцентрація диданозину у плазмі крові становила від 0,6 до 7,4% від введеноїдози. При порушенні функції нирок (кліренс креатиніну менше 60 мл/хв/1,73 м2)доза дидинозину повинна добиратись індивідуально.При порушенні функції печінки.Метаболізм диданозину залежить відступеня порушення функції печінки, тому може знадобитися зниження дози.Діти.Абсолютна біологічна доступністьдиданозину в разі перорального застосування становить приблизно 36% післяприйому першої дози і 47% - під час регулярного прийому. Фармакокінетикапрепарату Відекс капсули у дітей поки що вивчена недостатньо.

Показання для застосування.Лікування ВІЛ-інфікованих хворих.

Спосіб застосування тадози.Капсули слід ковтати цілими нерозжовуючи, натще або, у крайньому випадку, за 30 хвилин до їди чи не раніше,ніж через 2 години після їди, для більш кращого засвоєння запиваючи водою воб’ємі не менше 100 мл. Не можна відкривати капсулу для полегшення прийому,оскільки ефективність гранул поза капсулою може зменшитися.Дорослим рекомендована добова дозазалежить від маси тіла. Маса тіла Доза і60 кг 400 мг 1 раз на добу <60 кг 250 мг 1 раз на добу Дітям старше 6 років. Застосування капсулВідекс для лікування дітей спеціально не вивчалось, однак що стосується іншихлікарських форм препарату Відекс, рекомендована добова доза (із розрахунку наплощу поверхні тіла) становить 240 мг/м2 (180 мг/м2 укомбінації із зидовудином).Дорослим з порушеннямфункції нирок.Рекомендується зниження дози та/або збільшений інтервал між прийомами препаратузалежно від кліренсу креатиніну:

Кліренс креатиніну (мл/хв/1,73 м2)

Капсули Маса тіла і60 кг і60 (звичайна доза) 400 мг 1 раз на день 59-30 250 мг 1 раз на день 29-10 призначається інша лікарська форма препарату Відекс

Маса тіла <60 кг і60 (звичайна доза) 250 мг 1 раз на день 59-30 призначається інша лікарська форма препарату Відекс Хворим з масою тіла і60 кг такліренсом креатиніну від 29 до <10 мл/хв, а також хворим з масою тіла <60кг та кліренсом креатиніну від 59 до < 10 мл/хв слід призначати іншулікарську форму.Якщо хворому призначенийгемодіаліз, то добову дозу препарату слід прийняти після гемодіалізу. Потреби вдодатковій дозі препарату немає.Дітям з порушенням функціїнирок.Точні рекомендації щодо коригування дози препарату у подібних випадкахвідсутні, але можливо зниження дози та/або збільшення інтервалу між прийомамипрепарату.Хворим похилого віку перед застосуваннямпрепарату слід перевірити функцію нирок, оскільки у них існує більшаймовірність супутньої ниркової недостатності, після чого слід призначитиіндивідуальну дозу.Хворі з порушенням функціїпечінкипотребують зниження дози препарату, однак точних рекомендацій щодо зміни дозипрепарату у подібних випадках немає. Під час лікування препаратом необхідноконтролювати рівень ферментів печінки. При клінічно суттєвому перевищенні рівняферментів печінки лікування треба припинити. При швидкому підвищенні рівняамінотрансфераз може виникнути потреба у повному припиненні лікуваннябудь-якими нуклеозидними аналогами.Пропуск дози.Якщо випадково пропущеночас прийому препарату, то наступного разу треба приймати звичайну дозу. Неможна подвоювати дозу з метою компенсації пропущеної!

Побічна дія.Під час лікуванняВІЛ-інфікованих хворих дуже складно відрізнити побічні ефекти, спричиненізастосуванням препарату Відекс, від побічної дії інших лікарських препаратів,які застосовуються одночасно з ним, та просто від небажаних симптомів, щозумовлені складністю інфекції.Панкреатит. Можливо підвищення рівняамілази сироватки та рівнів ліпази. В деяких випадках панкреатит можепризводити до летального кінця, який частіше трапляється в разі застосуваннябільш високих доз порівняно з рекомендованими або коли препарат застосовуєтьсяодночасно з іншими препаратами зі схожою токсичністю, наприклад зі ставудином.Молочнокислий ацидоз /тяжка форма стеатозу з гепатомегалією, включаючи летальні випадки, відмічалися призастосуванні нуклеозидних аналогів при монотерапії або у комбінації з іншимиантивірусними препаратами, включаючи диданозин. При застосуванні препаратуВідекс у комбінації з іншими препаратами зі схожою токсичністю ризик порушенняфункції печінки значно зростає. Порушення функції печінки невизначеноїетіології при монотерапії препаратом Відекс спостерігалося рідко.Периферична нейропатія звичайно супроводжуєтьсядвостороннім симетричним відчуттям затерплості кінцівок: поколюванням і болем уступнях і менше - у кистях. Частота зазначених реакцій залежала від дози та/абовід стадії захворювання. На початкових стадіях захворювання зазначені явищаспостерігаються рідко. При застосуванні препарату Відекс у комбінації з іншими препаратамизі схожою токсичністю ризик розвитку зазначених побічних ефектів значнозростає.Інші побічні ефекти: також можливі алопеція,анафілактоїдні реакції, астенія, озноб, анорексія, нудота, блювання, біль уживоті, діарея, метеоризм, запалення слинних залоз, шкірний висип, артралгія,міалгія, лейкопенія, тромбоцитопенія, гіпербілірубінемія, у крові може зростатирівень молочної кислоти.Діти. У поодиноких випадках удітей при перевищенні рекомендованих доз спостерігались патологічні зміни всітківки або зоровому нерві. Тому у дітей слід досліджувати сітківку кожні 6місяців. Випадки розвитку панкреатиту також частіше спостерігалися приперевищенні рекомендованих доз.

Протипоказання.Підвищена чутливість до диданозинуабо інших інгредієнтів препарату.Дитячий вік до 6 років.

Передозування.При випадковому прийомі препарату у дози щоперевищує добову слід промити шлунок водою та дати активоване вугілля.Клінічними проявами передозування можуть бутипанкреатит, периферична нейропатія, діарея, гіперурикемія, порушення функціїпечінки. Специфічний антидот, що застосовується у разі передозуваннядиданозину, не відомий. У разі значного передозування відмічалися гіперурикеміяі гепатодисфункція. У подібних випадках призначається гамодіаліз (за 3 – 4години гемодіалізу кількість диданозину зменшується на 20 – 30 %), такожсимптоматична терапія.

Особливості застосування.Перед початком лікування препаратомВідекс слід спитати у пацієнта про наявні на цей час або в недавньому минуломузахворювання нирок, печінки, підшлункової залози.На період прийому препарату Відексслід утримуватися від вживання алкоголю, тому що у комбінації з алкоголемзростає ймовірність розвитку панкреатиту.Вагітність і лактація

. Препарат Відекс під часвагітності слід призначати тільки за наявності чітких показань і тільки у тихвипадках, коли потенційна користь від лікування перевищує можливий ризик. Удослідженнях на тваринах ембріотоксичні, фетотоксичні або тератогенні ефектидиданозину не виявлені.ВІЛ-інфікованим жінкам слідутримуватись від годування груддю дітей через можливість передачі їмВІЛ-інфекції.Застосування препарату Відекс невпливає на здатність керувати транспортними засобами, машинами і механізмами.При призначенні препарату Відекспацієнтам, які знаходяться на дієті з обмеженим вживанням солі, слідвраховувати, що кожна капсула по 400 мг містить 1,7 мг натрію, капсула по 250мг – 1,0 мг натрію.Дітям до 6 років капсули не призначають,оскільки існує можливість випадкової аспірації.

Взаємодія з іншимилікарськими засобами.Спеціальні дослідження щодо лікарської взаємодіїпроводилися відносно до комбінацій із зидовудином, ставудином, ранітидином,лоперамідом, метоклопрамідом, фоскарнетом, триметопримом, сульфаметоксазолом,дапзоном і рифабутином. При цьому ознак взаємодії між препаратами не буловиявлено. Спеціальні дослідження з ципрофлоксацином та індинавіром також невиявляли ніяких взаємодій, тому капсули Відекс можна призначати одночасно іззазначеними препаратами.При застосуванні диданозину за 2 години доганцикловіру або одночасно з ним при систематичному прийомі термін знаходженнядиданозину у плазмі крові зростав у середньому до 111%.При взаємодії капсул Відекс і кетаконазолувідмічалося збільшення терміну знаходження диданозину у плазмі крові та рівнюйого концентрації на 30%.При сумісному застосуванні диданозину з препаратами,що можуть спричинювати периферійну нейропатію або панкреатит, ризик появизазначених токсичних ефектів може збільшуватись. За хворими, що отримують ціпрепарати, слід спостерігати ретельніше.На відміну від таблеток, Відекс у формі капсул немістить антацидів, тому відсутній ризик взаємодії між препаратами, на всмоктуваннякотрих впливає кислотність шлункового вмісту.

Умови та термін зберігання.ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙМІСЦІ.Зберігати при температурі не вище25 °С.Термін придатності - 2 роки
Переглядів: 665 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я