А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Венофер (Venofer)

хімічна назва: заліза (ІІІ) - гідроксидсахарозний комплекс (сахарат заліза);

основні фізико-хімічні властивості

: водний розчин коричневого кольору;

склад: 1 мл розчину містить 20 мг заліза у виглядісахарату заліза (заліза (ІІІ) – гідроксид сахарозний комплекс) допоміжні речовини: гідроксид натрію, вода для ін’єкцій

Форма випуску. Розчин для ін’єкцій;

Фармакотерапевтична група. Антианемічний засіб. Препарат заліза.Код АТС: ВО3АС02

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка:Багатоядерніцентри заліза (ІІІ) - гідроксиду оточені ззовні великою кількістюнековалентнозв’язаних молекул сахарози. Внаслідок цього утворюється комплекс,молекулярна маса якого становить приблизно 43 кД. Він стабільний і вфізіологічних умовах не виділяє іонів заліза. Залізо в цьому комплексі зв’язанозі структурами, схожими з природним феритином.Фармакокінетика: У здоровихдобровольців після одноразового внутрішньовенного введення 100 мг залізамаксимальна концентрація заліза (в середньому 538 мілімоль) досягається через10 хвилин. Об’єм розподілу центральної камери практично повністю відповідаєоб’єму сироватки (близько 3 л). Введене залізо швидко залишає сироватку з періодомнапіввиведення приблизно 6 годин. Об’єм розподілу в стабільному стані складаєприблизно 8 л, що вказує на низький розподіл заліза в рідких середовищахорганізму. Завдяки низькій стабільності сахарату заліза в порівнянні зтрансферином, спостерігається конкурентний обмін заліза на користь трансферину.У результаті за 24 години переноситься близько 31 мг заліза.Виділення заліза нирками, яке спостерігається протягом перших 4 годинпісля ін’єкції, становить менше 5 % від загального кліренсу (близько 20 мл/хв).Через 24 години рівень заліза сироватки повертається до відмітки, на якій вінперебував до введення дози, і виводиться близько 75 % сахарату із судинногорусла.

Показання для застосування. Венофер® показаний для парентеральноїтерапії залізодефіцитних анемій у хворих, які не переносять пероральніпрепарати заліза, а також у випадках, коли неможливо повноцінне всмоктуваннязаліза шлунково-кишкового тракту.

Спосіб застосування та дози. Венофер® вводиться тільки внутрішньовенно, шляхом довготривалої ін’єкціїчи крапельно, і не призначений для внутрішньом’язового введення.Не допускається також введення повної дози, тобто дози, яка б повністюкомпенсувала нестачу заліза в організмі хворого, у вигляді одномоментноїдифузії. Перед тим як почати лікування повноцінними терапевтичними дозамиВеноферу®, треба ввести тест-дозу: 1 - 2,5 мл Венофера® (20 - 50 мг заліза) длядорослих, 1 мл (20 мг заліза) для дітей, маса тіла яких більше 14 кг, іполовину денної дози (1,5 мг/кг) для дітей з масою тіла менше 14 кг. Необхідномати реанімаціїни засоби.Якщо протягом періоду спостереження (який повинен бути не менше 15 хв)не розвинулися побічні реакції, можна вводити частину, що залишилася відпочаткової лікувальної дози.Венофер® бажано вводити за допомогою краплинної інфузії, щоб зменшитиризик розвитку гіпотензії і небезпеку потрапляння розчину в навколовеннийпростір. 1 мл Веноферу® необхідно розвести в 20 мл фізіологічного розчинубезпосередньо перед інфузією (наприклад, 5 мл – в 100 мл фізіологічногорозчину, 25 мл – в 500 мл фізіологічного розчину). Отриманий розчинрекомендується вводити з такою швидкістю: 100 мл – не менше ніж протягом 15хвилин; 200 мл – протягом 30 хвилин; 300 мл – за 1,5 години; 400 мл – за 2,5 години;500 мл – за 3,5 години.У клінічних умовах Венофер® можна розчинити в меншому, ніж вказано,об’ємі фізіологічного розчину, внаслідок чого концентрація отриманого розчинубуде вищою. Однак у цьому випадку швидкість інфузії повинна відповідати кількостізаліза, що вводиться за хвилину (наприклад, 10 мл Веноферу® = 200 мг залізанеобхідно вводити протягом принаймні 30 хв, а 25 мл Веноферу® = 500 мг заліза –за 3,5 год). Для збереження стабільності розчину розводити Венофер® у більших,ніж вказано, об’ємах фізіологічного розчину не допускається.Венофер® можна вводити у вигляді концентрованого (нерозведеного)розчину внутрішньовенно, повільно, зі швидкістю 1 мл за хвилину (наприклад,ампула об’ємом 5 мл вводиться за 5 хв), але об’єм препарату не повиненперевищувати 10 мл за одну ін’єкцію (не більше 200 мг заліза). Після ін’єкціїхворому рекомендується на деякий час зафіксувати руку у витягнутому положенні.Венофер® можна вводити безпосередньо у венозну ділянку діалізноїсистеми, суворо дотримуючи правил, описаних для внутрішньовенної ін’єкції.Доза розраховується індивідуально, відповідно з загальним дефіцитомзаліза в організмі хворого, за формулою: Загальний дефіцит заліза (мг) = маса тіла (кг) ґ (нормальнийрівень Hb для хворого) (г/л) ґ 0,24* + депоноване залізо (мг).Для пацієнтів, які мають масу тіла менше 35 кг: нормальний рівень Hb –130 г/л, кількість депонованого заліза – 15 мг/кг маси тіла. Для хворих з масоютіла більше 35 кг: нормальний рівень Hb – 150 г/л, кількість депонованого зіліза– 500 мг. Коефіцієнт 0,24 = 0,0034 ґ 0,07 ґ 1 000 (вміст заліза в Hb= 0,34 %, об’єм крові = 7 % від маси тіла, коефіцієнт 1 000 = переведення “г” в“мг”).Загальний об’єм Веноферу®, який необхідно ввести (в мл)= Загальний дефіцит заліза (мг)20 мг/мл Маса тіла, кг Необхідний об’єм Веноферу®, мл Hb 60 г/л Hb 75 г/л Hb 90 г/л Hb 105 г/л 5 8 7 6 5 10 16 14 12 11 15 24 21 19 16 20 32 28 25 21 25 40 35 31 26 30 48 42 37 32 35 63 57 50 44 40 68 61 54 47 45 74 66 57 49 50 79 70 61 52 55 84 75 65 55 60 90 79 68 57 65 95 84 72 60 70 101 88 75 63 75 106 93 79 66 80 111 97 83 68 85 117 102 86 71 90 122 106 90 74 У разі, якщо повна необхідна доза перевищує максимальнодозволену одноразову дозу, рекомендується вводити препарат частинами. Якщо через1-2 тижні в гематологічних характеристиках не спостерігається ніяких змін,початковий діагноз слід перевірити.Розрахунок дози для поповнення рівня заліза після втратикрові чи донорстві.Дозу Веноферу®, необхідну для компенсації дефіциту заліза,підраховують за такою формулою:якщо кількість втраченої крові відома: внутрішньовенневведення 200 мг заліза (= 10 мл Веноферу®) приводить до такого ж підвищенняконцентрації Hb, як і переливання 1 одиниці крові (=400 мл з концентрацією Hb150 г/л ); кількість заліза, котру необхідно компенсувати (мг) =кількість втрачених одиниць крові ґ 10.При зниженні рівня Hb: використовуйте попередню формулу,але майте на увазі, що депо заліза поповнювати не треба.Кількіть заліза, яку необхідно компенсувати (мг) = масатіла (кг) ґ 0,24 ґ (нормальний рівень Hb – хворого) (г/л),наприклад: маса тіла 60 кг, дефіцит Hb = 10 г/л Ю наобхідна кількістьзаліза = 150 мг Ю необхідний об’єм Веноферу® = 7,5 мл.Стандартне дозування.Дорослі та хворі похилого віку: 5-10 мл Веноферу® (100-200 мгзаліза) 2-3 рази на тиждень, залежно від рівня Hb.Діти: є лише обмежені дані про застосування препарату у лікуваннідітей. У разі необхідності рекомендується вводити не більше 0,15 мл Веноферу®(3 мг елементарного заліза) на кг маси тіла 1 – 3 рази на тиждень, залежно відрівня гемоглобіну.Максимальна разова доза.Дорослі та хворі похилого віку: для ін’єкцій 10 мл Веноферу® (200мг заліза), тривалість введення не менше 10 хвилин;для інфузії: за медичними показниками разова доза може бутизбільшена до 0,35 мл Веноферу® на кг маси тіла (= 7 мг заліза на кг маси тіла),але не перевищувати 25 мл Веноферу® (500 мг заліза), розведеного в 500 млфізіологічного розчину, який повинен вводитися не менше ніж за 3,5 години 1 разна тиждень. Як правило, великі дози асоціюються з більш високою частотоюнебажаних побічних ефектві.

Побічна дія. Дуже рідко виникають анафілактичні реакції.Іноді, менше ніж в 1 % випадків, може спостерігатися металевий присмаку роті, головний біль, нудота, блювання, гіпотензія. Рідше парестезія, розладишлунково-кишкового тракту, м'язовий біль, підвищення температури тіла,кропив'янка, припливи крові, набряк кінцівок і анафілактоїдні (псевдоалергічні)реакції. У місці ін’єкції можуть бути больові відчуття, почервоніння, набряк, атакож розвиток флебіту.

Протипоказання. Введення Веноферу® протипоказано, якщо:анемія не пов’язана з дефіцитом заліза,існують ознаки перенасичення організму залізом або порушення процесуйого утилізації,існує гіперчутливість до моно - або дисахарозних комплексів заліза.Передозування. Передозуванняможе призвести до гострого перенасичення організму залізом, найчастішевиявляється як гемосидероз. У випадку передозування рекомендуєтьсявикористовувати симптоматичні засоби і, за необхідності, речовини, якізв’язують залізо (хелати).

Особливості застосування. Венофер® можна призначати тільки за суворимипоказаннями у випадках, коли показники підтверджені результатами відповіднихдосліджень (наприклад, результатами визначення феритину сироватки, чи гемоглобіну(Hb), чи гематокриту (Ht), чи підрахунку кількості еритроцитів або визначенняїхніхпараметрів – середнього об’єму еритроциту, середнього вмісту Hb веритроциті або середньої концентрації Hb в еритроциті).Перед застосуваннямампулу слід оглянути з метою виключення наявності осаду й ушкоджень.Застосовувати можна тільки коричневий водний розчин, який не містить сторонніхдомішок.Венофер повинен вводитися негайно після відкриття ампули.Розведений фізіологічним розчином Венофер®, що зберігається при денномусвітлі, при температурі - 25°С, слід використати протягом 12 годин.Після парентерального введення залізовмісних препаратів можутьвиникнути алергічні або анафілактоїдні реакції. У випадках алергічних реакційслід застосовувати антигістамінні препарати. При виникненні тяжкої алергічноїреакції необхідно терміново ввести адреналін. Хворі на бронхіальну астму, або вяких знижена здатність до зв’язування заліза сироваткою та/або відмічаєтьсянестача фолієвої кислоти, належать до групи високого ризику розвитку алергічнихта анафілактичних реакцій. З особливою обережністю Венофер® слід використовувати пацієнтам ізтяжкими розладами функцій печінки, гострою інфекцією за наявності в анамнезіалергії або хронічних інфекцій. Якщо Венофер® вводити занадто швидко, може виникнути гіпотензія.Уникайте навколовенних уколов. При виникненні цього ускладненнярекомендується таке: коли голка залишається введеною, промити її невеликоюкількістю 0,9 % фізіологічного розчину. Щоб прискорити виведення заліза, місцеін'єкції повинно бути оброблено гелем або маззю на основі мукополісахариду.Гель або мазь слід наносити легкими рухами. Не масуйте, щоб уникнути подальшогорозповсюдження заліза. Парентеральні залізовмісні препарати слід обережно призначати приінфекційних захворюваннях у дітей. Вагітність і годування груддю.Дослідження показали, що в організмі неанемічної вагітної твариниВенофер® не вивляє тератогенної чи ембріотоксичної дії . Однак парентеральногозастосування залізовмісних препаратів протягом першого триместру вагітностислід уникати. Протягом другого й третього триместрів призначати їх необхіднодуже обережно. Комплекс залізо - сахароза, що не брав участі в метаболізмі, якправило, не може потрапити в материнське молоко. Дія на здатність орієнтуватися в дорожньому русі іпрацювати з механізмами.Малоймовірна.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Аналогічно всім іншим залізовміснимпрепаратам для парентерального введення Венофер® не можназастосовувати разом із залізовмісними ліками, що вводяться перорально, оскількиабсорбція заліза, яка застосовується перорально, знижується. Тому пероральнукомпенсацію дефіциту заліза слід починати не раніше ніж принаймні через 5 днівпісля останньої ін'єкції Веноферу®.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці притемпературі - 25°С в оригінальній упаковці. Порушення умов зберігання можепризвести до утворення осаду. Термін зберігання - 3 роки
Переглядів: 1564 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я