А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Гідроксисечовина медак (Hydroxyurea medak)

міжнародна назва: гідроксикарбамід;

основні фізико-хімічні властивості: капсула білого кольору,що містить білий порошок.

склад: 1 капсула містить 500 мггідроксикарбаміду;допоміжні речовини: натрію цитрат, натрію стеарат,магнію цитрат, лактози моногідрат, желатин і діоксид титану.

Форма випуску. Капсули.

Фармакологічна група. Протипухлинний препарат ізгрупи гідроксиламінів. Препарати, що застосовуються для лікування онкологічнихзахворювань. АТС L 01Х Х05.

Фармакологічні властивості:

Фармакокінетика. Гідроксікарбамід –протипухлинний препарат алкілуючої дії. Точний механізм протипухлинної діїпрепарату не з’ясований, але вважається, що протипухлинна дія препаратупов’язана з пригніченням синтезу ДНК, при цьому препарат не впливає на синтезРНК та білка.Препарат добре всмоктується ізшлунково-кишкового тракту. Максимальна концентрація в сироватці кровідосягається через 2 години після прийому, а через 24 години у сироватціпарктично не виявляється. Препарат проникає через гематоенцефалічний бар’єр.Період напіввиведення препарату становить 3-4години. Близько 80% препарату виводиться з організму з сечею протягом 12 годин(50% у незмінному вигляді).

Показання для застосування. Препарат показаний длялікування хронічного мієлолейкозу, меланоми, карциноми бронхів. У комбінації зпроменевою терапією препарат рекомендується для лікування злоякіснихплоскоклітинних пухлин голови і шиї, а також при хоріокарциномі матки.

Спосіб застосування та дози. Всі дозові схеми препарату повиннігрунтуватися на фактичній або ідеальній масі тіла хворого (залежно від того,яка з них є меншою). Одночасне застосування препарату з іншимимієлосупресивними агентами може вимагати коригування доз.СОЛІДНІ ПУХЛИНИКурсова терапія:80 мг/кг перорально,одноразово, кожний 3-й день. Безперервна терапія:від 20 до 30 мг/кгперорально, одноразово, щодня.Режим курсовоїтерапії має перевагу над безперервною терапією у плані зниження токсичності(зокрема, пригнічення функції кісткового мозку). Лише іноді виникаланеобхідність в повному припиненні лікування препаратом через його токсичну дію.Застосування одночасно з променевою терапією(злоякісні плоскоклітинні пухлини голови і шиї, хоріокарциноми матки): 80 мг/кгперорально, кожний 3-й день, 1 раз на день.Застосування препарату треба починатипринаймні за 7 днів до початку опромінювання і продовжувати в ході променевоїтерапії, а потім протягом необмеженого наступного періоду за умовиспостереження за хворим і в разі відсутності в нього тяжких реакцій. Променеву терапію слід проводити вмаксимальній терапевтичній дозі. У випадку одночасного застосування препаратуГідроксисечовина “медак” коригування дози опромінювання звичайно не потрібне.РЕЗИСТЕНТНИЙ ХРОНІЧНИЙ МІЄЛОЛЕЙКОЗБезперервна терапія:від 20 до 30 мг/кгперорально, одноразово, щодня.Достатнім періодом для оцінки ефективностіпротипухлинної дії препарату є 6-тижневий курс. За наявності вираженоїклінічної ремісії лікування можна продовжувати необмежено довго. Лікуванняварто перервати, якщо вміст лейкоцитів знижується до значень менше 2,5x109/л,а вміст тромбоцитів до рівня менше 100x109/л. У таких випадках вмістцих форменних елементів слід перевірити знову через 3 дні. Лікування можнапоновити, якщо їх вміст починає помітно зростати. Оскільки відновленнягемопоезу відбувається швидко, звичайно досить пропустити лише декількавведень. Якщо не сталося швидкого відновлення при одночасному застосуванніпрепарату і променевої терапії, променеву терапію також можна перервати.

Побічна дія. Система кровотворення:пригнічення функціїкісткового мозку (лейкопенія, анемія, епізодично тромбоцитопенія). Аномаліїкартини еритроцитів: на ранніх стадіях лікування гідроксикарбамідом частоспостерігається мегалобластичний еритропоез, що носить помірний характер.Морфологічні зміни при цьому нагадують злоякісну анемію, однак вони непов’язані з дефіцитом вітаміну В12 або фолієвої кислоти.Препарат може також знижувати кліренс заліза зплазми і знижувати ефективність утилізації заліза еритроцитами, однак вона невпливає на тривалість життя еритроцитів.Шлунково-кишковий тракт:стоматит, анорексія,нудота, блювання, пронос або запор. Порушення з боку кишково-шлункового трактузвичайно вдається зняти, якщо тимчасово припинити прийом препарату, лише вокремих випадках було необхідне тимчасове припинення опромінювання.Дерматологія:макульозно-папульознівисипання, еритема обличчя і периферична еритема. В окремих випадкахвідмічається алопеція. В ряді випадків у результаті щоденного застосуванняпрепарату протягом декількох років у хворих спостерігалися гіперпігментація,еритема, атрофія шкіри і нігтів, лущення, папули фіолетового кольору.Неврологія:вживання великих доз препаратуможе призводити до помірної сонливості. Неврологічні порушення відмічалися в окремихвипадках і обмежувалися головним болем, запамороченням, дезорієнтацією,галюцинаціями і судомами.Нирки:препарат епізодично може спричинюватитимчасове порушення функції ниркових канальців, що супроводжується збільшеннямвмісту сечової кислоти в сироватці, азоту сечовини крові (АСК) і креатиніну. Вокремих випадках відмічається дизурія.Інші ефекти.Больовевідчуття або дискомфорт внаслідок запалення слизових оболонок в місціопромінення (мукозити) звичайно можна купірувати застосуванням місцевих анестетиківабо пероральних анальгетиків. Якщо реакція носить тяжкий характер, лікуванняпрепаратом варто тимчасово припинити; якщо ефект є винятково тяжким, можезнадобитися тимчасове припинення також і променевої терапії. Однак необхідністьприпинення обох цих форм лікування спостерігалася лише іноді.Також повідомлялося про пропасницю, озноби,почуття нездужання і збільшення активності ферментів печінки. В окремихвипадках були описані гострі легеневі реакції, включаючи дифузну інфільтраціюлегень, лихоманку і задишку, що пов’язані із застосуванням препарату.Застосування препарату в комбінації з променевоютерапією. Побічні ефекти, що спостерігалися при комбінованому лікуванніпрепаратом та опромінюванні, подібні до тих, що описані при монотерапії препаратом:головним чином - пригнічення функції кісткового мозку (анемія і лейкопенія) таподразнення стінок шлунка. В разі одночасного застосування препарату зпроменевою терапією лейкопенія спостерігалася майже в усіх хворих. Іноді (ітільки за наявності вираженої лейкопенії) відмічалося зменшення вмістутромбоцитів до значень менше 100 000/мм3. Під час лікуванняпрепаратом можуть підсилюватися деякі побічні реакції, що зустрічаються в разіпроведення однієї променевої терапії, наприклад порушення функції шлунка імукозити.

Протипоказання. Препарат протипоказаний хворим із пригніченоюфункцією кісткового мозку (вміст лейкоцитів менше 2,5x109/л,тромбоцитів менше 100x109/л) або в разі наявності тяжкої формианемії. Препарат Гідроксисечовина “медак” треба з обережністю застосовуватихворим, які нещодавно одержували інтенсивну променеву терапію або хіміотерапіюіншими цитотоксичними препаратами. У хворих, які в минулому одержувалипроменеву терапію, може загострюватися післярадіаційна еритема. Не вживати підчас вагітності та лактації. Препарат слід застосовувати з обережністю хворим зпорушеною функцією нирок. Хворим похилого віку внаслідок підвищеної чутливостідо побічних ефектів може знадобитися зниження доз препарату.

Взаємодія з іншими лікарськимизасобами. Вразіодночасного застосування препарату з іншими мієлосупресивнимипрепаратами або променевою терапією ступінь пригнічення функцій кістковогомозку або розвиток інших побічних ефектів може зростати.Оскільки є вірогідність того, що вживанняпрепарату призведе до збільшення вмісту сечової кислоти в крові, можезнадобитися коригування дози урикозуричних препаратів (препарати, що підвищуютьвиділення сечової кислоти з організму).

Передозування. У хворих, які застосовувалипрепарат в дозах, що в декілька разів перевищували звичайні рекомендовані,спостерігалися болючість, фіолетова еритема, набряк долонь рук і ступнів ніг ізподальшим лущенням шкіри рук і ніг, інтенсивна генералізована гіперпігментаціяшкіри та тяжкий гострий стоматит. У цих випадках потрібно тимчасово припинитиприйом препарату.

Особливості застосування. Лікування препаратом слідпроводити під наглядом лікаря. Перед початком і періодично під час лікуванняпрепаратом необхідно перевіряти функції кісткового мозку, нирок і печінки. Визначеннягемоглобіну, лейкоцитів і тромбоцитів повинно проводитися принаймні щотижня,протягом усього періоду лікування препаратом. При зменшенні вмісту лейкоцитівдо рівня менше 2,5x109/л або тромбоцитів до рівня менше 100x109/ллікування слід припинити, поки вміст їх не відновиться до норми. Якщо хворийвисовлює відповідне бажання або якщо він відчуває утруднення в проковтуваннікапсул, вміст капсули можна розчинити в склянці води і негайно випити. Прицьому деякі водонерозчинні допоможні речовини вмісту капсул можуть плавати наповерхні розчину. Під час застосування препарату необхідно вживати доситьвелику кількість рідини.В разі пропуску прийому препарату наступнудозу варто приймати після консультації з лікарем.Вагітність і лактація. Дослідження у вагітних жінокне проводилися. У випадку застосування препарату під час вагітності або в разінастання вагітності під час лікування препаратом хвору треба попередити пропотенційну небезпеку для плоду. Жінкам дітородного віку рекомендується уникатинастання вагітності під час лікування препаратом.Препарат переходить у грудне молоко. Тому,враховуючи важливість лікування для матері, необхідно прийняти рішення: провідмову лікування препаратом або про припинення годування дитини груддю.Використання в педіатрії. Безпека та ефективністьлікування препаратом дітей не встановлена.

Умови та термін зберігання. ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ, при температурі 15 – 25 0С, в захищеному від світламісці.Термін зберігання - 4 роки
Переглядів: 1214 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я