А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Ципробай (Sіrrobay)

міжнародна та хімічна назви: сiprofloxacin;1-циклопропіл-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-(1-піперазиніл)-3-хінолінкарбоновакислота;

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний або з жовтуватимвідтінком розчин;

склад: 1 флакон (100 мл розчину) містить 254,4 мгципрофлоксацину лактату, що відповідає 200 мг ципрофлоксацину;допоміжні речовини: кислота молочна, натрію хлорид,кислота хлористоводнева, вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Розчин для інфузій.

Фармакотерапевтична група. Антибактеріальні засоби групифторхінолонів. Код АТС J01M A02.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Ципрофлоксацин пригнічує фермент ДНК-гіразу,який відіграє важливу роль у процесі сегментної деспіралізації та спіралізаціїхромосоми під час фази розмноження бактерій і запобігає хромосомнійтранскрипції інформації, необхідній для здійснення нормального метаболізмубактеріальної клітини, що призводить до пригнічення здатності збудникарозмножуватися. Препарат здійснює швидкий та виражений бактерицидний вплив намікроорганізми, що знаходяться як у фазі розмноження, так і у фазі спокою.Виявляє високу ефективність стосовно практично всіх грамнегативних тагрампозитивних збудників. До ципрофлоксацину чутливі Escherichia coli, Shigellaspp., Salmonella spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp.,Serratia spp., Hafnia spp., Edwardsiella spp., Proteus (як індолпозитивні, такй індолнегативні штами), Morganella spp., Providencia spp., Yersinia, Vibriospp., Aeromonas spp., Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacterspp., Pseudomonas spp. ( у тому числі – Pseudomonas aeruginosa), Legionella,Neisseria spp., Moraxella spp., Branhamella spp., Acinetobacter spp., Brucellaspp., Staphylococcus spp., Listeria spp., Corynebacterium, Chlamydia, а такожплазмідні форми бактерій. Різну чутливість проявляють Gardnerella spp.,Flavobacterium spp., Alcaligenes spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcusfaecalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcusviridans, Mycoplasma hominis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacteriumfortuitum. Анаеробні коки (Рeptococcus, Peptostreptococcus) помірно чутливі доЦипробаю®, а Bacteroides - стійкий. Ципробай® ефективнийстосовно бактерій, які виробляють бета-лактамази. Виявляє активність також щодомікроорганізмів, резистентних практично до всіх антибіотиків, сульфаніламіднихі нітрофуранових препаратів. У ряді випадків Ципробай® активнийвідносно штамів мікроорганізмів, резистентних до інших препаратів групифторхінолонів. Проте слід мати на увазі, що між різними фторхінолонами існуєперехресна резистентність. Як правило, резистентні до препарату Streptococcusfaecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides, Treponema pallidum.Резистентність до ципрофлоксацину розвивається повільно і поступово("багатоступінчастий” тип).Фармакокінетика. Ципрофлоксацин швидко і добрепроникає в усі тканини організму. Максимальні концентрації у плазмі крові післявнутрішньовенного введення досягаються через 60 - 90 хв. Об’єм розподілу встані стійкої рівноваги досягає 2 - 3 л/кг. Оскільки зв’язуванняципрофлоксацину з білками незначне (20 - 30%), а речовина знаходиться в плазмікрові переважно в неіонізованій формі, майже вся кількість введеного препаратуможе вільно дифундувати в екстравазальний простір. У зв’язку з цим концентраціїципрофлоксацину в деяких рідинах і тканинах організму спроможні значноперевищувати рівень препарату в сироватці крові (зокрема, відзначається високаконцентрація ципрофлоксацину в жовчі). Виділяється ципрофлоксацин, в основному,нирками (майже 45% – у незміненому вигляді, десь 11% – у вигляді метаболітів).Через кишечник виділяється інша частина дози (приблизно 20 % – у незміненомувигляді, майже 5 - 6% – у вигляді метаболітів). Нирковий кліренс становить 3-5мл/хв/кг, загальний кліренс – 8 - 10 мл/хв/кг. Період напіввиведення дорівнює 3- 5 год. У зв’язку з тим, що препарат виводиться різними шляхами, збільшення періодунапіввиведення спостерігається лише при значному порушенні функції нирок(можливе збільшення цього показника до 12 год).

Показання для застосування. Лікування неускладнених та ускладненихінфекцій, спричинених збудниками, чутливими до ципрофлоксацину:інфекції середнього вуха та придаткових пазух носа;інфекції очей;інфекції дихальних шляхів;інфекції органів черевної порожнини, бактеріальніінфекції шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів, атакож перитоніт;інфекції нирок і сечовивідних шляхів;інфекції органів малого таза (гонорея, аднексит іпростатит включно);інфекції шкіри та м’яких тканин;інфекції кісток і суглобів;сепсис.Профілактика та лікування інфекцій у хворих з ослабленимімунітетом (у тому числі – на фоні лікування імунодепресантами та принейтропенії). Вибіркова деконтамінація кишечнику під час лікуванняімунодепресантами.

Спосіб застосування та дози. Режим дозування встановлюють індивідуальнозалежно від локалізації та тяжкості перебігу інфекції, а також від чутливостізбудника. Якщо неможливим є застосування препарату внутрішньо, рекомендуєтьсяпочинати лікування з внутрішньовенного введення. Розчин препарату можна вводитинерозведеним або після додавання до інших інфузійних розчинів.Cумісність з іншими розчинамиІнфузійний розчин ципрофлоксацину сумісний зфізіологічним розчином, розчином Рінгера, лактатним розчином Рінгера, 5% і 10%розчином глюкози, 10% розчином фруктози, а також 5% розчином глюкози з 0,225%NaCl або 0,45% NaCl. Розчин, одержаний після змішування ципрофлоксацину зсумісними інфузійними розчинами, слід використати найближчим часом, щопов’язано з мікробіологічними причинами, а також чутливістю препарату досвітла.При інфекціях сечовивідних шляхів (у тому числі –при гострому неускладненому циститі у жінок, а також при гострій неускладненійгонореї) Ципробай® можна вводити внутрішньовенно в дозі 100 мг двічіна добу. При інфекціях дихальних шляхів та при інших інфекціях, залежно відступеня тяжкості процесу та виду збудника, препарат вводять у дозі 200 - 400 мгдвічі на добу. Тривалість інфузії Ципробаю повинна становити 60 хв.При інфекціях тяжкого перебігу, при рецидивуючихінфекціях у хворих на муковісцидоз, при інфекціях органів черевної порожнини,кісток та суглобів, спричинених Pseudomonas або стафілококами, при перитонітіта септицемії, а також при гострих пневмоніях, спричинених Streptococcuspneumoniae, дозу слід збільшити до 400 мг тричі на добу. Максимальна добовадоза становить 1200 мг.Режим дозування при порушенняхфункції нирок або печінки у дорослих1. Порушення функції нирок.1.1. При кліренсі креатиніну від 31 до 60мл/хв./1,73 м2 або його концентрації у плазмі крові від 1,4 до 1,9мг/100 мл максимальна доза ципрофлоксацину при внутрішньовенному введенніповинна становити 800 мг на добу.1.2. При кліренсі креатиніну 30 мл/хв/1,73 м2або менше, або його концентрації у плазмі крові від 2/100 мл або більше,максимальна доза ципрофлоксацину при внутрішньовенному введенні повинна становити400 мг на добу.2. Порушення функції нирок + гемодіаліз.Максимальна доза ципрофлоксацину привнутрішньовенному введені має бути 400 мг на добу; в дні проведення гемодіалізуципрофлоксацин приймають після цієї процедури.3. Порушення функції нирок + перитонеальний діаліз уамбулаторних пацієнтів.Розчин ципрофлоксацину для інфузій додається додіалізату (внутрішньо перитонеально): 50 мг ципрофлоксацину на літр діалізатувводиться 4 рази на добу кожні 6 год.4. Порушення функції печінки.Коригування дози не потрібно.Тривалість лікування залежить від тяжкостізахворювання, клінічного перебігу та результатів бактеріологічних досліджень.Рекомендується продовжувати лікування протягомпринаймні трьох діб після нормалізації температури або зникнення клінічнихсимптомів. Тривалість лікування при гострій неускладненій гонореї та циститістановить одну добу. При інфекціях нирок, сечовивідних шляхів та органівчеревної порожнини тривалість лікування сягає 7 діб. При остеомієліті курстерапії може бути продовжений до двох місяців. При інших інфекціях тривалістькурсу лікування зазвичай становить 7 - 14 діб. У хворих з ослабленим імунітетомлікування проводять протягом усього періоду нейтропенії. При інфекціях,спричинених стрептококами та хламідіями, лікування повинно тривати не менше 10діб.

Побічна дія. Повідомляли про виникнення місцевих реакцій післявнутрішньовенного введення препарату. Ці реакції виникають частіше, якщо часінфузії становить 30 хв або менше. Вони можуть виникати у вигляді місцевихреакцій на шкірі, які швидко минають після закінчення інфузії. Наступні інфузіїпрепарату не протипоказані, якщо тільки при цьому подібні реакції нерецидивують і не ускладнюються.Частота=> 1% 0,1% 0,01% < 0,1%.Оганізм у цілому: біль у кінцівках, у спині, угрудях.Серцево-судинна система: тахікардія, синкопе(непритомність), вазодилятація (приплив крові), гіпотензія.Органи шлунково-кишкового тракту: кандидоз(оральний), жовтяниця, холестатична жовтяниця, псевдомембранозний коліт.Система крові і лімфатична система: анемія,лейкопенія (гранулоцитопенія), лейкоцитоз, змінені значення рівня протромбіну,тромбоцитопенія, тромбоцитемія (тромбоцитоз).Гіперчутливість: алергічна реакція, лікарськагарячка, анафілактоїдна (анафілактична) реакція.Порушення метаболізму: набряк (периферичний,васкулярний, лицьовий), гіперглікемія.Кістково-м’язова система: міалгія (м’язовий біль),набряк суглобів.Нервова система: мігрень, галюцинації, пітливість,парестезія (периферична паралгезія), неспокій (страх, тривога), порушення сну(кошмарні сновидіння), судоми, гіперстезія, депресія, тремор.Дихальна система: диспное, набряк гортані.Шкіра: реакція фоточутливості.Органи чуття: шум у вухах, тимчасова глухота(особливо при високій частоті звука), порушення зору (візуальні аномалії),диплопія, хроматопсія, втрата смакових відчуттів (порушення смаку).Сечостатева система: гостра ниркова недостатність,порушення функції нирок, вагінальний кандидоз, гематурія, кристалурія,інтерстиціальний нефрит.Частота < 0,01%.Серцево-судинна система: васкуліт.Органи шлунково-кишкового тракту: кандидоз, некроз печінки(дуже рідко прогресуючий до печінкової недостатності, що загрожує життю),псевдомембранозний коліт з можливим летальним кінцем, панкреатит, гепатит.Система крові і лімфатична система: гемолітичнаанемія, петехія (переміжна геморагія шкіри), агранулоцитоз, панцитопенія (іззагрозою для життя), пригнічення функції кісткового мозку (із загрозою дляжиття).Гіперчутливість: шок (анафілактичний; із загрозоюдля життя), шкірниий висип, реакція, подібна до сироваткової хвороби.Порушення метаболізму: збільшена активність амілази,збільшена активність ліпази.Кістково-м’язова система: міастенія, тендиніт(переважно тендиніт ахілових сухожиль), частковий або повний розрив сухожиль(переважно ахілових).Нервова система: сильні судоми великих м’язів, нестійкахода, психоз, інтракраніальна (внутрішньочерепна) гіпертензія, атаксія,гіперстезія, сіпання.Шкіра: петехія, мультиформна еритема, вузловаеритема, синдром Стівенса - Джонсона, епідермальний некроз (синдром Лаєлла),стійкий висип.Органи чуття: паросмія (порушення нюху), втрата нюху(зазвичай зворотна при відміні препарату).

Протипоказання. Ципробай® протипоказаний при вагітностіта в період годування груддю, у дитячому та підлітковому віці до 18 років, атакож при підвищеній чутливості до ципрофлоксацину або до іншиххіміотерапевтичних засобів групи хінолонів.

Передозування. Специфічних симптомів передозування немає.Специфічний антидот невідомий. Рекомендуються звичайні заходи невідкладноїдопомоги; додатково можна провести гемодіаліз та перитонеальний діаліз. Задопомогою гемодіалізу або перитонеального діалізу виводиться тільки невеликакількість ципрофлоксацину (< 10%).

Особливості застосування. Хворим на епілепсію, напади судом ванамнезі, судинні захворювання та органічні ураження мозку через небезпекурозвитку побічних реакцій з боку центральної нервової системи Ципробай®слід призначати лише за життєвими показаннями. При виникненні під час або післялікування Ципробаєм® тяжких і тривалих проносів слід виключитидіагноз псевдомембранозного коліту, який потребує негайної відміни препарату іпризначення відповідної терапії. При лікуванні Ципробаєм® пацієнтамварто обмежити діяльність, пов’язану з необхідністю швидкої концентрації увагита здатності до швидких реакцій. На фоні лікування Ципробаєм®можливі зміни деяких лабораторних показників: поява осаду в сечі; тимчасовепідвищення концентрацій сечовини, креатиніну, білірубіну, печінковихтрансаміназ у сироватці крові; в окремих випадках – гіперглікемія, кристалуріяабо гематурія; зміна показників протромбіну. У хворих з порушеннями функціїпечінки та/або нирок рекомендується контроль концентрації ципрофлоксацину вплазмі крові.Спеціальніперестороги та спеціальні попередження при застосуванні.Застосування пацієнтами дитячого віку.Як і у випадку інших препаратів цього класу, булопоказано, що у нестатевозрілих тварин ципрофлоксацин спричиняє артропіюсуглобів, що несуть навантаження. Аналіз доступних даних з безпечностізастосування ципрофлоксацину пацієнтами, молодше 18 років, не дозволив виявитибудь-яких доказів ушкоджень хряща або суглобів, пов’язаних з лікуваннямпрепаратом. У дітей молодше 18 років препарат можна застосовувати лише зажиттевими показаннями.Шлунково-кишковий тракт.У випадку виникнення протягом і після лікуваннятяжкої і стійкої діареї необхідно проконсультуватися з лікарем, адже за цимсимптомом може ховатися серйозне шлунково-кишкове захворювання (наприклад,псевдомембранозний коліт з можливим летальним кінцем), яке вимагає негайноголікування. У таких випадках введення ципрофлоксацину необхідно припинити ірозпочати застосування відповідної терапії. Препарати, що інгібуютьперистальтику, протипоказані.Може спостерігатися минуще зростання активностітрансаміназ, лужної фосфатази або холестатична жовтяниця, особливо у пацієнтівз попереднім ушкодженням печінки.Нервова система.Хворі на епілепсію і пацієнти з попередньоперенесеними розладами центральної нервової системи (наприклад, зниженнямсудомного порога, наявністю в історії хвороби випадків судом, зниженням мозковогокровообігу, зміною структури мозку та інсульту) можуть приймати ципрофлоксацинлише у випадку перевищення користі від приймання препарату над можливимризиком.У деяких випадках побічні реакції з боку центральноїнервової системи спостерігаються вже після першого прийому ципрофлоксацину. Упоодиноких випадках можуть прогресувати депресія або психоз, які створюютьсамозагрозу для пацієнта. У такому разі введення ципрофлоксацину необхідноприпинити.Підвищена чутливість допрепарату.У деяких випадках гіперчутливість та алергічніреакції спостерігаються вже після першого введення ципрофлоксацину, при цьомунеобхідно негайно поінформувати свого лікаря. У поодиноких випадках можутьпрогресувати анафілактичні/анафілактоїдні реакції аж до шоку, що загрожує життюпацієнта. В окремих випадках вони спостерігаються вже після першого введенняципрофлоксацину. Тоді введення ципрофлоксацину необхідно зупинити і при цьомунегайно почати проведення медикаментозного лікування.Кістково-м’язова система.При будь-яких ознаках тендиніту (наприклад, болючаприпухлість) необхідно зупинити введення ципрофлоксацину, уникати фізичногонавантаження і проконсультуватися з лікарем.Розрив сухожиль (переважно ахілових) фігурувавпереважно у повідомленнях щодо лікування осіб похилого віку, або ж у зв’язку зпопереднім лікуванням глюкокортикоїдами.Шкіра.Було показано, що ципрофлоксацин спричиняє появу реакційфоточутливості. Пацієнти, які знаходяться на лікуванні ципрофлоксацином,повинні уникати безпосередньої експозиції з інтенсивними джерелами сонячного таультрафіолетового світла. При виникненні реакцій фоточутливості (наприклад,подібних до сонячних опіків) терапію ципрофлоксацином необхідно припинити.Вагітність і лактація.Ципрофлоксацин неможна призначати жінкам у період вагітності та лактації, тому що досвідбезпечного застосування препарату цими групами пацієнток відсутній, і, такимчином, на основі відповідних даних, одержаних на тваринах, не можна виключити,що цей препарат може спричиняти ушкодження суглобного хряща в організмі, що нерозвинувся.У дослідженні на тваринах не було доведено наявностіу препарату тератогенної активності (деформацій, мальформацій, вад розвитку,потворності).Вплив на здатність керувати автомобілем і працювати з технікою. Препаратможе впливати на швидкість реакції до такого ступеня, що перешкоджає керуваннюавтомобілем або роботі з механізмами. Це особливо характерно при комбінованомуприйманні препарату та алкоголю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Одночасне застосування Ципробаю®та теофіліну може призвести до небажаного підвищення концентрації останнього вплазмі крові та розвитку побічних ефектів. З огляду на це слід контролюватиконцентрацію теофіліну в плазмі крові та адекватно знижувати його дозу. Приодночасному застосуванні Ципробаю® та циклоспорину в окремихвипадках спостерігалося підвищення концентрації сироваткового креатиніну, томуу таких пацієнтів необхідний частий контроль цього показника (два рази натиждень). При одночасному застосуванні Ципробаю® та варфаринуможливе підсилення дії останнього. Внаслідок взаємодії ципрофлоксацину таглібенкламіду можливе підсилення дії останнього, що проявляється гіпоглікемією.Спільне введення Ципробаю® та пробеніциду супроводжуєтьсяпідвищенням концентрації ципрофлоксацину в плазмі крові. Метоклопрамідприскорює абсорбцію Ципробаю®, внаслідок чого скорочується періоддосягнення максимальної концентрації ципрофлоксацину в плазмі крові (набіодоступність останнього це не впливає).Ципробай® може з успіхом застосовуватисяу комбінаціях з азлоциліном та цефтазидимом при інфекціях, спричиненихPseudomonas; з мезлоциліном, азлоциліном та іншими ефективними бета-лактамнимиантибіотиками – при стрептококових інфекціях; з ізоксазолпеніцилінами,ванкоміцином – при стафілококових інфекціях; з метронідазолом, кліндаміцином –при анаеробних інфекціях.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці!Зберігати при температурі не вище 25°С, в захищеному від світла місці. Термінпридатності – 4 роки
Переглядів: 753 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я