А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Фліксотид™ дискус™ (Flixotide™ diskus™)

міжнародна та хімічна назви: флютиказон; S-Fluoromethyl6a,9a-difluoro-11b,17a-dihydroxy-16a-methyl-3oxo-androsta-1,4-diene-17b-carbothioate,17-propionate;

основні фізико-хімічні властивості: білий або майже білий порошок;

склад: 1 доза містить флютиказону пропіонату (мікронізованого) 50 або 100,або 250 мкг; допоміжні речовини: лактози моногідрат (містить молочний протеїн).

Форма випуску. Порошок для інгаляцій, дозований.

Фармакотерапевтична група. Протиастматичні засоби для інгаляційногозастосування. Глюкокортикоїди. Код АТС R03B A05.Фармакологічні властивості.ФармакодинамікаФлютиказону пропіонат при інгаляційному введенні має вираженупротизапальну дію на легені. Це виявляється у зниженні симптоматики та частотинападів астми, зниженні симптоматики хронічних обструктивних захворюваньлегенів і поліпшенні функції легенів незалежно від віку, статі, функціїлегенів, наявності в анамнезі паління та алергологічного статусу. ФармакокінетикаАбсолютна біодоступність інгаляційного флютиказону пропіонату перебуваєв межах 10 – 30% номінальної дози залежно від інгаляційного пристрою, щозастосовується. Системна абсорбція здійснюється головним чином через дихальнусистему, спочатку швидко, потім – протягом більш тривалого часу. Залишокінгаляційної дози проковтується з мінімальним системним впливом у звґязкуз низькою розчинністю флютиказону пропіонату у воді та пресистемнимметаболізмом препарату. Як результат цього пероральна біодоступність препаратуменше 1%.Спостерігається лінійне зростання системної дії при збільшенніінгаляційної дози препарату. Флютиказону пропіонат характеризується високимплазматичним кліренсом (1150 мл/хв), великим об‘ємом розподілу (приблизно 300л) і кінцевим періодом напіввиведення приблизно 8 годин. Рівеньзвґязування з білками помірно високий (91%). Флютиказону пропіонат швидкоелімінується із системного кровотоку, головним чином шляхом метаболізму донеактивного метаболіту за допомогою ферменту цитохрому Р450 CYP3A4. Нирковийкліренс флютиказону пропіонату дуже незначний (менше 0,2%), з них менше 5%препарату виводиться у вигляді метаболітів. Слід бути обережними приодночасному призначенні інгібіторів CYP3A4 у звґязку з потенційнимпідвищенням системного впливу флютиказону пропіонату.

Показання для застосування.Бронхіальна астмаХворі на тяжку астму потребують регулярної підтримуючої терапії. Такіхворі мають постійні симптоми та часті загострення, обмежену фізичнуспроможність і пікову швидкість видоху (PEF) нижче 60% від базової з більшою,ніж на 30%, варіабельністю, що не повертається повністю до норми після прийомубронходилататорів. Такі пацієнти потребують високих доз інгаляційних абопероральних кортикостероїдів. Раптове погіршення стану потребує збільшення дозикортикостероїдів, яке необхідно проводити під пильним медичним наглядом.ДоросліПрофілактичне лікуванняЛегка форма астми (PEF становить 80% і більше від належного, зваріабельністю менше 20%): пацієнти, що потребують періодичного симптоматичноголікування бронходилататорами.Помірна форма астми (PEF 60 – 80% від належного, з варіабельністю 20 –30%): пацієнти, які потребують регулярного протиастматичного лікування, тахворі на нестабільну астму або з погіршенням стану на фоні існуючоїпрофілактичної терапії або терапії тільки бронходилататорами.Тяжка форма астми (PEF менше 60%, з варіабельністю понад 30%): хворі натяжку хронічну астму. Після початку застосування інгаляційного ФліксотидуДискусу багато пацієнтів, які мали залежність від системних стероїдів, дляадекватного контролю за симптомами астми зможуть суттєво зменшити або повністювідмовитися від перорального застосування кортикостероїдів.ДітиКожна дитина, що потребує профілактичного протиастматичного лікування,включаючи тих, у кого не досягнуто контролю за симптомами астми на фоні вжепроведеного лікування існуючими препаратами.Хронічні обструктивні захворювання легенів (ХОЗЛ)За даними клінічних досліджень, регулярне застосування інгаляційногофлютиказону пропіонату значно поліпшує дихальну функцію легенів, знижує симптоматикуХОЗЛ, частоту та тяжкість загострень, а також знижує необхідність у додатковомукурсі пероральних кортикостероїдів. Спостерігається також уповільненняпрогресування погіршення стану здоров’я.

Спосіб застосування та дози.Препарат призначений тільки для інгаляційного застосування.Інгаляційний Фліксотид Дискус застосовується для профілактикизахворювання і тому повинен застосовуватися регулярно, навіть у періодвідсутності нападів астми. Спеціальнігрупи пацієнтівЗмінювати дозухворим похилого віку та пацієнтам з нирковою або печінковою недостатністюпотреби немає.Бронхіальна астмаПочаток терапевтичної дії спостерігається через 4 – 7 днів, хоча деякеполіпшення настає вже через 24 години, особливо у пацієнтів, які раніше неотримували інгаляційні стероїди.Якщо ефективність застосування бронходилататорів короткої дії стаєменшою і хворим потрібно збільшувати частоту і дозу їх застосування, необхіднопереглянути режим лікування.Дорослі та діти старше 16 років: 100 – 1000 мкг двічі на добу.Початкова доза препарату залежить від тяжкості захворювання.Легка астма – по 100 – 250 мкг двічі на добу.Помірна астма – по 250 – 500 мкг двічі на добу.Тяжка астма – по 500 – 1000 мкг двічі на добу.Дозу препарату потім можна відкоригувати для досягнення контролю надсимптомами астми або зменшити до мінімально ефективної залежно відіндивідуальної реакції хворого.Початкову дозу Фліксотиду Дискусу можна розрахувати як половину добовоїдози беклометазону дипропіонату або його еквівалента, які пацієнт застосовуваву вигляді дозованого інгалятора.Діти 4 років і старше: 50 - 200 мкг двічі на добу.У багатьох дітейастма добре контролюється при застосуванні доз від 50 до100 мкг двічі на добу.У тих пацієнтів, для яких ця доза є недостатньою, поліпшення може бутидосягнене шляхом збільшення дози до 200 мкг двічі на добу.Початкова доза інгаляційного Фліксотиду Дискусу залежить від тяжкостізахворювання.Дозу препаратупотім можна відкоригувати для досягнення контролю над симптомами астми абозменшити до мінімально ефективної залежно від індивідуальної реакції дитини. Діти від 1 до 4 років: Фліксотид Дискус не рекомендується для лікуваннядітей цієї вікової групи. За необхідності можна застосовувати ФліксотидЕвохалер у вигляді дозованого аерозолю для інгаляцій, рекомендовані дозизазаначені в інструкції на цей препарат. Хронічні обструктивні захворювання легенів (ХОЗЛ)Доза для дорослих: по 500 мкг двічі на день.Пацієнти повинні усвідомлювати, що для досягнення оптимального ефекту ФліксотидДискус слід застосовувати щодня. Поліпшення звичайно спостерігається через 3 –6 місяців. Однак, якщо через 3 – 6 місяців поліпшення не настає, необхіднопереглянути режим лікування пацієнта.

Побічна дія.Нижченаведена побічна дія систематизована за органами і системами тазалежно від частоти виникнення: дуже часто (і1/10), часто (і1/100 та< 1/10), не часто (і1/1000 та < 1/100), рідко (і1/10000 та <1/1000) та дуже рідко (<1/10000), включаючи окремі повідомлення. Дані пропобічну дію, що виникає дуже часто, часто та не часто, головним чином базуютьсяна клінічних іспитах. Дані про побічну дію, що виникає рідко та дуже рідко,отримуються головним чином спонтанно.Інфекції та інвазіїДуже часто: кандидоз порожнини рота і глотки. У деяких хворих можливий розвиток кандидозу порожнини рота і глотки. Зметою запобігання цьому явищу після застосування Фліксотиду Дискусу слідполоскати порожнину рота. За необхідності протягом усього періоду лікуванняпризначають протигрибковий препарат місцево, продовжуючи при цьому застосуванняФліксотиду Дискусу.Імунна системаПовідомлялось про реакції гіперчутливості з нижченаведеними проявами.Не часто: шкірні реакції гіперчутливості.Дуже рідко: ангіоневротичний набряк (головним чином обличчя таротоголотки), респіраторні симптоми (задишка та/або бронхоспазм) таанафілактичні реакції.Ендокринна системаМожлива системна дія, що включає:дуже рідко – синдром Кушинга, кушингоїдні ознаки, пригніченнянадниркових залоз, затримку росту у дітей та підлітків, зменшення мінералізаціїкісток, катаракту та глаукому.Метаболізм та розлади травленняДуже рідко: гіперглікемія.Психіатричні розладиДуже рідко: відчуття неспокою, розлади сну, зміни поведінки, включаючигіперактивність і збудливість (головним чином у дітей).Дихальна система та грудна клітка Часто: захриплість.У деяких хворих інгаляційний флютиказону пропіонат може бути причиноюзахриплості, у цьому разі стає корисним полоскання горла водою одразу післяінгаляції.Дуже рідко: парадоксальний бронхоспазм.Як і при лікуванні іншими інгаляційними препаратами,можливий розвиток парадоксального бронхоспазму зі швидко зростаючою задишкоюпісля інгаляції. У цьому разі негайно застосовуються швидкодіючі інгаляційнібронходилататори, інгаляція Фліксотиду Дискусу одразу припиняється, проводитьсяобстеження пацієнта та за необхідності призначається альтернативна терапія.

Протипоказання.Гіперчутливість до будь-якого компонента препарату (див. складпрепарату).

Передозування.При застосуванні Фліксотиду Дискусу в дозах, які перевищуютьрекомендовані, може виникнути гостре передозування, що виявляється утимчасовому пригніченні гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи. Цене потребує невідкладної допомоги, оскільки функція кори надниркових залозвідновлюється через декілька днів. Проте при застосуванні доз, вищих за рекомендовані, протягом тривалогочасу можливо суттєве пригнічення функції надниркових залоз. Є повідомлення пропоодинокі випадки гострих адреналових кризів, головним чином у дітей, якілікуються вищими, ніж рекомендовані, дозами (1000 мкг і вище) препаратупротягом тривалого часу (декілька місяців або років). До явищ, якіспостерігалися, входила гіпоглікемія, що супроводжувалась погіршеннямсвідомості та/або конвульсіями. Факторами, що можуть провокувати гострийадреналовий криз, можуть бути травми, хірургічні втручання, інфекції або різкезниження дози. Пацієнти, які лікуються вищими, ніж рекомендовані, дозами,повинні бути під особливим наглядом, і дозу препарату їм треба зменшуватипоступово.

Особливості застосування.Лікування бронхіальної астми повинно проводитися згідно з поетапноюпрограмою, стан пацієнта необхідно регулярно контролювати як клінічно, так ішляхом визначення показників функції зовнішнього дихання.Збільшення частоти застосування та дози короткодіючих інгаляційнихбета-2-агоністів сигналізує про поступову втрату контролю астми. У цих умовахтерапія повинна бути переглянута. Раптове та прогресуюче погіршення контролю астми є потенційно життєвонебезпечним, тому слід збільшувати дозу кортикостероїдів. Для пацієнтів, якіналежать до групи ризику, може бути доцільною щоденна пікфлоуметрія.Фліксотид Дискус не показаний для купірування гострих нападів астми,його призначають для довготривалого профілактичного лікування. Для полегшеннястану при гострих астматичних нападах застосовуються швидко- та короткодіючіінгаляційні бронходилататори.Недостатня ефективність лікування або тяжке загострення астмипотребують збільшення дози Фліксотиду Дискусу та, якщо потрібно, призначеннясистемних стероїдів та/або антибіотиків за наявності інфекції.При застосуванні інгаляційних кортикостероїдів, здебільшого у високихдозах і протягом тривалого часу, можливо виникнення системної дії, але значноменшої, ніж при застосуванні пероральних стероїдів. Системна дія можевиявлятися синдромом Кушинга, кушингоїдними ознаками, пригніченням наднирковихзалоз, затримкою росту у дітей і підлітків, зниженням мінералізації кісток,катарактою та глаукомою. Тому важливо, щоб доза інгаляційних кортикостероїдівбула зменшена до мінімально можливої, яка б підтримувала ефективний контрольсимптомів астми.Рекомендується регулярно перевіряти зріст дітей, що перебувають натривалому лікуванні інгаляційними кортикостероїдами.Існує індивідуальна підвищена чутливість до інгаляційнихкортикостероїдів.При застосуванні Фліксотиду Дискусу в рекомендованих дозах функція тарезерв надниркових залоз залишаються в межах норми. Ефект від застосуванняінгаляційного Фліксотиду Дискусу дає змогу звести до мінімуму потребу впероральних стероїдах. Але можливість виникнення побічної дії у пацієнтів, щораніше лікувались пероральними стероїдами, зберігається протягом деякого часу.Ступінь порушення функції надниркових залоз в окремих ситуаціях можепотребувати оцінки спеціаліста. Слід взяти до уваги можливість порушення функції надниркових залоз іпроводити відповідну кортикостероїдну терапію у разі невідкладної допомоги та устресових ситуаціях. У звґязку з можливістю пригнічення функціїнадниркових залоз переведення пацієнтів з прийому пероральних кортикостероїдівна інгаляційний Фліксотид Дискус потребує особливої уваги і постійного контролюфункції надниркових залоз.Процес переходу на інгаляційний Фліксотид Дискус івідміна системної терапії мусять бути поступовими, пацієнти повинні мати присобі спеціальну картку з попередженням про необхідність додаткового введеннясистемного стероїду в стресових ситуаціях.Заміна системної стероїдної терапії на інгаляційну інколи можедемаскувати алергічні захворювання, такі як алергічний риніт або екзема, ранішеконтрольовані системним прийомом стероїдів. Ці алергічні прояви треба лікуватиантигістамінними засобами та/або препаратами для місцевого застосування, у томучислі кортикостероїдами місцевої дії.Лікування Фліксотидом Дискусом не можна припиняти раптово.Існують поодинокі повідомлення про підвищення рівня глюкозикрові і це слід брати до уваги при призначенні Фліксотиду хворим на цукровийдіабет.Як і при лікуванні іншими інгаляційними кортикостероїдами, з особливоюобережністю Фліксотид Дискус слід призначати хворим на активний туберкульозлегенів. Вагітність і лактаціяБезпека застосування Фліксотиду Дискусу в період вагітності остаточноне встановлена. При вирішенні питання про призначення препарату в цей періодпотрібно зважити очікувану користь для матері і потенційний ризик для плоду.На сьогодні не встановлено, чи потрапляє флютиказону пропіонат у груднемолоко, однак, виходячи з фармакологічного профілю препарату, це малоймовірно.Впливна здатність керувати автомобілем та іншими механізмамиБудь-який вплив є малоймовірним.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.У звичайних умовах після інгаляційного введення досягаються низькі концентраціїфлютиказону пропіонату в плазмі крові завдяки екстенсивному метаболізму першогопроходження та високому системному кліренсу препарату, опосередкованогоцитохромом Р450 3А4 у печінці та кишечнику. Тому ймовірність клінічно значущоїмедикаментозної взаємодії, опосередкованої флютиказону пропіонатом, є дужемалою.За даними досліджень щодо вивчення медикаментозної взаємодії наздорових добровольцях було показано, що ританавір (сильний інгібітор цитохромуР450 3А4) може значно збільшувати концентрацію флютиказону пропіонату у плазмі,що призведе до суттєвого зменшення концентрації кортизолу у сироватці крові.При одночасному застосуванні флютиказону пропіонату та ританавіру можливісистемні впливи кортикостероїдів, включаючи синдром Кушинга та пригніченнянадниркових залоз. Тому слід уникати одночасного застосування флютиказонупропіонату та ританавіру, за винятком випадків, коли користь від такогозастосування буде більшою за ризик системного впливу кортикостерїдів.За даними досліджень з іншими інгібіторами цитохрому Р450 3А4 булодоведено, що вони мають дуже незначний (еритроміцин) або малий (кетоконазол)вплив на збільшення системної концентрації флютиказону пропіонату у сироватцікрові без значущого зменшення концентрації кортизолу. Проте, одночаснозастосовувати інгібітори цитохрому Р450 3А4 слід з обережністю, зважуючи наможливість збільшення системного впливу флютиказону пропіонату.

Умови та термін зберігання.Зберігати при температурі, нижче 30°С у сухому, недоступному для дітеймісці. Для дози 50 мкг/дозу – 1,5 року, 100 мкг/дозу - 2 роки, 250 мкг/дозу -3 роки
Переглядів: 1523 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я