А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Фамвір (Famvir)

міжнародна та хімічна назви

: famciclovir;(9-(4-ацетокси-3-ацетоксиметилбут-1-іл)-2-амінопурин);

основні фізико-хімічні властивості: білі, круглі таблетки, вкриті оболонкою,двоопуклі, зі скошеними краями, із написом “FAMVIR” чи “FV” на одному боці та“125” чи “250” - на зворотній стороні;

склад:1таблетка містить 125 мг чи 250 мг фамцикловіру;допоміжні речовини: гідроксипропілцелюлоза, безводна лактоза, натріюкрохмальгліколят, стеарат магнію, гіпромелоза, титану діоксид,поліетиленгліколь 4000, поліетиленгліколь 6000.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Противірусні засоби прямоїдії. Код АТС J05AB09.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка

.Фамцикловір

(ФАМВІР) є пероральноюформою пенцикловіру.Фамцикловір

(ФАМВІР) швидкоперетворюєтьсяin vivo в пенцикловір, який демонструє in vitro наявністьпротивірусної активності відносно вірусів простого герпесу (типу 1 і 2), вірусувітряної віспи, вірусу Епштейна-Барра та цитомегаловірусу.Антивірусний ефект перорально введеногофамцикловіру

(ФАМВІРУ) був продемонстрований на різних моделях у тварин:цей ефект обумовлено його перетворенням in vivo у пенцикловір. У клітинах, якіінфіковані вірусом, пенцикловір швидко та ефективно перетворюється в трифосфат(цей процес проходить опосередковано через вірус-індуковану тимідинкіназу). Цейтрифосфат міститься в інфікованих клітинах понад 12 годин та пригнічуєреплікацію вірусної ДНК. У неінфікованих клітинах під дією пенцикловіруконцентрація пенцикловір-трифосфата ледь виявляється. Отже, вірогідність йоготоксичної дії на власні клітини ссавців надто низька і для неінфікованих клітинмаловірогідні ушкодження терапевтичними концентраціями пенцикловіру.Найрозповсюдженішою формою резистентності доацикловіру серед штамів вірусу простого герпесу є дефіцит синтезу ферментутимідинкінази (ТК). У таких ТК-дефіцитних штамів спостерігається перехреснарезистентність і до пенцикловіру, і до ацикловіру. Однак була показанаактивність пенцикловіру відносно нещодавно виділених ацикловір-резистентнихштамів вірусу простого герпесу з ушкодженою ДНК-полімеразою.У дослідах з пригнічення рецидивівгенітального герпесу, в яких імунокомпетентних хворих лікували фамцикловіром 4місяці, не виявлено даних, які свідчили б про резистентність до пенцикловірупри аналізі виділених культур у 71 хворого.Результати досліджень пенцикловіру тафамцикловіру у хворих, включаючи дослідження лікування фамцикловіром до 4місяців, продемонстрували низьку частоту зустрічальностіпенцикловір-резистентних культур: 0,3 % з 981 загальної кількості тестованихкультур та 0,19 % з 529 вірусних культур, виділених у хворих із порушеноюімунною функцією.Резистентні культури були виявлені передпочатком лікування чи у групі плацебо, але не були виявлені під час чи післялікування фамцикловіром чи пенцикловіром.Плацебо – дослідження, що контролюється,показало, що фамцикловір

(ФАМВІР) значно знижував тривалістьпостгерпетичної невралгії при застосуванні хворими на оперізуючий лишай.Плацебо – дослідження, що контролюється, ухворих на імунодефіцит на фоні СНІДу показало, що фамцикловір у дозі 500 мг, 2рази на день, значно знижував величину співвідношення числа днів із проявамисимптомів СНІДу до числа безсимптомних днів.Фармакокінетика.а) При пероральному застосуванні фамцикловір

(ФАМВІР)швидко та ефективно абсорбується та перетворюється на активну антивіруснусполуку пенцикловір. Біодоступність пенцикловіру після пероральногозастосування фамцикловіру становить 77 %. Середні величини плазменихконцентрацій пенцикловіру після перорального застосування фамцикловіру

(ФАМВІР)у дозах 125 мг та 250 мг становили, відповідно, 0,8 мкг/мл та 1,6 мкг/мл тавідмічаються у середньому через 45 хвилин після прийому дози. Криві плазменаконцентрація/час для пенцикловіру ідентичні при разовому та повторному (3 разина день та 2 рази на день) дозуванні. Кінцевий термін напіврозпаду пенцикловірупісля прийому як разової, так і повторних доз фамцикловіру

(ФАМВІРУ) становитьблизько 2 годин. Не відмічається кумуляція пенцикловіру після повторних дозфамцикловіру

(ФАМВІР). Пенцикловір та його 6-діокси-попередник слабо (< 20 %) зв’язуються з білками плазми.Фамцикловір

(ФАМВІР) виділяється, головнимчином, у вигляді пенцикловіру та його 6-діокси попередника, які екскретуютьсяіз сечею, при цьому незмінний фамцикловір

(ФАМВІР) у сечі невиявляється. Канальцева секреція сприяє нирковій елімінації сполуки.б) Неускладнена інфекція оперізуючого лишаю невпливає суттєво на фармакокінетику пенцикловіру, змінену після пероральногозастосування фамцикловіру

(ФАМВІРУ).

Показання для застосування.-Лікування гострого оперізуючоголишаю та зменшення тривалості супутньої постгерптичної невралгії;-невідкладне лікуванняінфекційного генітального герпесу;-профілактика та лікуваннярецидивів генітального герпесу;Фамцикловір

(ФАМВІР) також призначений дляхворих, інфікованих простим герпесом та оперізуючим лишаєм із порушеннямімунної функції.

Спосіб застосування та дози.

Оперізуючий лишай вімунокомпетентних дорослихДля лікування гострого оперізуючоголишаю по 250 мг, 3 рази на день, протягом 7 днів. Лікування дає кращірезультати, якщо воно розпочате відразу після появи висипу. Для зменшеннятривалості постгерпетичної невралгії – по 250 мг – 500 мг, 3 рази на день,протягом 7 днів.Оперізуючий лишай у дорослих із порушеноюімунною функцієюПо 500 мг, 3 рази на день, протягом10 днів. Почати лікування рекомендується відразу після появи висипу.Простий герпес у дорослих знепошкодженою імунною системою-

перший прояв генітальногогерпесуПо 250 мг, 3 рази на день, протягом 5 днів. Початилікування рекомендується відразупісля прояву порушення.-

рецидив генітальногогерпесуПо 125 мг, 2 рази на день, протягом5 днів. Почати лікування рекомендується в продромальному періоді чи відразупісля порушень.

Простий герпес у дорослихіз порушеною імунною функцієюПо 500 мг, 3 рази на день, протягом7 днів. Почати лікування рекомендується відразу після прояву висипання.

Профілактика та лікуваннярецидивуючого генітального герпесуПо 250 мг, 2 рази на день.Тривалість лікування залежить від тяжкості захворювання. Терапію необхідноповторити через 12 місяців відповідно з можливими змінами, що спостерігаються вісторії хвороби. Доза 500 мг, 2 рази на день, виявилась ефективною у хворих наСНІД.-Дозуваняхворих з порушеною функцією нирокТак як зниження кліренсу пенцикловіру пов’язано зослабленням функції нирок, відповідно до зміни кліренсу креатиніну, особливуувагу необхідно звернути на дозування хворих з порушеною функцією нирок.Рекомендується така модифікаціядозування:-

Оперізуючий лишай ухворих

знепошкодженою імунною системою та хворих з порушеною імунною функцією

Кліренс креатиніну

(мл/хв./1,73 м2)

Дозування і 40 250/500 мг* 3 рази на день чи 500 мг, 2 рази на день 30-39 250 мг* 3 рази на день чи 250 мг, 2 рази на день 10-29 125 мг* 3 рази на день чи 125 мг, 2 рази на день *доза,що рекомендується для хворих з порушеною імунною функцією-

Перший прояв генітальногогерпесу

Кліренс креатиніну

(мл/хв./1,73 м2)

Дозування і 30 250 мг, 3 рази на день 10-29 125 мг, 3 рази на день -

Рецидив генітальногогерпесу

Кліренс креатиніну

(мл/хв./1,73 м2)

Дозування і 10 125 мг, 2 рази на день -

Простий герпес у хворих зпорушеною імунною функцією

Кліренс креатиніну

(мл/хв./1,73 м2)

Дозування і 40 500 мг, 2 рази на день 30-39 250 мг, 2 рази на день 10-29 125 мг, 2 рази на день -

Профілактика рецидивуінфекції генітального герпесу

Кліренс креатиніну

(мл/хв./1,73 м2)

Дозування і 30 250 мг, 2 рази на день 10-29 125 мг, 2 рази на день -

Хворі з порушеноюфункцією нирок на гемодіалізіОскільки 4-х годинний гемодіалізпризводить до зниження концентрації пенцикловіру в плазмі приблизно на 75 %, дозафамцикловіру повинна прийматися безпосередньо в процесі гемодіалізу.Рекомендуєма доза становить 250 мг (у хворих на оперізуючий лишай) та 125 мг (ухворих на генітальнй герпес).-

Хворі з порушеноюфункцією печінкиУ хворих на печінкові порушення регуляція дозуванняне потрібна.-

Пацієнти похилого вікуМодифікація дозування не потрібна,якщо нема порушень функції нирок.-

Дозування для дітейЕфективність та безпечність фамцикловіруу дітей не вивчались. Отже, фамцикловір не потрібно застосовувати дітям, якщотільки можлива користь фамцикловіру перевищує вірогідний ризик при лікуванніним.-

Максимально переносимаденна доза та тривалість лікуванняНормальна чутливість була відміченау хворих на оперізуючий лишай, які отримували 750 мг, 3 рази на день, протягом7 днів. Аналогічна чутливість була відмічена у хворих на генітальний герпес,які отримували до 750 мг, 3 рази на добу, протягом 5 днів, та до 500 мг, 3 разина добу, протягом 10 днів. Нормальна чутливість була продемонстрована в 2-х-,12-місячних дослідженнях, в яких хворі на генітальний герпес отримували дозу250 мг 3 рази на добу.Аналогічна чутливість була відмічена у хворих наоперізуючий лишай з порушеною імунною функцією, які отримували до 500 мг, 3рази на добу, протягом 10 днів та у хворих на простий герпес з порушеннямімунної фунції, які отримували до 500 мг, 2 рази на добу, протягом 7 днів та500 мг, 2 рази на добу, протягом 8 тижнів.

Побічна дія.Фамцикловір

(ФАМВІР) взагалі добрепереноситься пацієнтами. Є повідомлення про випадки головного болю та нудотипри клінічних дослідженнях. Вони в цілому були слабко чи помірно виражені ваналогічній ситуації і у хворих, які отримували плацебо.Крім описаних проявів при клінічних дослідаху постмаркетингових даних зрідка згадуються такі ефекти:шлунково-кишкові: блювання;дія на центральну та периферичну нервовусистему: сплутаність свідомості (переважно у людей похилого віку), галюцинації,запаморочення;дія на шкіру та придатки: висипання.Фамцикловір також добре переноситься хворимиз порушеною імунною функцією.

Протипоказання. Фамцикловір (ФАМВІР) протипоказаний хворим на відомугіперчутливість до фамцикловіру чи інших компонентів ФАМВІР. Він такожпротипоказаний тим хворим, у яких відмічена гіперчутливість до пенцикловіру.

Передозування. Дані про передозування фамцикловіру обмежені.Повідомлення про випадкові гострі передозування (10,5 г) обмежені. Тривалезастосування (10 г на день, протягом 2 років) фамцикловіру не викликалоускладнень. У випадку передозування необхідно застосовувати підтримуючутерапію. Зрідка описані випадки гострої ниркової недостатності у хворих ззахворюваннями нирок у анамнезі, у яких доза фамцикловіру (ФАМВІРУ) не булазнижена відповідно до рівня функції нирок. Концентрація препарату знижуєтьсяприблизно на 75 % протягом 4-х-годинного гемодіалізу.

Особливості застосування. Особливу увагу необхідно звернути на хворихз порушеною функцією нирок, у яких необхідна регуляція дозування (див. розділи“Спосіб застосування та дози” та “Передозування”). Хворим з порушеною функцієюпечінки, чи хворим похилого віку з нормальною функцією нирок, спеціальнихзаходів обережності не потрібно.Генітальний герпес є хворобою, яка передаєтьсястатевим шляхом. Ризик передачі збільшується у гострій фазі захворювання.Пацієнтам необхідно рекомендувати уникати статевих актів при наявностісимптомів, навіть якщо антивірусна терапія вже розпочата. У процесі супресивноїтерапії антивірусними засобами частота виділення вірусу суттєво знижується.Однак ризик передачі залишається теоретично можливим. Отже хворі, повинніприйняти заходи з відповідного захисту при статевих контактах.

Вагітність і лактаціяХоча дослідження на тваринах не показалинаявність будь-яких ембріотоксичних чи тератогенних ефектів у фамцикловіру

(ФАМВІРУ)чи пенцикловіру, безпечність фамцикловіру при вагітності не виявлена. Отже,фамцикловір не рекомендується застосовувати під час вагітності чи матерям, якігодують груддю, якщо тільки можлива користь при його застосуванні не перевищуєможливий ризик, який пов’язаний з лікуванням.Вплив на здатність керувати автотранспортомі працювати з механізмамиДані про порушення здатності хворих керуватиавтотранспортом і працювати з механізмами під впливом фамцикловіру (ФАМВІРУ)відсутні.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відмічено будь-яких клінічно значущихформ взаємодії. Дані доклінічних досліджень не показали можливостей індукціїцитохрому Р450. Пробенецид та інші лікарські засоби, які впливають нафізіологію нирок, можуть змінювати рівень пенцикловіру в плазмі. В І фазідослідження не відмічено лікарської взаємодії при одночасному застосуваннізидовудину та фамцикловіру.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці,при температурі не вище 30 °С.Термін придатності - 3 роки
Переглядів: 2178 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я