А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Юприма (Uprima)

міжнародна та хімічна назви: апоморфінугідрохлорид (apomorphine hydrochloride);4H-дибензо [de, g] хінолін-10,11-діол, 5, 6, 6a, 7-тетрагідро-6-метил-,гідрохлорид, напівгідрат, (R) або (6a, R) -5, 6, 6a,7-тетрагідро-6-метил-4H-дибензо [de, g] хінолін-10, 11-діол, гідрохлорид,напівгідрат;

основніфізико-хімічні властивості: таблетки червоно-коричневого кольору. Формавипуску 2 мг п’ятикутна та 3 мг трикутна. З одного боку витиснена літеру"а", а з іншого – цифра “2” (форма 2 мг) або “3” (форма 3 мг);

склад

:кожна 2 мг таблетка містить 2 мг апоморфіну гідрохлориду, що еквівалентні1,71 мг апоморфіну;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна; гіпромелоза;кислота лимонна; магнію стеарат; кислота аскорбінова; динатрію едетат; кремніюдіоксид; заліза оксид червоний (Е172); ацесульфам калію; ароматизаторапельсиново - м'ятний (WONF WL-28499); манітол;кожна 3 мг таблетка містить 3 мг апоморфіну гідрохлориду, щоеквівалентні 2,56 мг апоморфіну;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна; гіпромелоза;кислота лимонна; магнію стеарат; кислота аскорбінова; динатрію едетат; кремніюдіоксид; заліза оксид червоний (Е172); ацесульфам калію; ароматизаторапельсиновий м'ятний (WONF WL-28499); манітол.

Форма випуску. Таблетки під'язичні.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при еректильнійдисфункції. Код АТСG04B E 10.

Фармакологічні властивості. Апоморфін є допамінергічним агоністом зспорідненістю з D1 - і D2-рецепторами у ділянках головного мозку, залучених до опосередкування ерекції. У дослідженнях in vivo показано, що впливапоморфіну на еректильну функцію опосередковується у допамінових рецепторах у різних ядрах гіпоталамуса ісереднього мозку. Зокрема, одним з місць дії препарату є паравентрикулярне ядрогіпоталамуса. У цій ділянці опосередковуються вегетативні аспекти сексуальногозбудження. У каскад нейрональних подій можуть залучатися реакції, спричиненіоксидом азоту, та окситоцинергічні сигнали, зумовлені центральним впливомапоморфіну.Апоморфін діє як центральний ініціатор ерекції і посилює проеректильністимули. Еректогенна дія апоморфіну зумовлена покращанням функціонуванняцентральної нервової сигнальної системи, яка відповідає за судинні реакції укавернозних тканинах статевого члена.

Фармакокінетика. Кінцевий період напіввиведення апоморфіну становитьприблизно 3 години. Через інтенсивний розпад при проходженні першогометаболічного шляху апоморфіну гідрохлорид малоефективний при пероральномузастосуванні, а при внутрішньовенному або підшкірному введенні реалізуєтьсялише 1-2 % його активності.Всмоктування: апоморфін швидковсмоктується у під'язичній порожнині і з'являється у плазмі крові вже через 10хв після сублінгвального вживання. Максимальна концентрація у плазмі кровідосягається через 40 - 60 хв. Збільшення дози апоморфіну в таблетці длясублінгвального застосування призводить до дозозалежного пропорційногозростання максимальної концентрації і площини під кривою залежностіконцентрації від часу (Cmax і AUC∞). Біологічнадоступність апоморфіну в таблетках для сублінгвального застосування відноснобіодоступності форми випуску для підшкірного введення становить приблизно 17-18%.Розподіл: приблизно 90 %, дози апоморфіну зв'язується з білкамиплазми, і в першу чергу з альбуміном. Інтенсивність зв'язування з білками незмінюється у межах концентрації від 1,0 нг/мл до 1 000 нг/мл, тобто удіапазоні, який значно ширше за діапазон концентрацій, що досягаються привведенні препарату в рекомендованих дозах. Апоморфін легко проникає у клітиникрові, співвідношення його концентрації у клітинах крові та плазмі приблизнодорівнює 1.Метаболічний розпад: апоморфін зазнаєзначного метаболічного розпаду, в основному, шляхом кон'югації з глюкуроновоюкислотою або сульфатом. Апоморфін також розпадається шляхом N-деметилювання зутворенням норапоморфіну, що перетворюється на глюкуронідні та сульфатнікон'югати. Апоморфіну сульфат є основним метаболітом, який знаходиться у плазмікрові людей після одноразового сублінгвального вживання апоморфіну. У меншійконцентрації виявляються у плазмі крові глюкуроніди апоморфіну та норапоморфін.Ці кон'югати не мають фармакологічної активності. В експериментах in vitroпоказано, що апоморфін HCl для сублінгвального застосування не гальмує урекомендованих дозах метаболічний розпад інших препаратів, який здійснюєтьсяізоформами цитохрому P450 CYP1A2, 3A4, 2C9, 2C19 чи 2D6.Виведення: після сублінгвальноговживання 2 мг [14C] апоморфіну HCl радіоактивні сполуки виявлялись усечі (93 %) і фекальних масах (16 %). У вигляді незміненого апоморфіну в сечі знаходилосьменше 2 % від застосованої дози. Приблизно 59 % дози виводилось у виглядіапоморфіну сульфату, 12 % - у вигляді глюкуронідів апоморфіну і 18 % - якнорапоморфін та його кон'югати. У фекальних масах знаходились апоморфін,норапоморфін та їх сульфати.Люди похилого віку. Фармакокінетикуапоморфіну HCl для сублінгвального застосування у вигляді таблеток по 5 мгвивчали у здорових чоловіків віком понад 65 років. Показано, що у людейпохилого віку відбувається збільшення tmax на 36 % і зниження Cmaxна 21 % порівняно з величинами цих параметрів у молодих людей. У людей похилоговіку відбувалося також збільшення AUC на 11 %. Результати цього дослідженняпоказали, що при застосуванні препарату у людей похилого віку не потрібнозмінювати дозування.Діти. Фармококінетику апоморфінуHCI для сублінгвального вживання не вивчали у людей до 18 років.Статеві розбіжності. Фармококінетикуапоморфіну HCI для сублінгвального застосування не вивчали у жінок.Ниркова недостатність. Фармакокінетикуапоморфіну HCl для сублінгвального вживання у вигляді таблеток по 5 мг вивчалиу людей з різною функціональною активністю нирок. Величина AUC∞у пацієнтів з слабкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну від 40 до 80мл/хв / 1,73 м2) збільшувалась на 4 %, у пацієнтів з помірноюнирковою недостатністю (кліренс креатиніну від 10 до 40 мл/хв / 1,73 м2)- на 52 %, а у пацієнтів із сильною нирковою недостатністю (кліренс креатиніну< 10 мл/хв / 1,73 м2) - на 67 %. Наявність ниркової недостатностімайже не впливала не величину Cmax. При зменшенні кліренсукреатиніну на кожні 10 мл/хв / 1,73 м2 відбувається збільшеннякінцевого напівперіоду виведення апоморфіну на 0,24 години. Наявність нирковоїнедостатності не впливала на інтенсивність зв'язування апоморфіну з білкамиплазми. Таким чином, для пацієнтів із сильною нирковою недостатністюрекомендується зменшувати дозу до 2 мг.Печінкова недостатність. Фармакокінетикуапоморфіну HCl для сублінгвального вживання у вигляді таблеток по 2 мг і 4 мгвивчали у людей з слабкою, помірною і сильною печінковою недостатністю,визначеною за класифікацією Чайлда--Пуга. У пацієнтів з різним ступенемвиразності печінкової недостатності спостерігалося зростання середньої величиниCmax на 16-62 %, а AUC - на 35-68 % порівняно з величинами,одержаними у людей з нормальною функціональною активністю печінки. У пацієнтівз печінковою недостатністю кінцевий напівперіод виведення апоморфіну HCl длясублінгвального застосування у таблетках по 2 мг становив від 1,8 до 3,5години, тоді як у людей при нормальній функції печінки ця величина дорівнює 1,9години. Наявність печінкової недостатності майже не впливала на інтенсивністьзв'язування апоморфіну HCl з білками плазми. Через збільшення величини Сmaxпацієнтам із сильною печінковою недостатністю апоморфін HCl для сублінгвальноговживання можна призначати лише у дозах не вище за 2 мг і застосовувати лише підретельним медичним наглядом.

Показання для застосування. Юприма яксублінгвальні таблетки застосовують для лікування еректильної дисфункції, щопроявляється у нездатності досягти ерекції, достатньої для задовільної статевоїактивності.Для ефективної дії препарату потрібна сексуальнастимуляція.Таблетки Юприма не показані для застосування ужінок.

Спосіб застосування та дози. Перед прийомом Юпримадля сублінгвального вживання рекомендується випити невелику кількість води дляоптимального розчинення таблетки. Одну таблетку Юприма слід покласти під язикприблизно за 20 хв до статевого акту. У більшості пацієнтів вона повністюрозчиняється протягом 10 хв. Якщо через 20 хв у роті залишились решткитаблетки, їх можна проковтнути.Для ефективної дії препарату необхідна сексуальнастимуляція. Пацієнту рекомендується здійснювати статевий акт тільки тоді, коливін відчуває, що готовий до нього. Дія препарату починається приблизно через18-19 хв після розміщення таблетки під язиком. Перша доза: всім пацієнтам рекомендується починати застосування Юприма зтаблетки 2 мг.Наступні дози: у разі необхідності дозуможна збільшити до 3 мг. Її слід доводити до величини, достатньої дляпроведення статевого акту. Наступну дозу можна приймати не раніше, як через 8год після попередньої.

Побічна дія. При проведенніклінічних випробувань понад 4 000 чоловіків приймали таблетки Юприма в дозі від2 до 6 мг. У випробуваннях ІІ/ІІІ фази пацієнти, які приймали принаймні однутаблетку по 2 мг або 3 мг, мали різний вік, а також діагноз органічної,психогенної або змішаної еректильної дисфункції.Побічні реакції, що виникали при застосуваннітаблеток Юприма, були здебільшого дозозалежними, слабо виявленими ітимчасовими. Вони вказували на гарну переносимість препарату в рекомендованихдозах.Таблетки Юприма можуть спричинити вегетативний синдром(вазовагальний за своїм генезом), який виявляється у нетривалому спонтаннозникаючому падінні артеріального тиску, що може призвести до втратисвідомості/непритомності (при застосуванні препарату в рекомендованих дозахтака реакція виникає менше ніж у 0,2 % пацієнтів).Під час проведення багатоцентрових клінічнихвипробувань ІІІ фази при застосуванні препарату в рекомендованих дозах більшеяк у 1 % пацієнтів були виявлені такі побічні реакції:організм загалом: головний та інші болі, інфекції; серцево-судиннасистема: вазодилатація (припливи крові); система травлення: нудота; нервовасистема: запаморочення, сонливість; система дихання: фарингіт,риніт, посилення кашлю, позіхання; шкіра та її придатки: потіння; органивідчуттів: порушення смакових відчуттів.При застосуванні доз, вищих за рекомендовані,спостерігалися такі самі побічні реакції, але їх частота, в основному, булабільшою.При проведенні тривалих досліджень було виявлено:побічні реакції, безпосередньо пов'язані із застосуванням препарату, невідрізняються від реакцій, що спостерігались у контрольованих клінічнихдослідженнях.Особливі групи пацієнтів: у дослідженнях брали участь пацієнти з порушеноюфункціональною активністю печінки або нирок, травмою хребта, простатектомією,гіпертонією і цукровим діабетом. Побічні реакції, що спостерігались у циххворих, не відрізнялися за типом і частотою від реакцій у інших пацієнтів.Лабораторні параметри суттєво не змінювались. Іноді у невеликої кількостіпацієнтів спостерігались такі відхилення: зміни параметрів ЕКГ, включаючи появушлуночкових екстрасистол, зміни концентрації ферментів, які характеризуютьфункціональну активність печінки, альбумінурія, гематурія, гіперхолестеринемія,гіперглікемія, гіперкаліємія, гіперліпідемія, гіпокаліємія, гіпоглікемія,збільшення концентрації сечової кислоти та лейкоцитоз.

Протипоказання. Препарат протипоказаний:при підвищенійчутливості до діючої речовини або до будь-якого іншого компонента препарату;пацієнтам з тяжкою стенокардією, нещодавно перенесеним інфарктомміокарда, тяжкою серцевою недостатністю або гіпотензією та іншимизахворюваннями, при яких статева активність протипоказана.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Вивчалисьвзаємодії між апоморфіном HCl у вигляді таблеток для сублінгвального введення ігіпотензивними засобами (інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту (АПФ),b-блокатори і a1-блокатори). Статистично достовірні результати булиотримані лише в групі пацієнтів, яким вводили нітрати. Після сублінгвальноговживання в дозі, вище за рекомендовану (5 мг), у частини цих пацієнтів (у 4 із40) спостерігались вазовагальні симптоми і значне падіння артеріального тискупри ортостазі.Через можливі фармакодинамічні взаємодіїапоморфін HCl для сублінгвального застосування не рекомендується призначатиразом з агоністами або антагоністами допамінових рецепторів центральної дії.При проведенні досліджень із поєднаним введеннямдобровольцям алкоголю на тлі застосування таблеток Юприма було визначено, щотаке вживання алкоголю може збільшувати частоту і виразність гіпотензії. Крімтого, вживання алкоголю може знижувати сексуальну активність.

Передозування. При проведенніклінічних випробувань не було жодного випадку передозування Юприма длясублінгвального вживання. Цей препарат у великих дозах може спричинитиблювання. При пероральному застосуванні таблеток всмоктуваність апоморфінузменшується через значний метаболічний розпад. Не існує специфічного антидотудля апоморфіну HCl, тому при передозуванні необхідно проводити симптоматичне ізагальнозміцнююче лікування.Рекомендується контролювати життєво важливіпараметри, такі як артеріальний тиск і частота серцевих скорочень. Необхідновживати заходів щодо попередження можливої ортостатичної гіпотензії. Доцільно розглянутиможливість застосування антагоністів допамінових рецепторів.

Особливості застосування. Таблетки Юпримаможуть спричинити вазовагальний вегетативний синдром, що виявляється унетривалому спонтанно зникаючому падінні артеріального тиску. Останнє можепризвести до втрати свідомості/непритомності (при застосуванні препарату врекомендованих дозах така реакція виникала менше, як у 0,2 % пацієнтів).Фактично в усіх таких випадках ця реакція виникала протягом перших 2 год післявживання препарату. Більшість таких реакцій спостерігалась після прийому першоїдози Юприма або при збільшенні дозування. При наступному прийомі препаратувипадки непритомності не повторювались. Юприма не призводить до зміниартеріального тиску. Майже в усіх (> 90 %) випадках непритомностіспостерігались продромальні симптоми, що включали помірну або сильну нудоту,блювання, блідість шкірних покривів, потіння/припливи крові (діафорез) та/абозапаморочення. При появі таких явищ рекомендується лягти і підняти ноги,залишаючись у такому положенні до повного зникнення продромальних симптомів.При призначенні препарату лікар повинен проінструктувати кожного пацієнта щододій у таких випадках.Таблетки Юприма слід застосовувати з обережністюлюдям з неконтрольованою гіпертензією, відомою гіпотензією або з постуральноюгіпотонією в анамнезі. Після сублінгвального вживання препарату інодіспостерігалися випадки раптового зниження артеріального тиску. Люди похилоговіку можуть бути схильнішими до таких проявів і чутливішими до несприятливихнаслідків такої реакції.Через можливість сильного падіння артеріальноготиску препарат з обережністю призначають тим, хто приймає гіпотензивніпрепарати або нітрати.Особливої обережності потребує застосуванняпрепарату при порушенні функціональної активності нирок або печінки.Препарати для лікування еректильної дисфункціїрекомендується вживати з обережністю людям з анатомічними порушеннями у пенісі(наприклад, при скривленні, кавернозному фіброзі або захворюванні Пейроні).Безпечність і ефективність застосування Юпримаразом з іншими препаратами для лікування еректильної дисфункції не вивчали.Тому використовувати такі комбінації не рекомендується.Вагітність і лактація. Таблетки Юприма не показанідля застосування дітьми або жінками.Вплив на здатність керувати транспортними засобамита управляти механізмами. Вплив препарату на здатність керувати автомобілем таіншими механічними засобами не вивчався. Але, оскільки у деяких пацієнтів можевиникати запаморочення або, у поодиноких випадках, непритомність, то займатисядіяльністю, що потребує швидкої реакції, не рекомендується протягом принаймніперших 2 год після прийому Юприма або доки повністю не зникнуть такі симптоми.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці, при температурідо 25 °С,. Тримати в оригінальній упаковці.Термін зберігання – 2 роки
Переглядів: 988 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я