А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Реципро-250/500 (Recipro -250/500)

міжнародна та хімічнаназви: Ciprofloxacin;3-хінолінкарбоксильна кислота,1-циклопропіл-6-фтор-1,4-дигідро-4-окси-(1 -піперазиніл)-моногідрохлорид,моногідрат;

основні фізико-хімічнівластивості: двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою, оранжевогокольору, на зломі - жовтувато-білі;

склад: 1 таблетка міститьципрофлоксацину гідрохлориду у кількості, еквівалентній 250 мгабо 500 мг ципрофлоксацину;допоміжні речовини: крохмаль, магнію стеарат,тальк, гідроксипропілметилцелюлоза,целюлоза мікрокристалічна, титанудіоксид, кремнію діоксид колоїдний, натріюлаурилсульфат. натріюкрохмальгліколят, пропіленгліколь, метиленхлорид, лак жовтийsunset.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Антибактеріальні засобигрупи хінолонів. Фторхінолони. Код АТС J01M A02.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Реципро (ципрофлоксацин) - синтетичнийхіміотерапевтичний засіб зшироким спектром антибактеріальноїдії, який пригнічує реплікацію ДНК бактерій та синтезбілків, припиняючи у такий спосіброзмноження мікроорганізмів.Препарат бактерицидно діє на грампозитивніта грамнегативні штами, у тому числі нарезистентні до іншихантибактеріальних засобів.До ципрофлоксацину чутливі такімікроорганізми:ГрамнегативніEnterobacteriaceae: E.coli, Klebsiella,Proteus, Enterobacter, Morganella morganii, Citrobacter,Serratia та Providencia.Pseudomonadaceae: Ps. aeruginosa та Ps.cepacia.Enter opathogens: Salmonella, Shigella,Enteropathogenic E. Coli, Y. enterocolitica, A. hydrophilia,V. Cholerae, Campylobacter jejuniта Arizona.Miscellaneous: N. gonorrhoeae, N.meningitidis, H. influenzae, Acinetobacter anitratus,Branhamella catarrhalis,Pasteurella, Moraxella та gardnerella vaginalis.ГрампозитивніStaph, aureus, включаючи штами, якіпродукують пеніциліназу та метицилін-резистентніштами, Staph, epidermidis, Strept.pyogenes, Strept. agalactiae, Strept. viridans, Listeriamonocytogenes.Внутрішньоклітинні бактеріїChlamidia trachomatidis, Mycoplasmahominis, Legionella, Brucella.
До Ципрофлоксацину чутливі такожанаероби, включаючи більшість видів Bacteriodes,Clostridium і Fusobacterium.Фармакокінетика. Ципрофлоксацин швидкоабсорбується - після одноразовоговнутрішнього застосування дози 500мг максимальна концентрація антибіотика у сироватцікрові (1,5 - 2 мкг/мл) досягаєтьсячерез 60 - 90 хв. Терапевтичний рівень концентраціївідносно більшості мікроорганізмівутримується протягом 12 годин.Абсолютна біодоступністьципрофлоксацину становить майже 70 - 80 %.Період напіввиведення із сироваткикрові коливається в межах від 3,0 до 3,4 години післяперорального прийому. Об'ємрозподілу становить понад 100 л. Високі концентраціїантибіотика виявлені у назальномута бронхіальному секретах, плевральній рідині, тканинахсечостатевих органів (зокрема, упередміхуровій залозі), жовчі, кістковій та м'язовійтканинах, значно менші - успинномозковій рідині.Ципрофлоксацин частковометаболізується у печінці. Виводиться переважно ниркамишляхом клубочкової фільтрації таканальцевої екскреції (50 % прийнятої дози - у незмінномустані, 15 % - у вигляді біологічно активнихметаболітів), а також через кишечник. Нирковийкліренс ципрофлоксацину становить 3-5 мл/хв./кг; загальний кліренс - 8 - 10мл/хв./кг.Оскільки виведення відбуваєтьсярізними шляхами, подовження періоду напіввиведенняспостерігається лише при значномупорушенні функції нирок (можливе збільшення цьогопоказника до 12 годин).

Показання для застосування.Реципропоказаний для лікування інфекційних захворювань,викликаних чутливими до ньогограмнегативними та грампозитивними мікроорганізмами (утому числі - змішаних інфекцій,викликаних двома або більше патогенами).Інфекції дихальних шляхів: гострийбронхіт, пневмонія, абсцес легенів, інфікованібронхоектази, загострення хронічнихобструктивних захворювань дихальних шляхів,емпієма плеври, інфекційне загостреннякістозної гіпоплазії легенів.Інфекції сечовивідних шляхів:гострий та хронічний пієлонефрити, простатит, цистит,епідидиміт, а також інші хронічні,ускладнені або рецидивуючі інфекційні захворюваннясечових шляхів.Інфекції шкіри та м'яких тканин:хірургічні та післяопераційні рани, інфіковані такимиграмнегативними мікроорганізмами,як Enterobacteriaceae та Pseudomonas aeruginosa, а такожінфекційні ускладнення, спричиненістійкими стафілококами, при виразкових ураженнях,опіках тощо.Інфекції кісток і суглобів: гострийта хронічний остеомієліт, артрит.Гінекологічні інфекції: тяжкіінфекції малого таза, зокрема сальпінгіт, ендометрит.Шлунково-кишкові інфекції:резистентні інфекції черевної порожнини, інфекційна діарея.Тяжкі системні інфекції: септицемія,інфекційна бактеріемія (у пацієнтів з ослабленоюімунною системою).Супутні інфекції та ускладнення прихірургічних втручаннях: перитоніт, абсцеси черевноїпорожнини, запалення жовчнихпротоків, запалення або емпієма жовчного міхура.Захворювання, які передаютьсястатевим шляхом: гонорея (у тому числі викликанамікроорганізмами, які продукуютьбета-лактамазу), венерична виразка - шанкроїд,спричинений Н.ducreyi.Інфекції ЛОР-органів (вухо, горло,ніс) та інфекційні ураження очей: отит середнього вуха,синусит, мастоїдит, тонзиліт,запалення тканин ока.

Спосіб застосування та дози. Дози Реципро визначаютьсяіндивідуально для кожногохворого з урахуванням ступенятяжкості інфекції, типу бактеріального чинника, а такожзагального стану, віку, ваги тастану ниркової функції пацієнта.Для Реципро, призначеного длявнутрішнього застосування, рекомендовано дотримуватисятакої схеми визначеннятерапевтичних доз для дорослих:неускладнені інфекції сечовивіднихшляхів - по 250 мг Реципро кожні 12 годин;

2
простатити та ускладнені інфекціїсечовивідних шляхів у пацієнтів з органічнимианомаліями - по 500 мг кожні 12год;інфекції нижніх дихальних шляхів:легкі - по 250 мг кожні 12 годин; середнього та тяжкогоступеня - по 500 мг кожні 12 год. Приінфекціях, спричинених стійкими грамнегативнимибактеріями, краще застосовуватидозу 750 мг кожні 12 годин;гінекологічні інфекції та діареябактеріального походження - по 500 мг кожні 12 годин;септицемія, бактеріемія, інфекційніураження шкіри, м'яких тканин, кісток, суглобів тощо - убільшості випадків слід приймати по500 - 750 мг кожні 12 годин;при інфекціях черевної порожнинипризначають по 500 - 750 мг Реципро 2 рази на добупротягом 10-14 днів.У пацієнтів з порушенням функціїнирок (кліренс креатиніну < 20 мг/мл) загальну добовудозу препарату необхідно зменшитивдвічі.Звичайна тривалість лікування пригострих інфекціях становить від п'яти до семи днів.Загалом терапія має триватипротягом ще принаймні трьох днів після зникнення клінічнихсимптомів інфекції.При деяких інфекційнихзахворюваннях можливе застосування довготривалої терапії.

Побічна дія. Реципро здебільшого добрепереноситься. Під час клінічних досліджень великої кількості пацієнтів побічніреакції, пов'язані з препаратом, виникали рідко. Головним чином, спостерігалисядіарея, блювання, біль у животі, артралгія, висипи, відчуття занепокоєння,безсоння, головний біль, тремор. У пацієнтів з порушенням функцій печінкиможливе транзиторне підвищення активності печінкових трансаміназ, лужноїфосфатази, збільшення концентрації білірубіну в плазмі крові.Можливі зміни показниківпериферичної крові (еозинофілія, лейкопенія, нейтропенія, зміна кількостітромбоцитів).

Протипоказання. Підвищена індивідуальначутливість до ципрофлоксацину або інших хіміотерапевтичних засобів групихінолонів. Вагітність та період лактації. Препарат не рекомендовано прийматидітям та підліткам віком до 18 років.

Передозування. Симптоми: діарея, блювання, біль уживоті, артралгія, судоми, порушенняфункції нирок, висипання, відчуттязанепокоєння, шкірні алергічні реакції.Лікування: промивання шлунка,гемодіаліз або перитонеальний діаліз.Специфічний антидот невідомий.Рекомендовані звичайні заходи невідкладної допомоги.Необхідно забезпечити достатнєнадходження рідини в організм, підтримувати кислуреакцію сечі.

Особливості застосування. Оскільки ципрофлоксацинможе подразнювати центральнунервову систему, його слідзастосовувати з обережністю хворим на епілепсію.З метою попередження кристалуріїнеобхідно приймати препарат з достатньою кількістюрідини. Слід уникати надмірноїлужності сечі.У пацієнтів з нирковоюнедостатністю дози антибіотика мають бути зменшені.При прийманні Реципро слідутримуватися від керування транспортними засобами івиконання робіт з потенційнонебезпечними механізмами.

Взаємодія з іншимилікарськими засобами. При одночасному застосуванні Реципро (ципрофлоксацину) іпрепаратів заліза, сукральфату або антацидних засобів, які містять магній,алюміній, кальцій, знижується інтенсивність абсорбції ципрофлоксацину. Томупрепарат необхідно призначати за 1 - 2 години до або не раніше, ніж через 4години після застосування зазначених препаратів.

"
Ципрофлоксацин може підвищувати концентраціютеофіліну в плазмі крові і подовжувати період напіввиведення останнього приодночасному застосуванні. Враховуючи це, необхідно контролювати концентраціютеофіліну і адекватно знижувати його дозу.При одночасному застосуванніРеципро з антикоагулянтами подовжується час кровотечі, з циклоспорином -посилюється нефротоксична дія останнього, при комбінуванні з варфарином можливепосилення дії останнього. Слід уникати одночасного застосування антацидів іРеципро, не приймати алкоголь.

Умови та термін зберігання. Зберігати у захищеномувід світла, сухому, недоступному для дітей місці, при кімнатній температурі.

Термін придатності - 3 роки
Переглядів: 714 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я