А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Ректодельт 100 (Rectodelt 100)

міжнародна та хімічна назви: преднізон,17,21-дигідроксипрегна-1,4-дієн-3,11,20-тріон;основні фізико-хімічні властивості: супозиторії подовженої форми ззагостреним кінцем, білого кольору, з гладкою поверхнею, допускається наявністьповітряного стрижня або воронкоподібним заглибленням;

склад: 1 супозиторій містить преднізону 100 мг; допоміжні речовини

: твердий жир.

Форма випуску. Супозиторії ректальні.Фармакотерапевтична група. Кортикостероїдидля системного застосування. Глюкокортикоїди. Код AТС H02AB07.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Преднізон швидкометаболізується до преднізолону. Окрім метаболічних ефектів глюкокортикоїди, утому числі преднізон/преднізолон, мають специфічну дію, зокремахарактеризуються протизапальними, протиалергічними та антипроліферативнимивластивостями, що найчастіше використовуються в клініці.Основою клінічного застосування більшостіглюкокортикоїдів є їх протизапальний ефект і здатність впливати на імуннусистему. Наприклад, у дітей з нападами псевдокрупу кортикостероїдивикористовуються, перш за все, зважаючи на їх протизапальну активність іздатність зменшувати гострий набряк слизової оболонки. Застосуванняглюкокортикоїдів у лікуванні алергічних реакцій грунтується на їхпротиалергічній активності, а імуносупресивний та антипроліферативний ефектикортикостероїдів особливо важливі в лікуванні ревматичних захворювань.Основними ефектами преднізону є такі:мембраностабілізувальні ефекти (пригнічення збільшення проникностікапілярів і мембран у наслідок запалення; стабілізація лізосомальних мембран); пригнічуючий вплив на клітини мезенхімального походження (пригніченняросту фібробластів; пригнічення синтезу колагену); пригнічуючий або стимулюювальний вплив на лімфатичну тканину (зменшеннякількості лімфоцитів; зменшення загальної кількості лейкоцитів; збільшеннякількості тромбоцитів); вплив на метаболізм (стимуляція глюконеогенезу з амінокислот ікатаболізму білків;зниження толерантності до глюкози та чутливості до інсуліну;пригнічення абсорбції Са2+ в кишечнику); - відносно незначний вплив на натрієвий та водний баланс(збільшення реабсорбції Na+; збільшення елімінації K+).Негайні, неспецифічні ефекти глюкокортикоїдів, в основному пов’язані іззмінами фізико-хімічних властивостей клітинних мембран, як правило,спостерігаються через кілька хвилин після введення. Специфічні ефекти виявляютьсяіз певною затримкою (від 30 хвилин до кількох годин) і пов’язані із залученнямкомплексних багатоетапних механізмів.Глюкокортикоїдизв’язуються із специфічними рецепторними білками чутливих клітин і в подальшомуакумулюються в хроматині у формі модифікованих стероїдрецепторних комплексівдля транскрипції.Зазначенимшляхом реалізується синтез спеціальних білків, зокрема макрокортину, якийбезпосередньо опосередковує фармакодинамічні ефекти глюкокортикоїдів.Фармакокінетика. Після введення преднізон швидко метаболізується допреднізолону. Загалом, преднізон і преднізолон в організмі взаємноконвертуються один в один, при цьому більшу частку становить преднізолон. Післязастосування супозиторіїв Ректодельт 100 концентрація активного інгредієнта у плазмідосить швидко досягає величин, які можливо виміряти. Максимальні рівніпреднізолону досягаються приблизно через 5 годин. Абсолютна біодоступністьстановить близько 29%. Преднізолон зв’язується з білками плазми на 50-90% – восновному з транскортином, а у високих концентраціях також і з альбуміном.Об’єм розподілу становить приблизно 1 л/кг, а кліренс – приблизно 1,5 мл/хв/кг.Близько 2-5% абсорбованої дози виділяється із сечею у вигляді преднізону,11-24% – у вигляді преднізолону, а решта – у вигляді інших метаболітів.

Показання для застосування.Супозиторії Ректодельт 100 показані при таких гострихстанах, як астматичні напади, тяжкі алергічні реакції, лейкози, нефрози, атакож при первинному лікуванні захворювань сполучної тканини, в тому числі ревматичнихзахворювань, у дітей з псевдокрупом (гострим стенозуючим ларинготрахеїтом),крупом, спастичним бронхітом.

Спосіб застосування та дози.За відсутності інших рекомендацій первинна дозадля дорослих при тяжких і загрозливих станах становить 100-200 мг преднізону надобу, при гострих станах – 100 мг преднізону на добу. Препарат Ректодельт 100застосовують 1 раз на добу, при тяжких і загрозливих станах – 2 рази на добу.Дітям, які хворіють на круп, псевдокруп іспастичний бронхіт з явищами гострого порушення дихання, призначають 100 мгпреднізону на добу. Залежно від тяжкості стану доза для дітей може коливатись умежах 5–20 мг преднізону/кг маси тіла. Доза 5 мг/кг рекомендована дiтям з масоютіла більше 20 кг.Супозиторії слід вводити глибоко в прямукишку. Ректальне застосування особливо рекомендується дітям із захворюваннямиреспіраторного тракту, зокрема гострим ларинготрахеїтом, коли внутрішньовенне,внутрішньом’язове або пероральне введення глюкокортикоїдів спричинює труднощі ідодатковий стрес у дітей. Термінзастосування залежить від перебігу хвороби. При гострих станах загаломдостатньо короткотермінової терапії. Лікування супозиторіями Ректодельт 100 неповинно перевищувати 2 днів у дітей, хворих на псевдокруп. Як правило, пригострих станах препарат застосовується до 6 днів, у залежності від перебігухвороби. При застосуванніпреднізону більше 6 днів рекомендується індивідуальний режим дозування, підконтролем лікаря. За необхідності можливий інтервал між введенням супозиторіївстановить 12 –30 годин. При довготривалому лікуванні слід брати до увагициркадні ритми. Післядовготривалого лікування застосування преднізону не повинно припинятисявідразу; доцільно поступове зменшення підтримуючої дози. Для цього можуть бутивикористані інші лікарські форми преднізону/преднізолону, які дозволяютьпоступово зменшувати дозу лікарського засобу.

Побічна дія. Тривалезастосування преднізону може спричиняти розвиток синдрому Іценко-Кушинга зтакими проявами, як місяцеподібне обличчя, збільшення маси тіла та ожиріння,гіпертензія та остеопороз. Крім того, можливий розвиток діабетичного метаболічного синдрому,міопатій, шлункових або кишкових виразок (у наслідок ульцерогенної дії на ШКТта підвищення кислотності шлункового соку), психічних розладів, симптомівдефіциту калію, порушення водного та електролітного балансу. Може мати місцезатримка натрію в організмі з утворенням набряків; артеріальна гіпертензія;підвищення зсілості крові; остеопороз, асептичний некроз кіст; гіперглікемія аждо розвитку стероїдного діабету, виснаження (аж до атрофії) кори наднирковихзалоз; негативний азотистий баланс; стероїдна катаракта, провокування латентноїглаукоми. Під часлікування внаслідок зниження опірності інфекціям зростає ризик розвиткуінфекційних хвороб і можливість маскування симптомів інфекцій, може мати місцеуповільнене загоєння ран.Протипоказання.Відома гіперчутливість до преднізону або будь-якого інгредієнтапрепарату.Протипоказанняпроти стероїдів, за винятком індивідуальної гіперчутливості, можуть невраховуватися при короткотривалому (1-2 дні) застосуванні високих доз прилікуванні гострих, потенційно загрозливих для життя та ургентних станів. Притривалому застосуванні преднізону необхідно, однак, враховувати загальніпротипоказання щодо прийому глюкокортикоїдів: виразки шлунково-кишковоготракту, тяжкі форми остеопорозу, виражена гіпертензія, стани до та післяпрофілактичних щеплень, тяжкі вірусні інфекції (в т.ч. прості герпес та вітрянавіспа чи герпес зостер), системні мікози, амебні інфекції, поліомієліт, завинятком бульбарно-енцефалітних форм, закритокутова та відкритокутова формиглаукоми, лімфаденіт унаслідок щеплення вакциною БЦЖ, туберкульоз в активнійформі, наявність продуктивної симптоматики при психічних захворюваннях. Передозування.Гостра інтоксикація преднізоном або іншимиглюкокортикоїдами до цього часу не описана. Разові дози, толерантні длядорослих, становлять 2 000 мг преднізону без розвитку будь-яких ускладнень(дослідження на здорових добровольцях).

Особливостізастосування.ПрепаратРектодельт 100 слід застосовувати, в першу чергу, при гострих станах. Як і щодовсіх інших глюкокортикоїдів, застосування Ректодельту 100 можливо тільки приретельному аналізі співвідношення ризик/користь. Тривале застосування (більше 6днів) можливо тільки під суворим контролем лікаря.Спеціальніперестороги та спеціальні попередження при застосуванніЯкщо препарат застосовується для тривалого лікування, необхідноспостереження окуліста, контроль АТ і водно-електролітичниого балансу, а такожкартини периферичної крові і рівня глюкози в крові; з метою зменшення побічнихефектів можна призначити анаболітичні стероїди, антибіотики, а також збільшитинадходження калію в організм (дієта, препарати калію).За наявності інформації про псоріаз в анамнезі преднізон у високихдозах застосовують під суворим контролем лікаря. При цукровому діабетіпризначають тільки за абсолютними показаннями або для попередження ймовірної резистентностідо інсуліну. При неспецифічних інфекціях застосовують з обережністю і за умовиодночасної хіміо- або антибіотикотерапії. При латентних формах туберкульозупреднізон може бути застосований тільки в сполученні з протитуберкульознимизасобами.Мутагенні ефекти преднізолону досліджені недостатньо. Існують окреміпублікації, в яких наведена інформація про можливу наявність у ньогомутагенного потенціалу, однак значущість цих свідчень не підтвердженавідповідними даними. Довготривалі дослідження канцерогенного потенціалупреднізолону на тваринах відсутні. При хворобі Аддісона слід уникати одночасного застосування збарбітуратами.Після припинення лікування можливо виникнення синдрому відміни,недостатності надниркових залоз, а також загострення захворювання, з приводуякого був призначений преднізон.Вагітність і лактаціяРектодельт 100 може застосовуватися при вагітності та в період лактаціїтільки після ретельного аналізу співвідношення ризик/користь. При вагітності (особливов I триместрі) застосовують за життєвими показаннями. Вплив на здатність керувати автомобілем і працювати з технікоюПри застосуванні згідно з рекомендаціями та завідсутності тяжких небажаних реакцій – малоймовірний.Взаємодія з іншими лікарськими засобами.Спільнезастосування із саліцилатами або нестероїдними протиревматичними засобами можезбільшувати ризик розвитку шлунково-кишкових кровотеч.Одночасний прийом серцевих глікозидів може посилювати глікозиднуактивність, пов’язану із стероїдіндукованою втратою калія.При одночасному застосуванні салуретичних засобів можливо збільшеннявтрати калію.Ефекти антидіабетичних засобів або похідних кумарину можутьпослаблюватися при спільному прийомі з Ректодельтом 100.Рифампіцин, фенітоїн і барбітурати можуть послаблювати ефектиРектодельту 100.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 25°С в сухому, захищеному від світламісці, недоступному для дітей.Термін придатності - 36 місяців
Переглядів: 1458 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я