А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Онкогем (Oncogem)

міжнародна та хімічна назви: гемцитабін; 2’-деокси-2’,2’-дифторцитидинмоногідрохлорид (b-ізомер);

основні фізико-хімічні властивості: від білого до майже білого кольору порошокабо маса;

склад: 1 флакон містить: гемцитабіну гідрохлоридустерильного ліофілізованого, що еквівалентно 200 мг або 1000 мг гемцитабіну;допоміжні речовини: манітол, натрію ацетат, натрію гідроксид.

Форма випуску. Порошок ліофілізований для приготування розчинудля інфузій.

Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Структурні аналогипіримідину. Код АТС L01B C05.

Фармакологічні властивості. Гемцитабін – протипухлинний препарат, щовиявляє цитотоксичну дію, яка обумовлена інгібуванням синтезу ДНК. Препаратметаболізується в клітині до активних дифосфатних і трифосфатних нуклеозидів.Дифосфатні нуклеозиди, що утворилися, по-перше, інгібують дію рибонуклеотидредуктази.Цей фермент каталізує реакції, внаслідок яких у клітині утворятьсядезоксинуклеозидтрифосфати для синтезу ДНК, що призводить до зниження їхконцентрації у клітині. По-друге, одержані при метаболізмі препаратутрифосфатні нуклеозиди активно конкурують за включення в ланцюг ДНК, а такожможуть включатися в РНК. Після вбудовування внутрішньоклітинних метаболітівпрепарату в ланцюг ДНК до її зростаючих ланцюгів додається один додатковийнуклеотид, що призводить до повного інгібування подальшого синтезу ДНК ізапрограмованої загибелі клітини. Фармакокінетика. Після однократної інфузіїпрепарату в дозі 1 г/м2 протягом 30 хв пік концентрації гемцитабінув плазмі досягається через 3–15 хв після закінчення інфузії. Зв’язуванняпрепарату з білками плазми дуже мале. Обсяг розподілу його в тканинах невеликийі складає в середньому 11 л/м2. Препарат метаболізується в клітинахпечінки, нирок, крові та інших тканин організму ферментом цитидиндеаміназоюпоетапно, до утворення неактивного урацилового метаболіту. В процесівнутрішньоклітинного метаболізму утворяться активні дифосфатні і трифосфатнінуклеозиди. Внутрішньоклітинна концентрація нуклеозидів зростає пропорційноконцентрації препарату в плазмі. При досягненні рівноважної концентраціїгемцитабіну в плазмі більше 5 мкг/мл внутрішньоклітинна концентраціянуклеозидів більше не зростає. Після інфузійного введення протягом 30 хвгемцитабіну в дозі 1 г/м2 концентрація в плазмі буде приблизно 5-4мкг/мл протягом 1,5 год, що забезпечить достатню концентрацію нуклеозидіввсередині клітини. Внутрішньоклітинні метаболіти в плазмі і сечі невиявляються. Препарат виводиться переважно у вигляді урацилового метаболіту (восновному із сечею, менше 1% – з калом); у незміненому вигляді із сечеювиводиться 1% від дози. Період напіврозпаду становить майже 17 хв. Прибагаторазовому введенні цей показник трохи зростає. У жінок кліренс препаратутрохи нижчий, ніж у чоловіків. Дослідження кінетики препарату у хворих знирковою або печіночною недостатністю не проводилися. Очікується, що призниженій функції нирок в організмі може накопичуватись неактивний метаболіт.

Показання для застосування.– Недрібноклітинний рак легенів (ІІІ-IV стадії): терапія першої лініїпри локально прогресуючому або метастазуючому процесі (як монотерапія або вкомбінації з цисплатином).– Карцинома підшлункової залози (локальнопрогресуюча або метастазуюча, у тому числі в разі резистентності дофлуороурацилу).

Спосіб застосування та дози. Препарат призначений тільки длявнутрішньовенного введення. При недрібноклітинному раку легені при монотерапіїОнкогем вводять внутрішньовенно крапельно в дозі 1 г/м2 протягом 30хв 1 раз на тиждень протягом 3 тижнів з наступною тижневою перервою. Післяцього повторюють аналогічні 4-тижневі цикли. У разі комбінованої терапіїОнкогем вводять внутрішньовенно крапельно в дозі 1,25 г/м2 у 1-й та8-й дні кожного 21-денного циклу або в дозі 1 г/м2 у 1-й, 8-й і 15-йдні кожного 28-денного циклу з подальшим введенням цисплатину в дозі 100 мг/м2.При карциномі підшлункової залози Онкогемвводять внутрішньовенно крапельно в дозі 1 г/м2 протягом 30 хв 1 разна тиждень протягом 7 тижнів з наступною тижневою перервою. При наступнихциклах інфузію препарату проводять 1 раз на тиждень протягом 3 тижнів знаступною тижневою перервою.У хворих, які одержують Онкогем, передкожним введенням необхідно контролювати кількість тромбоцитів, лейкоцитів ігранулоцитів у крові. В разі розвитку гематологічної токсичності дозу Онкогемуможна зменшити чи відкласти її введення відповідно до такої схеми: Абсолютна кількість гранулоцитів (x106/л) Кількість тромбоцитів (x106/л) % від попередньої дози ≥ 1000 і ≥ 100 000 100 500–999 або 50 000–99 000 75 < 500 або < 50 000 Відкласти введення
Переглядів: 1450 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я