А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Нейромідин (Neiromidin)

міжнародна і хімічна назви: Ipidakrin (аміридин) 9-аміно-2, 3, 5, 6,7, 8-гексагідро-1Н-циклопентану (b) хіноліну гідрохлориду моногідрат;

основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна рідина.

Склад: 1 мл 0,5 % розчину для ін’єкцій містить 5 мгіпідакрину;допоміжні речовини: соляна кислота, вода дляін’єкцій;1 мл 1,5 % розчину для ін’єкцій містить 15 мгіпідакрину;допоміжні речовини: кислота хлористоводнева,вода для ін’єкцій;

Форма випуску. Розчин для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група.Блокатор калієвої проникності мембрани, інгібіторхолінестерази, стимулятор нейром’язової провідності. Код АТС N 07 АА.

Фармакологічні властивості.Основу спектра фармакологічної активностіНейромідину® становить біологічно вигідна комбінація двохмолекулярних ефектів – блокади калієвої проникності мембрани і оборотногоінгібування холінестерази, дія яких призводить до безпосереднього стимулюючоговпливу на провідність імпульсу в нервово-м’язовому синапсі і в ЦНС. При цьомувирішальну роль відіграє блокада калієвої проникності мембрани,щоспричинює подовження фази реполяризації потенціалу дії мембрани і підвищенняактивності пресинаптичного аксону. Це супроводжується збільшенням входу іонівкальцію до пресинаптичної терминалі, і внаслідок цього – посиленням викидумедіатору до синаптичної щілини в усіх синапсах. Підвищення концентраціїмедіатору в синаптичній щілині сприяє посиленню стимуляції постсинаптичноїклітини внаслідок медіатор-рецепторної взаємодії. У холінергічних синапсахінгібування холінестерази спричинює подальше накопичення нейромедіатору всинаптичній щілині і посилення функціональної активності постсинаптичноїклітини (скорочення, проведення збудження).Таким чином, Нейромідин® діє на всі ланкив ланцюгу процесів, які забезпечують проведення збудження.Нейромідин® посилює дію на гладкі м’язине лише ацетилхоліну, але й адреналіну, серотоніну, гістаміну і окситоцину.Нейромідин® також блокує натрієву проникність мембрани, хочай істотно слабкіше порівняно з калієвою проникністю. З цим ефектом частковопов’язана наявність у Нейромідину® слабких седативних тааналгетичних властивостей.Нейромідин®виявляє такіфармакологічні ефекти:- відновлює і стимулює нервово-м’язову передачу;- відновлює проведення імпульсу в периферичнійнервовій системі, порушеного внаслідок впливу різних чинників, таких як травма,запалення, дія місцевих анестетиків, деяких антибіотиків, калію хлориду,токсинів, тощо;- посилює скоротливість гладком’язових органів підвпливом всіх антагоністів за винятком калію хлориду;- поліпшує пам’ять і здатність до навчання;- специфічно помірно стимулює ЦНС з окремимипроявами седативного ефекту;- виявляє аналгетичний ефект;- виявляє антиаритмічний ефект.Фармакокінетика.Після підшкірного абовнутрішньом’язевого введення препарат швидко всмоктується. Максимальніконцентрації в крові відзначають через 25–30 хвилин. З кровіНейромідин®швидко надходить до тканин і в стадії стабілізації в сироватці крові виявляютьлише 2 % препарату. Період напіврозподілу в фазі становить 40 хвилин. Приблизно40-50 % Нейромідину® зв’язується з білками. Елімінація Нейромідину®з організму здійснюється за рахунок об’єднання ниркових та позанирковихмеханізмів (біотрансформація, екскреція з жовчю), при цьому переважає виведенняз сечею. Екскреція Нейромідину® нирками відбувається головним чиномза рахунок канальцевої секреції, і лише 1/3 препарату виводиться шляхомклубочкової фільтрації. 34,8%Нейромідину® виділяється внезмінному стані, що свідчить про швидкий метаболізм Нейромідину® ворганізмі.

Показання для застосування.Нейромідин® застосовують при такихзахворюваннях:ураження периферичної нервової системи – нейропатії,неврити, поліневрити іполінейропатії, мієлополірадикулоневрити;бульбарні паралічі і парези;порушення пам’яті різного генезу (хворобаАльцгеймера, інші форми слабоумствапізнього віку), церебральна дисфункція у дітей ізутрудненням навчання;при ураженнях ЦНС травматичного, судинного та іншогогенезу, які супроводжуються порушенням пам’яті, праксису, уваги, руховихфункцій;міастенія і різні міастенічні синдроми;у комплексній терапії розсіяного склерозу та іншихформ демієлінізуючих захворювань нервової системи;в акушерській практиці для збудження пологовоїдіяльності після амніотомії або допологового виливу навколоплідних вод;у разі атонії кишечнику.

Спосіб застосування і дози. 0,5% і 1,5% розчини для ін’єкцій вводятьпідшкірно або внутрішньом’язово. Дози і тривалість лікування визначаютьіндивідуально залежно від ступеня і тяжкості захворювання.Захворювання периферичної нервової системи, синдромміастенії: підшкірно або внутрішньом’язово вводять 1мл 0,5% або 1,5% (5-15 мг)розчину 1-2 рази на день. Курс лікування – 1-2 місяці. В разі необхідності курслікування можна повторити кілька разів з перервою між курсами в 1-2 місяці.Для купірування міастенічних кризів і проведеннякороткочасних курсів лікування хворих на тяжкі порушення нервово-м’язовоїпередачі вводять 1,5% розчину для ін’єкцій, після чого лікування продовжуютьНейромідином®по 20 мг перорально. Разова доза може бутипідвищена до 200 мг на добу (1 – 2 таблетки 5 – 6 разів на день). Лікуваннякурсове з чергуванням з класичними антихолінестеразними препаратами.У разі гострих мононевритів призначають по 1мл 0,5 % розчину 1 – 2 рази на день у сполученні з протизапальними іпротинабряковими засобами. Курс лікування 10 –15 днів.У разі хронічних невритів та за відсутностіповного терапевтичного ефекту від усіх видів попередньої терапії Нейромідин®призначають по 2 мл 0,5 % розчину 1 – 2 рази на день або в таблетках по 20 мг 2– 3 рази на день. Курс лікування 20 – 30 днів. В разі необхідності курслікування повторюють 2 – 3 рази з інтервалом 2 – 4тижні до досягненнямаксимального ефекту.У разі мієлополірадикулоневритів з парезами всіхкінцівок і тривалим больовим синдромом призначають по 15 – 20 мг в ін’єкціяхабо всередину 2 – 3 рази на день протягом 30 – 40 днів, курс лікування повторюютьбагаторазово з перервою в 1 – 2 місяці.У разі розсіяного склерозу, бокового аміотрофічногосклерозу, сирингомієлії та іншихзахворювань цієї групи призначають по 20 мг 3 – 5разів на день протягом 60 днів 2 – 3 рази на рік.У разі хвороби Альцгеймера та інших форм слабоумствалікування розпочинають із дози 10 мг 2 рази на день з поступовим підвищеннямдози на 40 мг протягом тижня до 120 – 200 мг на день, тривалість лікування від4 місяців до 1 року. Можлива курсова терапія протягом 4 – 5 місяців з перервою1 – 2 місяці.Дітям із затримкою розумового розвитку Нейромідин®призначають у дозі від 5 – 10 мг 3 рази на день до 60 – 100 мг на день.У разі черепно-мозкової травми в гострому періодічерез 3 – 5 днів від моменту травмування призначають по 1 – 2 мл 0,5 % розчину1-2 рази на день, через 5 – 6 днів доза може бути збільшена до 30 – 45 мг – 1мл1,5 % розчину 1 – 3 рази на день

. В окремих випадках в разі тяжкихпорушень можливо внутрішньовенне введення на 5 % розчині глюкози або 0,9 %розчині хлориду натрію. Тривалість курсу встановлюється індивідуально і частішеваріює в межах 30 – 40 днів. У віддалених періодах ЧМТ для відновлення пам’яті,праксису, уваги, мови, для зменшення рухових розладів, підвищення загальноїпрацездатності по 20 мг 2 – 3 рази на день, при недостатньому ефекті дозу можнапідвищувати до 120 – 160 мг на день. Тривалість курсу 30 – 40 днів, по 4 курсина рік з інтервалом у 2 місяці.У гострих стадіях порушення мозкового кровообігу по1 – 2 мл 0,5 % розчину 2 – 3 рази на день, в комплексі з іншими препаратами,при затяжному коматозному стані, при наявності бульбарних розладів для швидкогорегресу афатичних, апрактичних і амнестичних проявів. У підгдострому періоді –курс ін’єкцій по 1 – 2 мл 0,5 % розчину 2 рази на день тривалістю 30 – 40 днів.У віддалених періодах по 60 – 120 мг курсом 40 – 60 днів з повторенням через 1– 2 місяці.Для стимуляції пологової діяльності призначають по20 мг 1 – 3 рази з годинним інтервалом.У разі первинної і вторинної слабкості пологовоїдіяльності – по 2 мл 0,5 % розчину 1 – 3 рази з інтервалом в одну годину.Для лікування і профілактики атонії кишечникупризначають по 10 – 20 мг 2 – 3 рази на день протягом 1 – 3 тижнів.

Побічна дія.Нейромідин® добре переноситься. Призастосуванні Нейромідину® можливі побічні ефекти, пов’язані іззбудженням М-холінорецепторів: гіперсалівація, брадикардія, запаморочення,нудота, блювання, шкірно-алергічні реакції (свербіж, висипи). Перелічені явищавиникають рідко, є слабко вираженими і не потребують припинення прийомупрепарату. У цих випадках зменшують дозу або роблять коротку (1 – 2 дні)перерву в лікуванні. Гіперсалівацію і брадикардію можна зменшитихолінолітиками. В разі якщо під час застосування Нейромідину®виявилисьпобічні ефекти, які не зазначені в інструкції, необхіднопоінформувати Вашого лікаря.

Протипоказання.Підвищена чутливість до іпідакрину або допоміжнихречовин препарату.Застосуваня Нейромідину®протипоказанепри епілепсії, екстрапірамідних захворюваннях з гіперкінезами, стенокардії, вираженійбрадикардії, бронхіальній астмі, схильності до вестибулярних розладів,обструкції кишечнику і сечовивідних шляхів.

Передозування.В разі отруєння Нейромідином® абовідносного передозування препарату застосовуютьМ-холіноблокатори: атропіну сульфат, циклодол,метацин та ін.

Особливості застосування.Може загостритись перебіг бронхіальної астми, епілепсії,тиреотоксикозу, виразкової хвороби шлунка. Препарат слід призначати зобережністю в разі захворювань серцево-судинної системи.

Застосування протягом вагітності тагодування груддю.Застосування Нейромідину®збільшує тонус матки і можеспричинити передчасні пологи, тому застосування препарату в разі вагітностірекомендовано лише в разі необхідності стимулювання пологової діяльності. Уперіод годування груддю застосування Нейромідину® протипоказано.

Вплив на здатність керування транспортнимизасобами. Нейромідин®може виявляти седативну дію, тому слід бути обережним в разі призначенняпрепарату водіям транспортних засобів, а також особам, чия професійнадіяльність потребує швидкості психомоторних реакцій.Препарат не виявляє тератогенної, ембріотоксичної,мутагенної та канцерогенної дії, а також алергізуючої або імунотоксичної дії.Крім того, препарат не впливає негативно на ендокринну систему.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.Дія і побічні ефектиНейромідину посилюютьсяв разі одночасного застосування препарату з іншими інгібіторами холінестерази іМ-холіноміметичними засобами. У хворих на міастенію підвищується ризик розвитку“холінергічного” кризу, якщо Нейромідин застосовують одночасно з іншимихолінергічними засобами. На фоні лікування β-блокаторами застосуванняНейромідину може посилювати брадикардію. У разі одночасного застосування залкоголем можливо посилення несприятливих побічних ефектів.

Умови та термін зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці притемпературі 15 – 25° С. Термін придатності - 2 роки
Переглядів: 1187 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я