А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Бластолем ру (Cisplatin)

міжнародна та хімічна назви: цисплатин (цис-діамінодихлороплатина (ІІ));

основні фізико-хімічні властивості: чистий стерильний безбарвний розчин;

склад: 1 мл стерильного водного розчину містить цисплатину 1 мг;допоміжні речовини: натрію хлорид, кислота хлористоводнева, натріюгідроксид, вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Розчин для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Код АТС L01Х A01.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка

. Цисплатин – координаційнасполука платини - має біохімічні властивості, подібні до властивостейалкілуючих біфункціональних сполук, що селективно пригнічують синтез ДНК через утворенняміжтяжових і внутрішньотяжових зшивок у ДНК. Крім того цисплатин інгібуєвбудовування попередників у макромолекули ДНК, РНК та білків. Імовірно,цисплатин проникає в клітину за допомогою дифузії. Гідроліз хлориду в йогоструктурі призводить до утворення активованої форми препарату, яка вступає вреакцію з нуклеїновими кислотами й білками. Протипухлинна дія цисплатину не єспецифічною щодо фаз клітинного циклу.Фармакокінетика. Після внутрішньовенного введення цисплатин швидкоперерозподіляється в усі тканини, за винятком центральної нервової системи, вяку препарат практично не проникає. Найвищі концентрації досягаються у печінці,нирках, сечовому міхурі, м’язах, шкірі, яєчках і передміхуровій залозі. Післявнутрішньовенного введення препарату спостерігається двофазне зниження йогоконцентрації у плазмі крові. Цисплатину не властиве негайне оборотнезв’язування з білками плазми крові, характерне для деяких інших лікарськихпрепаратів. Однак платина в складі цисплатину виявляється зв’язаною з білкамиплазми та у такому вигляді повільно виводиться з організму. Періоднапіввиведення становить відповідно 25-49 хв (фаза І) і 58-73 год (фаза ІІ).Цисплатин виводиться із сечею (27–43 % від введеної дози виділяється із сечеюпротягом перших п’яти днів після введення). Більша частина платини, щовиділяється із сечею протягом 1 години після введення препарату, припадає нанезмінений цисплатин, хоча після введення цисплатину невеликі концентраціїплатини присутні в жовчі і товстому кишечнику (виділення платини з каломнеістотне).

Показання для застосування. Лікування раку яєчка, раку яєчників, раку сечовогоміхура, плоскоклітинного раку голови та шиї (як монотерапія або у комбінації зіншими хіміотерапевтичними препаратами).Лікування раку легені, простати, лімфом, сарком і меланоми.

Спосіб застосування та дози. Доза Бластолему РУ при використанні увигляді монотерапії для дорослих і дітей становить 50-100 мг/м2внутрішньовенно, один раз, кожні 3-4 тижні або 15-20 мг/м2внутрішньовенно, кожного дня протягом 5 днів, кожні 3-4 тижні.

Рекомендації щодо введення препарату.а) Підготовка Бластолему РУ для інфузіїБластолем РУ розводять у 500 мл 0,9 % розчину натрію хлориду дляін’єкцій.б) ЛікуванняПісля гідратації проводять інфузію Бластолему РУ протягом 30-60 хвилин.Тривалі інфузії проводяться протягом 6-8 год, при цьому Бластолем РУ розводятьу 1-2 літрах 0,9 % розчину натрію хлориду для ін’єкцій.в) Гідратація для лікуванняПісля застосування Бластолему РУ рекомендується продовжити гідратаціюза допомогою внутрішньовенного введення дорослим 2 літрів 0,9 % розчину хлоридунатрію або розчину декстрози у фізіологічному розчині протягом 6-12 год.

УВАГА. Через те що алюміній реагує з цисплатиномта інактивує його, важливо для приготування та введення розчинів Бластолему РУне використовувати голки й інше устаткування для внутрішньовенного вливання, щомістять деталі з алюмінію.

Побічна дія. Клінічне застосування Бластолему РУ може бутиобмежене внаслідок токсичних реакцій, спричинених його використанням, при цьомутривалість і частота токсичних реакцій звичайно залежать від схеми і способувведення препарату. З обережністю необхідно призначати Бластолем РУ пацієнтаміз клінічними проявами гіперурикемії й протеїнемії.Нефротоксичність. Кумулятивна ниркова недостатність, яка залежить віддози, є основним токсичним ефектом препарату, що обмежує його дозу. Нирковатоксичність відмічалася серед 28–36 % хворих після одноразового введення 50мг/м2 препарату. Гостра ниркова недостатність звичайно спостерігається протягом перших24-48 год, частіше у пацієнтів, які не отримали достатньої гідратації передпочатком терапії. Вона характеризується порушенням електролітного балансу(гіпомагніємія), значним зниженням клубочкової фільтрації і, у деяких випадках,транзиторним підвищенням рівнів азоту сечовини крові й креатиніну в сироватці.Хронічна ниркова недостатність характеризується стабільним зниженнямкліренсу креатиніну, що може супроводжуватися підвищенням рівня креатиніну всироватці. Ниркова токсичність може посилюватися одночасним введенням іншихнефротоксичних препаратів, включаючи аміноглікозидні антибіотики.Ниркова токсичність набуває більш тривалого й тяжкого характеру приповторних курсах лікування препаратом. Перед введенням наступної дози препаратунеобхідно відновити функцію нирок до норми.Для зниження частоти і зменшення проявів нефротоксичностірекомендується застосовувати схеми внутрішньовенної гідратації, манітовийдіурез та тривалі інфузії Цисплатину протягом 6-8 год.Нейротоксичність. Нейротоксичність звичайно характеризуєтьсяпериферичними нейропатіями з такими симптомами, як парестезії, порушення слуху(ототоксичність) і порушення сприйняття кольору (при застосуванні препарату увисоких дозах). У деяких випадках зустрічались інші зорові побічні явища, такіяк коркова сліпота, набряк диска зорового нерва і ретробульбарний неврит.Ототоксичність. Близько 31 % хворих після одноразового введення 50 мг/м2цисплатину мають такі прояви ототоксичності, як тиніт і/або втрата гостротислуху у високочастотному діапазоні (вище 2000 Гц), але у 10–15 % хворих можевідмічатися зниження здатності чути звуки і нормального мовлення в діапазоні250-2000 Гц. Ототоксичність залежить від дози. Ототоксичні ефекти можуть матибільш тяжкий характер у дітей під час лікування препаратом. Втрата слуху можебути однобічною або двобічною і має тенденцію до більшої частоти та тяжкості уразі проведення повторних курсів; однак про розвиток глухоти після введенняпочаткової дози препарату повідомлялося лише іноді. Перед початком лікування, атакож перед введенням кожної наступної дози препарату необхідно робити ретельнеаудіометричне обстеження.Гематологічні побічні ефекти. Внаслідок застосування препарату у 25–30% хворих розвивається пригнічення кістковомозкового кровотворення, однак вонозвичайно не є тяжким. Мінімальні рівні лейкоцитів і тромбоцитів у периферичнійкрові спостерігаються в період з 18-го по 23-й день, але відновлюються до нормина 39-й день. Лейкопенія і тромбоцитопенія більш виражені, якщо застосовуютьпідвищені дози (>50 мг/м2) Бластолему РУ, і можутьсупроводжуватись анемією.Шлунково-кишковий тракт. Майже в усіх хворих під час лікуванняпрепаратом розвивається сильна нудота і блювання. Нудота і блювання звичайноспостерігаються через 1-4 години після введення препарату і можуть триватипротягом 24 годин. Нудота, блювання і/або анорексія різного ступеня тяжкостіможуть тривати до одного тижня після введення препарату. Можливо, щозастосування протиблювотних засобів і введення препарату протягом декількохгодин зменшують тяжкість нудоти і блювання.Порушення електролітного балансу. Під час лікування препаратом у хворихвідмічалися гіпомагніємія й гіпокальціємія. Анафілактоїдні реакції. У хворих, яких раніше лікували препаратом, щомістить цисплатин, іноді відмічалися реакції, що нагадують анафілаксію: набрякобличчя, диспное, тахікардія і гіпотензія. Серцево-судинна система. У поодиноких випадках спостерігалисябрадикардія, міжшлуночкова блокада, застійна серцева недостатність і феноменРейно.Підвищена концентрація сечової кислоти (гіперурикемія). Підвищенийвміст сечової кислоти в крові спостерігається частіше при використанні доз, якіперевищують 50 мг/м2. Причому максимальні концентрації сечовоїкислоти звичайно спостерігаються в період з 3-го по 5-й день після введенняпрепарату. Застосування алопуринолу ефективно знижує концентрацію сечовоїкислоти.Інші токсичні ефекти, що спостерігаються нечасто, включаютьцитогенетичні зміни лімфоцитів периферичної крові, пов’язані з лікуваннямлейкозу, гострі ішемічні судинні явища, місцеву токсичність післяінтраартеріального введення препарату, ураження тканин мозку, панкреатит.

Протипоказання. Абсолютні протипоказанняЗастосування Бластолему РУ протипоказано хворим, які раніше малиреакції підвищеної чутливості до цисплатину чи інших сполук, що містятьплатину. Бластолем РУ не повинен застосовуватись у періоди вагітності тагодування груддю.Відносні протипоказанняЗастосування Бластолем РУ для лікування хворих з нирковоюнедостатністю, порушеннями слуху та пригніченим кістковомозковим кровотвореннямчерез нефротоксичні, ототоксичні та мієлотоксичні властивості може призвести допідвищення токсичності.

Передозування. Передозування зазначеного препарату може призводитидо розвитку ниркової недостатності, недостатності функції печінки, глухоти,токсичного ефекту на зір (включаючи відшарування сітківки), вираженоїмієлосупресії, невтримних нудоти і блювання і/або невриту. Антидоти длязастосування у разі передозування препарату Бластолем РУ невідомі. Припередозуванні лікування повинно включати заходи симптоматичної терапії,спрямовані на виведення хворого з токсичного стану.

Особливості застосування.Запобіжні заходи під час роботи з препаратом.Бластолем РУ треба застосовувати під наглядом лікаря, який має досвідвикористання протипухлинних хіміотерапевтичних препаратів.При приготуванні та введенні розчинів препарату, як і при роботі зіншими протипухлинними засобами, необхідно дотримуватися обережності ікористуватися рукавичками. У разі потрапляння розчину препарату на шкіру абослизові оболонки слід негайно і ретельно змити розчин із шкіри водою з милом, аслизові промити водою.Для приготування або введення розчинів препарату не слідвикористовувати голки або набори для внутрішньовенного введення, що містятьдеталі з алюмінію. При контакті алюмінію з препаратом утвориться осад, якийпризведе до втрати активності препарату.Кумулятивна й пов’язана з дозою ниркова недостатність є обмежуючим дозутоксичним ефектом Бластолему РУ. Введення повторних доз можливе післявідновлення функції нирок до нормального рівня. Перед початком терапії і передкожним наступним курсом лікування необхідно визначати рівень креатиніну сироватки,азоту сечовини крові, кліренс креатиніну, а також концентрацію магнію, калію такальцію в крові; для максимального зниження нефротоксичності рекомендуєтьсяпроведення гідратації.Препарат має значну ототоксичність (більш виражену у дітей), що виявляєтьсяшумом у вухах (тиніт) і/або втратою слуху у високочастотному діапазоні. Інодірозвивається глухота. Оскільки ототоксичність є кумулятивною, перед початкомлікування і перед кожним наступним введенням препарату необхідно робитиаудіометричне обстеження хворого.Через можливість пригнічення функції кісткового мозку повторні курситерапії Бластолемом РУ не слід проводити доти, поки вміст тромбоцитів упериферичній крові не досягне рівня 100x109/л, лейкоцитів - рівня неменше 4x109/л. Під час терапії Бластолемом РУ необхідно регулярностежити за картиною периферичної крові.Повідомлялося про реакції на препарат, які нагадують анафілаксію,включаючи набряк обличчя, бронхоспазм, тахікардію і гіпотензію. Такі реакціївідмічалися протягом кількох хвилин після введення препарату у хворих, якихраніше лікували препаратом, що містить цисплатин. Такі реакції можна знятивведенням адреналіну, кортикостероїдів та антигістамінних препаратів.При введенні Бластолему РУ можуть розвиватися гіпомагніємія і гіпокальціємія,однак існує думка, що вони не залежать від дози. Внаслідок цього необхіднийконтроль за рівнем електролітів у крові.При введенніБластолему РУ можуть відмічатися периферична нейропатія, постуральна гіпотензіяі судоми; мабуть, їхня частота зростає при тривалій інфузії препарату.Необхідно регулярно проводити неврологічне обстеження.Необхідно періодично контролювати функцією печінки. З обережністю необхідно призначати Бластолем РУ пацієнтам із клінічнимипроявами гіперурикемії й протеїнемії.Бластолем РУ може застосовуватися додатково до інших видів лікування,таких як променева терапія.Вагітність і лактація.При застосуванні препарату під час вагітності або при настаннівагітності під час терапії необхідно попередити хвору щодо потенційного ризикудля плода. Жінкам дітородного віку необхідно рекомендувати уникати настаннявагітності при прийомі препарату, оскільки він потрапляє у жіноче молоко. Підчас лікування препаратом треба припинити годувати дитину груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Потенційно нефротоксичні й ототоксичнілікарські засоби, такі як аміноглікозидні антибіотики та петльові діуретики,можуть підсилювати нефротоксичні та ототоксичні ефекти Бластолему РУ. Томутреба уникати одночасного застосування таких препаратів і Бластолему РУ .

Умови та термін зберігання. Зберігати у захищеному від світла місці, притемпературі 15-25 °С, уникати заморожування. Зберігати в недоступному для дітеймісці. Термін придатності - 2 роки
Переглядів: 817 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я