А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Ліпітин 10ліпітин 20 (Lipitin 10 lipitin 20)

хімічна та міжнародна назви: atorvastatin; кальцієва сіль(βR,δR)-2-(n-фторфеніл)-β,δ-дигідрокси-5-ізопропіл-3-феніл-4-(фенілкарбомаіл)піроло-1-гептаноата;

основні фізико-хімічні властивості: білі або майже білі, круглі, двоопуклітаблетки, вкриті плівковою оболонкою;

склад: 1 таблетка містить аторвастатину кальцію в перерахунку на аторвастатин10 мг або 20 мг;допоміжні речовини: лактоза, целюлоза мікрокристалічна, магніюстеарат, натрію кроскармелоза, крохмаль, гідроксипропілцелюлоза,гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь, титану діоксид.Форма випуску. Таблетки,вкриті плівковою оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Гіполіпідемічні засоби.Препарати, що знижують рівень холестерину і тригліцеридів у сироватці крові.Інгібітори ГМГ КоА-редуктази. Код АТС С10А А05.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Селективний конкурентнийінгібітор 3-гідрокси-3-метилглутарил коензим А-редуктази фермента,перетворюючого 3-гідрокси-3-метилглутарил коензим А у мевалонову кислоту, яка єпопередником стеролів, включаючи холестерин. Ліпітин знижує рівень холестеринуі ліпопротеїдів у плазмі крові за рахунок пригнічення 3-гідрокси-3-метилглутарилкоензим А редуктази і синтезу холестерину у печінці, а також збільшення числарецепторів ліпопротеїдів низької щільності на поверхні гепатоцитів, щопризводить до посилення захоплення і катаболізму ліпопротеїдів низькоїщільності. Ліпітин знижує рівень загального холестерину, ліпопротеїдів низькоїщільності, аполіпоротеїну В і тригліцеридів, викликає підвищення рівняхолестерину ліпопротеїдів високої щільності та аполіпопротеїну А. Ці результатиреєструються у пацієнтів з гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією ізмішаною гіперліпідемією, включаючи хворих з інсулінозалежним цукровимдіабетом. Фармакокінетика. Аторвастатин швидко всмоктується після внутрішньогоприйому; максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 1-2 год.Ступінь всмоктування підвищується пропорційно дозі аторвастатину.Біодоступність препарату становить 95-99 %. Абсолютна біодоступністьаторвастатину дорівнює близько 12 %, а системна доступність інгібуючоїактивності відносно 3-гідрокси-3-метилглутарил коензим А-редуктази – близько 30%. Низька системна біодоступність обумовлена пресистемним кліренсом у слизовійоболонці шлунково-кишкового тракту і/або біотрансформацією при первинномупроходженні через печінку. Середній об’єм розподілу аторвастатину становитьблизько 565 л. Аторвастатин зв’язується з білками плазми крові більше, як на 98%, біотрансформується під дією цитохрому Р450 3 А4 з утворенням орто- іпарагідроксилірованих похідних і різноманітних продуктів β-окислення.Ефект аторвастатину відносно 3-гідрокси-3-метилглутарилкоензим А редуктазиприблизно на 70 % визначається активністю циркулюючих метаболітів. Препаратвиводиться з жовчю після печінкової і/або позапечінкової біотрансформації.Препарат не піддається вираженій кишково-печінковій рециркуляції. Середнійперіод напіввиведення аторвастатину становить близько 14 год. Інгібуючаактивність відносно 3-гідрокси-3-метилглутарилкоензим А- редуктази триваєблизько 20-30 год завдяки наявності активних метаболітів. Дані зфармакокінетики препарату у дітей відсутні. .

Показаннядля застосування. Як доповнення до дієти з метою зниження підвищеного рівня загальногохолестерину, ліпопротеїдів низької щільності, аполіпопротеїну В і тригліцеридіву хворих з первинною гіперхолестеринемією, комбінованою (змішаною)гіперліпідемією і гетерозиготною і гомозиготною сімейною гіперхолестеринемією утих випадках, коли дієта й інші немедикаментозні методи не забезпечуютьочікуваного ефекту.

Спосіб застосування та дози. Перед початком терапії Ліпітином хворому потрібнопризначити стандартну гіпохолестеринемічну дієту, якої він повинендотримуватись під час лікування. Дозу потрібно встановлювати індивідуально длякожного хворого, враховуючи початковий рівень ліпопротеїдів низької щільності імету терапії. Рекомендована початкова доза становить 10 мг 1 раз на добу.Змінювати дозу потрібно з інтервалом 4 тижні і більше. Максимальна дозастановить 80 мг 1 раз на добу. Препарат можна приймати у будь-яку пору дня,незалежно від прийому їжі.При первинній гіперхолестеринемії ікомбінованій (змішаній) гіперліпідемії призначають по 10 мг 1 раз на добу.Ефект проявляється протягом 2 тижнів, а максимальний ефект розвиваєтьсяпротягом 4 тижнів. При тривалій терапії ефект зберігається. При гомозиготній сімейній гіперхолестеринеміїу більшості дорослих пацієнтів застосування Ліпітину у дозі 80 мг на добупризводить до зниження рівня ліпопротеїдів низької щільності на 18-45 %. Досвідзастосування аторвастатину у дозі 80 мг на добу обмежений.У хворих з порушеннями функції нирок концентраціяаторвастатину у плазмі крові і його гіполіпідемічна дія не змінюються, томукорекція дози не потрібна.

Побічна дія. Запор, метеоризм, диспепсія, біль у животі, нудота,діарея; головний біль, астенія, міальгія, порушення сну. Рідко – судоми,міозит, міопатія, рабдоміоліз, парестезія, периферична невропатія, панкреатит,гепатит, холестатична жовтяниця, анорексія, блювання, гепатотоксичність,алопеція, свербіж, висипи, імпотенція, катаракта, гіперглікемія, гіпоглікемія.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату. Активнізахворювання печінки або підвищення активності сироваткових трансаміназ (більшечим у 3 рази) невстановленого генезу, вагітність і період лактації, дитячий вікдо 15 років.

Передозування. При передозуванні можливий розвиток рабдоміолізу,порушення функції печінки.Специфічного антидоту не існує. У випадкупередозування проводятьсимптоматичне і підтримуюче лікування. Враховуючиактивне зв’язування препарату з білками плазми крові, гемодіалізмалоефективний.

Особливостізастосування. Жінкамдітородного віку при лікуванні Ліпітином потрібно використовувати адекватніметоди контрацепції. Якщо під час лікування препаратом пацієнтка вирішитьзавагітніти, вона повинна припинити прийом препарату не пізніше, ніж за місяцьдо запланованої вагітності.Захворювання нирок не впливає наконцентрацію аторвастатину у плазмі крові і на його гіполіпідемічну дію, томукорекція дози не потрібна.З обережністю потрібно застосовувати длялікування хворих, які зловживають алкоголем і/або з захворюваннями печінки. Допочатку лікування Ліпітину потрібно проконтролювати показники функції нирок іпечінки. Перед початком і весь період лікування потрібно дотримуватисьстандартної гіпохолестеринемічної дієти. У випадку підвищення активностітрансаміназ, показники потрібно контролювати до того часу, поки вони ненормалізуються. Якщо підвищення активності аспартатамінотрансферази абоаланінамінотрансферази більше ніж у 3 рази, рекомендується пониження дози абоприпинення лікування.Для людей похилого віку корекція дози непотрібна. У процесі досліджень була встановлена безпечність і ефективність дляпацієнтів цієї групи при максимальній дозі 80 мг на добу.Терапію Ліпітином потрібно зупинити увипадку вираженого підвищення активності креатинфосфокінази або розвиткуміопатії (або посилання про її наявність). При появі ознак міопатії потрібновизначити активність креатинфосфокінази. Якщо значне підвищення рівнякреатинфосфокінази зберігається, то рекомендується понизити дозу або припинитилікування. Нетривалеприпинення прийому Ліпітину не несе безпосередної загрози. Якщо лікуванняприпинили на більш тривалий проміжок часу, може прогресувати судиннезахворювання через накопичення жирів у стінках судин (атеросклероз) і можевиникнути ризик рецидиву серцево-судинного захворювання. Немає повідомлень про вплив препарату наздатність керувати автомобілем і використовувати технічні пристрої.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Одночасне застосування Ліпітину і дігоксинусупроводжується підвищенням рівноважної концентрації дігоксину у плазмі кровіблизько на 20 %. При лікуванні дігоксином необхідно адекватно спостерігати захворим.У здорових людей паралельне застосуванняеритроміцину (500 мг 4 рази на добу), який інгібує активність цитохрому Р4503А4, призводило до підвищення концентрації аторвастатину у плазмі крові.При застосуванні Ліпітину і гормональнихконтрацептивів підвищується концентрація норетидрону і етинилестрадіолу. Привстановленні дози контрацептивного засобу необхідно враховувати можливістьпідвищення контрацепції цих засобів.Колистирамін знижує концентраціюаторвастатину приблизно на 25 %. При цьому іполіпідемічний ефект комбінаціїЛіпітину і колестираміну вищий ніж під час дії окремо кожного препарату. Одночасневнутрішнє застосування суспензії, яка містить магнію і алюмінію гідроксид, можезнижувати концентрацію аторвастатину в плазмі крові на близько 35 %, незмінюючи при цьому вплив Ліпітину на рівень ліпопротеїдів низької щільності.Ризик розвитку міопатії під час лікування Ліпітином підвищується приодночасному застосуванні препаратів для регулювання кількості жирів у крові(фіброєва кислота та її похідні, нікотинова кислота, холестипол); антибіотиків(еритроміцин, кларитроміцин, хінупристин/далфопристин); антигрибковихпрепаратів (флуконазол, кетоконазол, ітраконазол); препаратів, які пригнічуютьімунну систему (циклоспорин); антивірусних препаратів (ампренавір, індинавір, ритонавір);препаратів для лікування психічних захворювань (нефазодон); препаратів длялікування епілепсії (фенітоїн); препаратів для запобігання утворенню згустківкрові (варфарин).Вживання грейпфрутовогосоку під час лікування Ліпітином може призвести до збільшення рівнів Ліпітину вплазмі. Пацієнтам слід уникати вживання грейпфрутового соку під час лікуванняЛіпітином.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, сухому,захищеному від світла місці, при температурі не вище 30 °С.Термін придатності – 3 роки.
Переглядів: 1843 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я