А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Ліпанор (Lipanor)

міжнароднаназва:ciprofibrate;

основніфізико-хімічні властивості: непрозорі гладкі желатинові капсули, основа кольоруслонової кістки та непрозора кришка маслиново-зеленого кольору, містять дрібнийбілий або майже білий порошок;

склад: 1 капсула містить 100 мгципрофібрату; допоміжніречовини: лактозимоногідрат, крохмаль кукурудзяний.

Формавипуску. Капсули.

Фармакотерапевтичнагрупа.Препарати, які зменшують рівень ліпідів у сироватці. Код АТС C10A B08.

Фармакологічні властивості.Фармакодинаміка. Ципрофібрат - целіпідомодулюючий агент широкого спектра дії. Ципрофібрат ефективно доповнюєдієту, зменшуючи рівень ЛНЩ (ліпопротеїни низької щільності), ЛДНЩ(ліпопротеїни дуже низької щільності) у сироватці внаслідок зменшеннябіосинтезу холестерину в печінці. Ципрофібрат також збільшує рівень ЛВЩ(ліпопротеїни високої щільності) - холестерину.Фармакокінетика.Ципрофібрат швидко та майжеповністю всмоктується. Після прийому натщесерце максимальна концентрація уплазмі досягається приблизно через годину; після прийому їжі – приблизно через2 - 3 години. Період напіввиведення препарату, визначений за допомогою 14Сізотопу у добровольців – чоловіків натщесерце, становить 88,6 ± 11,5 години.Період напіввиведення у хворих з помірною нирковою недостатністю порівняно зтаким у здорових трохи зростає (116,7 години в порівнянні з 81,1 години). Ухворих з тяжкими порушеннями нирок було відмічено значне збільшення періодунапіввиведення (171,9 години).

Показаннядля застосування. Лікування первинної гіперліпідемії, стійкої до відповідної дієти,включаючи гіперхолестеринемію, гіпертригліцеридемію та комбіновану (абозмішану) гіперліпідемію. За класифікацією Фредериксона включають типи ІІа, IIb,ІІІ та IV.

Спосібзастосування та дози. Тільки для перорального застосування.Дорослі: рекомендується 100 мгципрофібрату на добу (1 капсула Ліпанору). Дозу не можна перевищувати (див."Особливості застосування").Хворіпохилого віку: так само, як для дорослих, але з обережністю, з огляду на "Особливостізастосування".Діти: призначення препарату нерекомендується у зв’язку з тим, що безпека застосування та дія препарату удітей ще не вивчені.Хворі зпорушенням функції нирок: при помірній нирковій недостатності рекомендуєтьсязнижувати дозу до 100 мг кожного другого дня. За станом хворих необхідновстановити пильний контроль. При тяжких порушеннях функції нирок препаратзастосовувати не рекомендується.

Побічнадія.Алергічнішкірні реакції: свербіж, кропив’янка, висип; вкрай рідко - реакції світлочутливостіта алопеція.Можеспостерігатися (особливо на початку лікування препаратом) порушення травлення(нудота, блювання, диспепсія та діарея), головний біль, запаморочення, рідко -сонливість.В окремихвипадках можуть спостерігатися захворювання м’язів (дифузна міалгія, болісначутливість, слабкість), пошкодження м’язів, вкрай рідко - рабдоміоліз (інодітяжкий). Звичайно ці явища мінають після відміни препарату.Може спостерігатися підвищення рівня трансаміназ,вкрай рідко - холестаз або цитоліз.Як і призастосуванні інших фібратів, існує невелика ймовірність розвитку імпотенції.В окремих випадках може спостерігатисяінтерстиціальна пневмонія та/або легеневий фіброз, холелітіаз.

Протипоказання. Підвищена чутливість додіючої речовини (ципрофібрату) або до інших компонентів препарату. Тяжкапечінкова або ниркова недостатність. Комбінація з іншими фібратами. Вагітність(за винятком випадків тяжкої гіпертригліцеридемії (> 10 г/л), що не реагує на дієту танаражає жінку на ризик розвитку гострого панкреатиту). Лактація.Уродженагалактоземія, синдром мальабсорбції глюкози та галактози, дефіцит лактази черезприсутність у складі препарату лактози.

Передозування.В окремихпублікаціях стосовно передозування препарату повідомляється, що неспостерігалося специфічних для передозування симптомів. Спеціального антидотупроти ципрофібрату немає, тому лікування повинно бути симптоматичним. Занеобхідності проводять промивання шлунка та симптоматичне лікування. Ципрофібратне діалізується.

Особливостізастосування. Під час лікування необхіднодотримуватися дієти.При застосуванні фібратів можеспостерігатися ушкодження м’язів, у тому числі рабдоміоліз, особливо у хворих знирковою недостатністю, гіпоальбумінурією та нефротичним синдромом.Підозра на ушкодження м’язівповинна виникати при спостереженні у хворого дифузної міалгії, болісноїчутливості м’язів і/або значного підвищення рівня креатинфосфокінази (більшеніж у 5 разів перевищуючого норму). У таких випадках лікування препаратом слідприпинити.Хворогонеобхідно попередити про необхідність негайно звернутися до лікаря привиникненні несподіваного м’язового болю, болісної чутливості м’язів абослабкості. Для зниженняризику розвитку ушкодження м’язів, який залежить від дози препарату, дозаЛіпанору не повинна перевищувати 100 мг на добу.Гіпотироїдизм,який може спричинити дисліпідемію, необхідно діагностувати та скоригувати передпочатком лікування препаратом, оскільки гіпотироїдизм може бути фактором ризикурозвитку міопатії, яка в свою чергу може підсилювати м’язову токсичністьфібратів.Безпекатривалого застосування препарату при лікуванні дітей не підтверджена, аспецифічні ефекти на розвиток зростаючого організму не відомі, томузастосування Ліпанору для лікування дітей може розглядатися тільки у випадкутяжких порушень ліпідного обміну, який піддається лікуванню Ліпанором.Якщодостатнього зниження концентрації ліпідів у сироватці не спостерігається післятривалого лікування Ліпанором (3 - 6 місяців), необхідно призначити додатковуабо іншу терапію.Оскільки удеяких хворих спостерігалося минуще підвищення рівня трансаміназ, необхіднийсистематичний контроль рівня трансаміназ кожні 3 місяці протягом перших 12місяців лікування. При підвищенні АСТ і АЛТ більше ніж у три рази порівняно знормою препарат слід відмінити.Приодночасному застосуванні Ліпанору з пероральним антикоагулянтом необхіднийконтроль протромбінового часу, вираженого в INR (міжнародне нормалізованевідношення – МНО).Вагітність. Результати досліджень натваринах не продемонстрували тератогенної дії препарату. Дотепер у клінічнійпрактиці не спостерігалось пороків розвитку або фетотоксичності. Однак контрольвагітностей, які проходили під час лікування Ліпанором, недостатній для того, щобповністю виключити цей ризик. Тому застосування препарату під час вагітності нерекомендується, за винятком випадків тяжкої гіпертригліцеридемії (> 10 г/л), яка не піддаєтьсялікуванню дієтою та наражає жінку на ризик розвитку гострого панкреатиту.Годування груддю. Застосування Ліпанору підчас годування груддю не рекомендується, оскільки не існує інформації щодовиділення ципрофібрату в материнське молоко.Вплив на здатність керуватиавтомобілем і виконувати роботи, що потребують підвищеної уваги. Не впливає.

Взаємодіяз іншими лікарськими засобами.Протипоказанікомбінації:

- інші фібрати - підсилення ризикувиникнення рабдоміолізу та фармакодинамічного антагонізму між двома речовинами.Нерекомендуються комбінації:-інгібітори ГМГ-КоА-редуктази - підсилення ризику виникнення рабдоміолізу.Комбінації,які потребують обережності при застосуванні:пероральніантикоагулянти - підсилення ефекту антикоагулянтів і ризику розвитку кровотечі(заміщення зв'язку з білками плазми). Рекомендується визначення протромбіновогоіндексу і контроль INR. Дозапероральних антикоагулянтів під час лікування Ліпанором і протягом недели 8 днів після його припинення повиннабути модифікована (див. «Особливості застосування»).

Умови татермін зберігання. Зберігати при температурі до 25°С у недоступному для дітей місці.Термін придатності - 3 роки
Переглядів: 757 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я