А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Кардиджект (Cardijest)

міжнародна назва: dobutamine;

основні фізико-хімічнівластивості: прозорий, безбарвний або злегка жовтуватий розчин, вільний від домішок;

склад: 1 мл розчину містить12,5 мг добутаміну гідрохлориду;допоміжні речовини: натрію гідроксид, натрію бісульфіт,кислота соляна, вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Розчин для інфузій.

Фармакотерапевтична група. Неглікозиднікардіотонічні засоби. Код АТС С01С А07.Фармакологічна дія.Фармакодинаміка. Добутамін – синтетичнийкатехоламін з вираженою кардіотонічною дією. Має позитивну інотропну дію, якапов’язана з посиленням трансмембранного току кальцію всередині кардіоміцетів іззібльшенням вмісту в них цАМФ внаслідок бета- адренергічної стимуляції іактивації G-протеїн аденілатциклази. Помірно збільшує частоту серцевихскорочень, збільшує ударний і хвилинний об’єм серця, знижує загальнийпериферичний судинний опір і соудинний опір малого кола кровообігу, системнийартеріальний тикс при цьому суттєво не змінюється. Викликає зменшення тискунаповнення шлуночків серця, збільшує коронарний кровоток ісприяє покращеннюзабезпечення міокарда киснем. Збільшення серцевого викіду може викликатипідвищення перфузії нирок і збільшення екскреції натрію і води. У дітей збільшенняударного об’єму, яке спостерігається під впливом добутаміну, супроводжуєтьсяменш вираженим зниженням загального периферичного судинного опору і тискунаповнення шлуночків; при цьому відмічається більше виражене збільшеннячастиоти серцевих скорочень і підвищення артеріального тиску.Фармакокінетика. Післявнутрішньовенного введення метаболізується у печінці до неактивних сполучень.Ефект настає через 1 – 2 хв після початку внутрішньовенного введення.Максимальний ефект досягається через 10 хв. Період напіввиведення становитьблизько 2 хв оскільки він швидко метаболізується катехол-О-метилтрансферазою іглюкуронізується. Виводиться нирками у вигляді метаболітів.Показання для застосування. Гостра серцева недостатність,хронічна серцева недостатність (при декомпенсації; як тимчасовий допоміжнийзасіб на фоні традіційної терапії); інторопна терапія при серцевійнедостатності, що супроводжується низьким серцевим викидом на фоні інфарктаміокарда; при операціях на відкритому серці, кардіоміопатії, септичному шоці,кардіогенному шоці.Спосіб застосування та дози. Встановлюють індивідуально.Препарат вводять ввнутрішньовенно крапельно дорослим, зі швидкістю 2,5 - 10мкг/кг/хв. За необхідності швидкість виведення може бути збільшена до 20 - 40мкг/к/\хв.Для приготування розчинів Кардіджект требарозводити у контейнері для внутрішньовенних вливань приблизно до 50 мл,використовуючи будь-який з розчинів: 5 % декстрозу для ін’єкцій, суміш 5%декстрози та 0,45% натрію хлориду для ін’єкцій, 10% декстрозу для ін’єкцій,розчин Рингера або натрію лактат для ін’єкцій. Одержані розчини длявнутрішньовенного введення треба використовувати протягом 24 год.Швидкість введення , що необхідна для збільшенняхвилинного об’єму серця, становить від 2,5 до 10 мкг/кг/хв. Зрідка можезнадобитися введення зі швидкістю до 40 мг/кг/хв. Кінцевий об’єм введенняповинен визначатися потребою хворого в рідині.

Побічна дія. Тахікардія, шлуночковаекрасистолія, шлуночкова тахікардія, миготлива аритмія ( тахісистолічна форма),біль за грудниною, задишка, зниження артеріального тиску, нудота, головнийбіль, гіпокаліємія. На місці введення можливий розвиток флебіту.

Протипоказання. Ідіопатичнийгіпертрофічний субаортальний стеноз, підвищена чутливість до препарату. Дитячийвік до 14 років.

Передозування. При передозуванніможуть виникнути такі симптоми, як, тахікардія, шлуночкова екстрасистолія,шлуночкова тахікардія, миготлива аритмія (тахісистолічна форма). Біль загрудиною, задишка, підвищення, рідко зниження артеріального тиску, нудота,головний біль, гіпокаліємія. При виникненні вищезазначених симптомів требаприпинити введення препарату.

Особливі вказівки. За наявностігіповолемії її треба компенсувати до початку введення добутаміну. За наявностіперепон наповнення шлуночків та/або відтоку крові зі шлуночків введеннядобутаміну не поліпшує гемодинаміку. При тампонаді серця, клапанномуаортальному стенозі, ідіопатичному гіпертрофічному субаортальному стенозіможлива неадекватна реакція на введення добутаміну. Введення добутаміну требапроводити під контролем частоти серцевих скорочень, артеріального тиску,електрокардіограми, діурезу; треба також контролювати ударний об’єм серця, тискнаповнення шлуночків, центральний венозний тиск, тиск у легеневій артерії.Необхідно спостерігати за температурою тіла та психічним станом пацієнта. Вперіод вагітності, а також дітям препарат призначають з обережністю.

Взаємодія з іншими лікарськимизасобами. Одночасне застосування добутаміну та нітропрусиду призводить дозбільшення серцевого викиду та зниження тиску в легеневих капілярах; приодночасному застосуванні з допаміном підвищується артеріальний тиск тапокращується ниркова циркуляція. Добутамін не можна змішувати в одному об’ємі зіншими лікарськими засобами, особливо з лужними розчинами чи розчинами, що містятьв собі етанол. Добутамін несумісний з такими препаратами, як фуросемід,етакринова кислота, гідрокортизону сукцинат, цефалізин натрію, цефамандолунафтат, цефалотин натрію, пеніцілин G, гепарин, фенітоїн натрію, людськийінсулін, діазепам та амінофілін. Засоби для інгаляційного наркозу підвищуютьризик розвитку шлуночкової аритмії; блокатори бета-адренорецепторів послаблюютьпозитивну інотропну дію добутаміну; блокатори альфа-адренорецепторів посилюютьтахікардію при одночасному застосуванні. Резерпін та гуанетидин підвищуютьвираженість та довготривалість побічних ефектів добутаміну. Пацієнтам, якіодержать інсулінотерапію, при введенні добутаміну дозу інсуліну требапідвищити.

Умови та термін зберігання. Зберігати внедоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці, при температурівід +8°С до +25°С. Термін придатності – 1,5 роки
Переглядів: 721 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я