А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Карбоплатин (Carboplatin)

міжнародна та хімічна назви: карбоплатин, діамін[1,1-циклобутан-дикарбоксилат (2-)-0, О]-, [SP-4-2-];

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний або майже безбарвнийрозчин;

склад: 1 мл розчину містить карбоплатину 10 мг;допоміжні речовини: манітол, вода для ін'єкцій.

Форма випуску. Розчин для ін’єкцій.

Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Сполуки платини. Код АТСL01X А02.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Карбоплатин – це препарат,який являє собою неорганічну комплексну сполуку платини; його біохімічнівластивості подібні до властивостей алкілуючих біфункціональних сполук.Препарат являє собою цитотоксичний комплекс платини, що вступає в реакцію знуклеофільними ділянками ДНК. Через утворення міжланкових і внутрішньоланковихзшивок у ДНК, а також зшивок ДНК-білок пригнічується синтез ДНК, РНК і білків.Протипухлинна дія карбоплатину не є специфічною щодо фаз клітинного циклу.Фармакокінетика. Після введення карбоплатину більша частина дозишвидко виводиться з крові і виділяється головним чином із сечею протягом 6годин. Частина препарату, що залишилася, виводиться двофазно, при цьому всередньому період напіввиведення препарату становить 2,5 години. Карбоплатинмайже не зв'язується з білками плазми крові, внаслідок чого велика кількістьвільного препарату в крові доступна для швидкого виведення. Ступінь виведенняпрепарату із сечею вказує на те, що карбоплатин майже не затримується втканинах організму. Основний шлях його виведення - нирки. У пацієнта зкліренсом креатиніну 60 мл/хв і вище екскретується 65% від введеної дозипротягом 12 годин і 71% від введеної дози - протягом 24 годин у формікарбоплатину. Лише 3–5 % від введеної платини виділяється із сечею в період24-96 годин. У хворих з кліренсом креатиніну нижче 60 мл/хв загальний кліренс інирковий кліренс карбоплатину знижуються пропорційно зниженню кліренсукреатиніну, тому при нирковій недостатності період напіввиведення карбоплатинуіз сироватки крові збільшений, що веде до підвищення мієлотоксичності. Отже,таким хворим дозу карбоплатину треба зменшити. Карбоплатин виводиться майжецілком за допомогою клубочкової фільтрації, і в канальцях нирок відмічаєтьсянизька його концентрація, що пояснює незначний нефротоксичний ефект цьогопрепарату в порівнянні з ефектом цисплатину.

Показання для застосування. Карбоплатин показаний длялікування злоякіснихновоутворень. Застосовується у вигляді монотерапії або в комбінації з іншими хіміотерапевтичнимипрепаратами для лікування поширеного раку яєчників, дрібноклітинного танедрібноклітинного раку легені, раку яєчка, сечового міхура, шийки матки,остеогенної саркоми, метастатичної карциноми молочної залози, пухлин голови ташиї. Крім того, карбоплатин використовувається при лікуванні пухлин мозку(медулобластоми) у дітей.

Спосіб застосування та дози. Карбоплатин призначають у дозі 400 мг/м2поверхні тіла у вигляді внутрішньовенної інфузії. Тривалість введення - від 15хвилин до 1 години. Наступний курс терапії призначають не раніше, ніж через 4тижні. Хворим з підвищеним ризиком пригнічення функції кістковомозковогокровотворення дозу необхідно зменшити на 20-25%. Низькі дози препарату можнапризначати у разі застосування у комбінації з іншими протипухлиннимипрепаратами.Підготовка розчину для внутрішньовенного введення. Безпосередньо перед застосуванням кожнийфлакон препарату карбоплатин розводять 5% розчином глюкози або 0,9% розчином хлоридунатрію для інфузій до концентрації карбоплатину не вище 0,5 мг/мл.

Побічна дія.З боку системи кровотворення

. Основним, обмежуючим дозу проявомтоксичності Карботинал

у є пригнічення кровотворення. Тромбоцитопенія(кількість тромбоцитів нижче 50х109/л) спостерігається у 25 %хворих, нейтропенія (кількість гранулоцитів нижче 1х109/л) -у 16 % хворих, лейкопенія (кількість лейкоцитів нижче 2х109/л)спостерігається у 15 % хворих. Максимальне зниження показників звичайновідмічається на 21-й день при монохіміотерапії. На 28-й день у 90 % хворихкількість тромбоцитів відновлюється і становить 100х109/ л і вище, у74 % хворих кількість нейтрофілів є більшою за 2х109/л, у 67 %хворих кількість лейкоцитів становить вище 4х109/л. У хворих зпорушеною функцією нирок пригнічення кровотворення звичайно відбувається тяжче.У хворих з високим ступенем тяжкості загального стану також спостерігаєтьсяпідвищена частота лейкопенії і тромбоцитопенії. Частота виникнення анеміїпідвищується зі збільшенням дози карбоплатину, що вводиться. У деяких випадкахпацієнтам, які одержують терапію карбоплатином, може знадобитися переливаннякрові. Пригнічення функції кісткового мозку може бути більш вираженим привикористанні карбоплатину в комбінації з іншими препаратами, які токсичновпливають на кістковий мозок, або з променевоютерапією.З боку травної системи і печінки. Блювання виникає приблизно у 65% хворих,при цьому в однієї третини цих хворих воно різко виражене. Нудота без блюваннязустрічається додатково в 10-15% хворих. Нудота і блювання звичайноприпиняються через 24 години від початку лікування, симптоми можна контролюватипротиблювотними засобами. Блювання частіше спостерігається при введенніпрепарату в комбінації з іншими еметогенними лікарськими засобами. Інші шлунково-кишковіявища, що часто спостерігаються: біль уживоті (у 17 % хворих), діарея (у 6 % хворих) і запори (у 6 %).Відхилення функціональних тестів печінки від норми (наприклад АЛТ,загального білірубіну і лужної фосфатази) можуть спостерігатись у хворих знормальними вихідними показниками. Ці порушення, як правило, не виражені йоборотні приблизно у половині випадків, хоча наявність метастатичної пухлини упечінці може ускладнювати правильну оцінку в багатьох випадках.З боку ЦНС, периферичної нервової системи та органівчуття. Периферичнінефропатії спостерігаються у невеликої кількості пацієнтів, яких лікуютькарбоплатином. Найчастіше спостерігались слабкі парестезії. Ризик розвиткупериферичної нейропатії збільшується у хворих старше 65 років. Хоча загальначастота периферичних неврологічних побічних явищ, пов'язаних з карбоплатином, єнизькою, тривала терапія препаратом може призвести до кумулятивноїнейротоксичності. Клінічні прояви ототоксичності та інші сенсорні розлади, такіяк порушення зору і зміни смаку, зустрічаються рідко. Існують випадки розвиткусимптомів з боку ЦНС у невеликої кількості хворих. Вважається, що ці симптомичасто пов'язані із застосуванням протиблювотних засобів. Порушення зору можеспостерігатись при застосуванні карбоплатину у підвищених дозах. Як правило,зір поновлюється повністю або значною мірою після закінчення використаннявисоких доз.З боку нирок. Розвиток порушень з боку функціональних тестівнирок не є розповсюдженим явищем при терапії карбоплатином. Рівень кліренсу креатиніну- найбільш інформативний показник функції нирок у хворих, які одержуютькарбоплатин, і є найефективнішим тестом для кореляції кліренсу препарату іпригнічення функції кісткового мозку.З боку електролітного балансу

. У деяких хворих можуть спостерігатисяаномально низькі показники електролітів у сироватці крові. Ці порушення рідковиявляються клінічними симптомами, і додаткове введення електролітів притерапії карбоплатином звичайно не потрібне.З боку репродуктивної системи. Можливі азооспермія та аменорея.Алергічні реакції. Підвищена чутливість до карбоплатину розвивається упоодиноких випадках і виявляється у формі висипань, свербежу та зрідка -бронхоспазму та гіпотензії.Інші. Часто спостерігаються біль у місці введення та астенія. Рідко -алопеція, мукозити. Дуже рідко – гемолітичний уремічний синдром.

Протипоказання. Карбоплатин протипоказаний хворим, у яких ранішевідмічалася підвищена чутливість до карбоплатину та інших препаратів, щомістять платину, а також хворим з тяжким пригніченням функції кістковомозковогокровотворення або з недавньою значною крововтратою, вагітним, при лактації,тяжких порушеннях функції печінки та нирок.Карбоплатин має мутагенні властивості, терататогенну та ембріотоксичнудію.

Передозування. Антидоту препарату карбоплатин немає. Передозуваннязазначеного препарату може призводити до розвитку вираженої мієлосупресії і/абонедостатності функції печінки. При виникненні ускладнень показано проведенняадекватної симптоматичної терапії (з огляду на можливі токсичні прояви).

Особливості застосування. Запобіжні заходи під час роботи зпрепаратом.1. Карбоплатин требазастосовувати під контролем лікаря, який має досвід використання протипухлинниххіміотерапевтичних препаратів. Терапія повинна проводитись тільки при правильноустановленому діагнозі.2. При приготуванні та введенні розчину препарату, як і при роботі зіншими протипухлинними засобами, необхідно дотримуватися обережності ікористуватися рукавичками. У разі потрапляння розчину препарату на шкіру абослизові оболонки слід негайно і ретельно змити розчин з шкіри водою з милом, аслизові промити водою.3. Пригнічення функції кісткового мозку залежить від дози карбоплатинуі може призвести до розвитку інфекції і/чи тяжкої кровотечі.4. Карбоплатин може спричинювати блювання. Його частоту таінтенсивність можна зменшити за допомогою протиблювотних засобів.5. Є відомості про розвиток симптомів, подібних до анафілактичних, яківиникають в перші хвилини введення препарату. В цьому випадку застосовуютьсяадренергічні препарати, кортикостероїди та антигістамінні засоби.6. Через те що алюміній може реагувати з карбоплатином, призводячи доутворення осаду або до втрати активності препарату, для приготування тавведення розчину карбоплатину не рекомендується використовувати голки та іншеобладнання для внутрішньовенного введення, що містять деталі з алюмінію.7. Немає достатнього досвіду щодо застосування для лікування дітей.Вагітність і лактація

. Карбоплатин може спричиняти порушення розвиткуплода при застосуванні вагітними. Під час вагітності за необхідностізастосування препарату треба обов'язково попередити хвору щодо потенційногоризику для плода. Жінкам дітородного віку під час лікування препаратомнеобхідно рекомендувати користуватися надійними засобами контрацепції. Під часлікування карбоплатином годування груддю припиняють.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При одночасному використанні з препаратами,що справляють мієлодепресивну, нефротоксичну, нейротоксичну або ототоксичнудію, можливо взаємне посилення токсичних ефектів. Цисплатин посилює нефро- іототоксичність карбоплатин. Слід уникати спільного призначення заміноглікозидними антибіотиками. Не допускати контакту розчинів карбоплатину зін’єкційними голками і іншим обладнанням, що містять алюміній (інактиваціяпрепарату з утворенням преципітатів).

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці.Зберігати у захищеному від світла місці притемпературі не вище 25°С.Приготовлений розчин можна зберігати не більше 8годин.Термін придатності – 2 роки
Переглядів: 1120 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я