А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Кампто (Campto)

міжнародна назва: іринотекан;

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, злегка жовтий розчин;

склад: 1 мл розчину містить 20 мг іринотекану гідрохлориду тригідрату; допоміжні речовини: Д-сорбітол, кислота молочна, натрію гідроксид, водадля ін’єкцій.

Форма випуску. Концентрат для приготування розчину для інфузій.

Фармакотерапевтична група. Антинеопластичні засоби. Код АТС L01X X19.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Іринотекан – напівсинтетичне похідне камптотецину. Цеантинеопластичний агент, який діє як специфічний інгібітор топоізомерази I. Вінметаболізується карбоксилестеразою в більшості тканин до похідного SN – 38,який, як було виявлено, має вищу активність, ніж іринотекан і більш токсичний,ніж іринотекан щодо низки ракових клітин людини. Пригнічення активностіДНК-топоізомерази I іринотеканом або метаболітом SN - 38 призводить доушкодження одноланцюгової ДНК, яка блокує реплікацію геномної ДНК та євідповідальною за цитотоксичність. Виявлено, що ця цитотоксична активністьзалежить від часу і специфічна до S-фази.Окрімпротипухлинної активності, препарат має властивість пригнічуватиацетилхолінестеразу .Фармакокінетика. Фармакокінетичні показники іринотекану не залежать віддози. Розпад препарату у плазмі відповідає дво- і навіть трифазній моделі.Період напіврозпаду в плазмі в першій фазі становить 12 хв, у другій – 2,5 год,у третій – 14,2 год. За 24 год 19,9 % введеної дози виводиться з сечею. Invitro іринотекан та SN-38 зв’язуються з білками плазми на 65 % і 95 %відповідно.

Показання для застосування. Лікування пацієнтів з прогресуючимколоректальним раком: - у комбінації з5-фторурацилом і фолієвою кислотою для пацієнтів з прогресуючим колоректальнимраком, які не отримували хіміотерапевтичного лікування; - як монотерапія для пацієнтів, у яких лікування із застосуваннямрежимів з включенням 5-фторурацилу виявилося неефективним. Лікування пацієнтів з цервікальною плоскоклітинною карциномою:- у комбінаціїіз цисплатином для лікування пізніх стадій цервікальної плоскоклітинноїкарциноми у випадках, коли раніше не проводили хіміотерапію.

Спосіб застосування та дози. Лише для дорослих пацієнтів.Кампто не повинен використовуватися за наявності преципітатів у розчинідля інфузій або на стінках флакону. У подібних випадках препарат має бутизнищеним згідно стандартної процедури знищення відходів цитотоксичних засобів.Приготування розчину длявнутрішньовенного введення.Як і інші препарати для парентерального введення, розчин Кампто®необхідно готувати в асептичних умовах. При дотриманні правил асептики наберітьшприцом необхідну кількість концентрату Кампто® з флакона і введітьу флакон (або пластиковий контейнер) об’ємом 250 мл, який містить 5 % розчинглюкози або 0,9 % розчин натрію хлориду. Розчин Кампто® слідвикористовувати одразу ж після приготування. Інфузію слід проводити черезцентральну або периферичну вену. Тривалість інфузії становить не менше 30 хв іне більше 90 хв.Монотерапія для пацієнтів, уяких лікування із застосуванням режимів з включенням 5-фторурацилу виявилосянеефективним. Рекомендована доза Кампто® становить 350 мг/м2 ,призначається у вигляді внутрішньовенної інфузії, яка триває від 30 хв до 90 хві повторюється з інтервалом у три тижні .Лікування в комбінації з іншими препаратами для пацієнтів, які неотримували будь-якого хіміотерапевтичного лікування

. Безпека та ефективністьКампто(R) в комбінації з 5-фторурацилом і фолієвою кислотою булавивчена для наступних схем.Щотижнева схема: Кампто(R) з 5-фторурацилом та фолієвоюкислотою. Рекомендована доза Кампто® дорівнює 80 мг/м2 ,призначається у вигляді внутрішньовенної інфузії , яка триває від 30 хв до 90хв з подальшою інфузією фолієвої кислоти ( 500 мг/м2, тривалістьінфузії 2 год) та 5-фторурацилу (2300 мг /м2, тривалість інфузії 24год). Така комбінація називається лікувальним циклом. При використанні даногорежиму між циклами потрібен інтервал в один тиждень. Курс лікування - 6 тижнів.Кампто® з 5-фторурацилом та фолієвою кислотою з інтервалом 1раз на два тижні.Рекомендована доза Кампто® дорівнює 180 мг /м2 ,призначається у вигляді внутрішньовенної інфузії, яка триває від 30 хв до 90 хвз подальшою інфузією фолієвої кислоти ( 200 мг/м2, тривалістьінфузії 2 год) та 5-фторурацилу (400 мг/м2 болюсно і потім 600 мг/м2- тривалість інфузії 22 год). На другий день фолієва кислота і5-фторурацил вводяться за такою ж схемою, як і в перший день.Курс лікування - 6 тижнів.Кампто® і цисплатин.Рекомендована доза Кампто® дорівнює 160 мг/м2 ,призначається у вигляді внутрішньовенної інфузії , яка триває 30 хв з подальшоюінфузією цисплатину (тривалість інфузії 1-3 год).Доза і частота введення можуть коригуватися залежно від результатіваналізу крові та побічних ефектів, які спостерігаються у хворих. Регулювання дози. Кампто® вводять після відповідного усунення усіх побічнихявищ ступеня 0 або1 NCI-CTC (Стандартні критерії токсичностіНаціональногоІнституту раку)і після повного припинення діареї, пов’язаної злікуванням. Перед тим, якрозпочати наступну інфузію препарату, дозу Кампто(R), 5-фторурацилуабо цисплатину, коли їх введення доцільне, потрібно зменшити із урахуваннямнайбільш виражених побічних явищ, які спостерігалися під час попередньоїінфузії. Лікування потрібно відкласти на 1-2 тижні з метою усунення усіхпобічних ефектів, пов’язаних з терапією.Дозу Кампто(R)і (або) 5-фторурацилу або цисплатину, коли їх введення доцільне, зменшують на15 - 20% за наявності таких побічних явищ:- гематологічні прояви токсичності (нейтропенія 4 ступеня, фебрильнанейтропенія (нейтропенія 3-4 і гарячка 2-4 ступеня), тромбоцитопенія ілейкопенія (4-го ступеня);- негематологічні прояви токсичності (3-4 ступеня).Пацієнтам, у яких виявлено асимптоматичну нейтропенію ( 38°C і число клітин < 1000 / мм3 ), абосильну діарею, доза Кампто® у наступному циклі повинна бути зменшеназ 350 мг /м2 до 300 мг /м 2. Якщо при дозі 300мг /м 2 у пацієнта утримуються зазначені явища, у наступному циклідоза повинна бути зменшена від 300 мг /м2 до 250 мг /м2 .Кампто® не слід призначати пацієнтам з кількістю нейтрофіліву периферичній крові менше 1500 /мм 3 .У пацієнтів з рівнем нейтропенії <1500 /мм 3 або такимипобічними явищами, як діарея, нудота, блювання, призначення Кампто®треба відкласти до моменту ліквідації зазначених симптомів, особливо діареї.Тривалістьлікування.Лікування слід продовжувати до моменту, коли об’єктивними методамиконтролю доведено прогресування захворювання або виникає надмірна токсичність. Пацієнти похилого віку.Специфічнихфармакокінетичних досліджень у осіб похилого віку не проводили. Проте, підбірдози у цій популяції пацієнтів повинен бути особливо ретельним через ослабленняу них біологічних функцій. Ця популяція пацієнтів потребує більш інтенсивногоспостереження. Пацієнти з порушенням прохідності кишечнику.До ліквідаціїпорушень кишечної прохідності лікування Кампто® протипоказано. Пацієнти з порушенням функції нирок.Кампто®не рекомендують застосовувати у пацієнтів з порушенням функції нирок, оскількидосліджень у цій популяції не було. Пацієнти з порушенням функції печінки.При монотерапії: у хворих з гіпербілірубінемією і протромбіновим часомпонад 50% кліренс іринотекану знижений, тому ризик гематотоксичних проявівзростає. Тому у цій популяції пацієнтів треба часто проводити дослідженняпоказників розгорнутого аналізу крові.Для пацієнтів, у яких рівень білірубіну перевищує верхню межу норми небільше, ніж в 1,5 рази, рекомендують дозу Кампто® 350 мг/м2.Для пацієнтів, у яких рівень білірубіну перевищує верхню межу норми у1,5 - 3 рази, рекомендують дозу Кампто® 200 мг/м2.Якщо рівень білірубіну перевищує верхню межу норми більше ніж у 3 рази,лікування Кампто® не рекомендують.Даних щодо застосування Кампто® разом з іншими цитостатикамиу хворих із порушенням функції печінки немає.

Побічна дія. Колоректальний рак.Шлунково-кишкові розлади.Діарея у віддалені терміни (через 24 год і більше після введенняпрепарату), дуже рідко - псевдомембранозний коліт, нудота і блювання,дегідратація (пов’язана з діареєю та(або) блюванням).Можливі нечасті випадки ниркової недостатності, гіпотензії абосерцево-судинної недостатності у пацієнтів, у яких виникали епізодидегідратації, асоційованої з нудотою та(або) блюванням.Інші шлунково-кишкові розлади: закрепи, нечасті випадкиобструкції кишок, кишкової непрохідності, шлунково-кишкових кровотеч і рідкіснівипадки коліту, зокрема, тифліту, ішемічного або виразкового коліту, кишковоїперфорації. Інші нерізко виражені ефекти включають анорексію, біль у животі імукозит. Гематологічні розлади.Нейтропенія є токсичним ефектом, який обмежує дозу.Нейтропенія є оборотною і некумулятивною; найбільше зниження кількостінейтрофілів спостерігається в середньому на 8-й день після введення препарату,незалежно від того, застосовували його як засіб монотерапії чи в складікомбінованої терапії. Повне відновлення кількості нейтрофілів до норми звичайновідбувається до 22-го дня.Можливе виникнення гарячки на тлі нейтропенії, проявів інфекції на тлінейтропенії, анемії, тромбоцитопенії. Майже у всіх пацієнтів ці показникивідновлюються до 22-го дня.Нечасті випадки ниркової недостатності, гіпотензії або серцево-судинноїнедостатності спостерігали у хворих із сепсисом. В одному випадку спостерігалипериферичну тромбоцитопенію з появою антитромбоцитарних антитіл. Генералізовані розлади і реакції у місці інфузії препарату.Гострий холінергічний синдром.Основними симптомами при цьому були рання діарея, а також біль уживоті, кон’юнктивіт, риніт, гіпотензія, вазодилятація, пітливість, пропасниця,нездужання, запаморочення, порушення зору, міоз, сльозотеча та підсиленасалівація, які з’являлися впродовж перших 24 год після інфузії Кампто®.Згадані симптоми минали після введення атропіну.Можливий розвиток тяжкої астенії, гарячки за відсутності інфекції татяжкої супутньої нейтропенії. Іноді виникала помірна реакція в місці інфузіїпрепарату. Серцеві розлади.Повідомляють про поодинокі випадки гіпертензії під час або післяінфузіїпрепарату.Дихальні розлади.У поодиноких випадках виникала інтерстиціальна пневмонія і пневмоніт,які проявлялися інфільтратами у легенях.Спостерігали ранні побічні ефекти, зокрема, задишку.Розлади з боку шкіри і шкірних покривів.Алопеція була звичайним, проте зворотним явищем.Повідомляють про незначно виражені шкірні реакції, проте вони нетипові.Розлади з боку імунної системи.Повідомлось про нетипові незначно виражені алергічні реакції тарідкісні випадки анафілактичних/анафілактоїдних реакцій.Розлади з боку м’язово-скелетної системи.Повідомлось про ранні ефекти, спазми та парестезії.Лабораторні тестиПри монотерапії можливе транзиторне, слабке або помірне підвищеннярівнів трансаміназ, лужної фосфатази та білірубіну за відсутності прогресуванняметастазів у печінці та транзиторне слабке або помірне підвищення рівнякреатиніну у сироватці крові.При комбінованій терапії можливе транзиторне (1-2-го ступеня)підвищення рівнів SGPT, SGOT, лужної фосфатази та білірубіну в сироватці кровіза відсутності прогресування метастазів у печінці.Дуже рідко спостерігали транзиторні зміни 3 ступеня рівня білірубіну,транзиторне підвищення рівня амілази, інколи – транзиторне підвищення рівняліпази.Повідомляють про поодинокі випадки гіпокаліємії.Розлади з боку нервової системи.Можливі випадки транзиторних мовних розладів, пов’язаних з інфузієюКампто®.Цервікальний рак Найчастішими побічними реакціями, пов’язаними з терапією, були діареяі нейтропенія.Шлунково-кишкові розлади.Дуже часто: тяжка діарея; можливі: тяжка нудота, тяжка анорексія, тяжкеблювання і виражений біль.Розлади з боку системи крові.Дуже часто: тяжка нейтропенія, тяжка тромбоцитопенія і тяжка анемія;можливі: тяжкі інфекції і фебрильна нейтропенія.Генералізовані розлади.Часто: тяжка гарячка за відсутності інфекції.Шкірні прояви.Часто: тяжка алопеція і тяжкі шкірні реакції.Лабораторні дослідження.Часто: суттєве підвищення рівнів SGOT, білірубіну і лужної фосфатази. Протипоказання.

Неспецифічнийвиразковий коліт та/або порушення кишкової прохідності.Кампто®протипоказаний хворим, у яких в анамнезі є показання на тяжкі реакціїгіперчутливості до іринотекану гідрохлориду тригідрату або до інших складовихкомпонентів препарату.Вагітність та лактація. Рівень білірубіну у сироватці крові, що перевищує більше, як у 3 разиверхню межу норми.Виражене пригнічення кістково-мозкового кровотворення.Зальний стан пацієнта, що оцінюється за шкалою ВООЗ, більше 2 балів.

Передозування. Повідомляють про випадки передозування при введеннідози, яка приблизно удвічі перевищувала терапевтичну, що може стати фатальним.Найсуттєвішими побічними реакціями при цьому були важка діарея і важканейтропенія. Відомих антидотів до Кампто® немає. У таких випадкахпотрібно призначити симптоматичне лікування для запобігання дегідратаціївнаслідок діареї, а також для лікування будь-яких інфекційних ускладнень.

Особливості застосування. При приготуванні розчину Кампто®іроботі з препаратом, як і іншими протипухлинними засобами, слід дотримуватисьобережності. Необхідно користуватися маскою, медичними рукавичками тазахиснимиокулярами.Якщо розчин Кампто® потрапить на шкіру, негайно вимийте їїводою з милом. При потраплянні розчину Кампто® на слизові оболонкинегайно промийте їх водою.Застережні заходи.Кампто® можна застосовувати лише в установах, якіспеціалізуються з проведення цитотоксичної хіміотерапії, і лише під ретельнимнаглядом лікаря, кваліфікація якого дозволяє йому вводити протипухлинніпрепарати.Зважаючи на природу та частоту побічних явищ, Кампто® призначаютьу таких випадках тільки після оцінки співвідношення користі та можливоготерапевтичного ризику:- пацієнтам із наявністю факторів ризику;- у деяких поодиноких випадках, коли пацієнти, ймовірно, не будутьдотримуватися рекомендацій щодо корекції побічних дій (при потребі негайного ітривалого лікування діареї, поєднаного із споживанням великої кількостірідини). Для таких пацієнтів рекомендують ретельне спостереження в умовахстаціонару.При застосуванні Кампто® як засобу монотерапії препаратзвичайно вводять кожні три тижні. Втім, у пацієнтів, які потребуютьретельнішого спостереження або в яких є особливий ризик вираженої нейтропенії,надають перевагу щотижневому режиму введення препарату.Діареяу віддалені терміни.Пацієнтів треба поінформувати про можливість діареї у віддаленітерміни, яка починається через 24 год і більше після інфузії Кампто® ів будь-який час до початку наступного циклу терапії. При монотерапії першівипорожнення рідкої консистенції можливі в середньому на 5-й день після інфузіїКампто® . Пацієнт повинен швидко повідомити лікаря про ці прояви іодразу почати відповідне лікування.Ризик діареї є підвищеним у пацієнтів, які в минулому перенеслипроменеву терапію живота, в яких виявляють базальний лейкоцитоз і у жінок, якіперенесли променеву терапію органів малого тазу. За відсутності адекватноголікування діарея може становити загрозу для життя, особливо у хворих ізсупутньою нейтропенією.При виникненні перших рідких випорожнень пацієнт повинен почати питивелику кількість рідини, яка містить електроліти; негайно потрібно почативідповідну терапію діареї. Таке лікування призначають у відділенні, в якомупризначали Кампто®. Лікування діареї необхідно починати якомогашвидше. Сучасне рекомендоване лікування діареї передбачає застосуваннялопераміду у високих дозах (4 мг спочатку, далі по 2 мг через кожні 2 год).Таку терапію продовжують до 12 год після появи останніх рідких випорожнень,причому змінювати цю схему не рекомендується. Ні за яких обставин лоперамід неможна приймати довше, ніж 48 годин підряд у цих дозах, через ризик паралітичноїкишкової непрохідності, а також менше 12 год.Крім застосування засобів лікування діареї, профілактично призначаютьантибіотик широкого спектра дії, якщо діарея супроводжується тяжкоюнейтропенією (кількість нейтрофілів <500/мм3).Крім антибіотикотерапії, рекомендують госпіталізувати пацієнта з метоюлікування діареї у таких випадках:- діарея, яка супроводжується пропасницею;- тяжка діарея, яка вимагає внутрішньовенної гідратації;- діарея, яка триває понад 48 год після початку терапії лоперамідом увисоких дозах.Лоперамід не можна приймати профілактично, навіть у випадках, колипацієнти переносили діарею під час попередніх циклів терапії.У пацієнтів ізтяжкою діареєю зростає ризик інфекційних ускладнень і гематологічних проявівтоксичності. За наявності тяжкої діареї необхідно регулярно здійснюватирозгорнутий загальний аналіз крові. Гематологія.Щотижневий контроль кількості клітин крові рекомендується впродовжусього курсу лікування Кампто®. Пацієнти повинні знати про ризикнейтропенії і важливість проявів пропасниці. У випадку фебрильної нейтропенії(з температурою понад 38°С і кількістю нейтрофілів 1 000/мм3 іменше) потрібно негайно почати стаціонарне лікування із внутрішньовеннимвведенням антибіотиків широкого спектра дії.У пацієнтів, у яких виникали тяжкі гематологічні розлади, у наступнихциклах терапії рекомендують зменшити дозу препарату (див. розділ: “Спосібзастосування та дози ”).Ураження печінки.Функціональні печінкові тести треба проводити до початку лікування іперед кожним із циклів. У пацієнтів з гіпербілірубінемією кліренс іринотеканузнижується, і тому зростає ризик гематотоксичності. Тому у цієї популяціїпацієнтів необхідно часто проводити підрахунок клітин крові. Кампто®не можна призначати пацієнтам, у яких рівень білірубіну перевищує верхню межунорми більше, як у 3 рази. Нудота і блювання.Профілактичне лікування антиеметиками рекомендують перед кожнимвведенням Кампто®. Пацієнти, у яких виникає блювання, до якогоприєднується діарея у віддалені терміни, потребують негайної госпіталізації длялікування. Гострий холінергічний синдром.При появі гострого холінергічного синдрому вводять атропіну сульфат(0,25 мг підшкірно), якщо немає клінічних протипоказань. Обережності потрібнодотримуватись у хворих з бронхіальною астмою. Якщо у пацієнта виникає гострий ітяжкий холінергічний синдром, при інфузії наступних доз Кампто®рекомендують профілактичне введення атропіну сульфату. Особи похилого віку.Через ослаблення біологічних функцій, особливо функції печінки, вибірдози Кампто® для пацієнтів похилого віку проводять з обережністю. Пацієнти з обструкцією кишокТаким пацієнтам не можна вводити КАМПТО® до повноїліквідації проявів обструкції. Пацієнти з порушенням функції нирок.Дослідження у цій популяції пацієнтів не проводили. ІншіОскільки до складу препарату входить сорбітол, його не можна вводитиособам із спадковою непереносимістю фруктози.Нечасті випадки ниркової недостатності, гіпотензії або порушеннякровообігу спостерігали у пацієнтів, у яких виникали епізоди тяжкоїдегідратації, асоційованої з діареєю та (або) блюванням або сепсисом.Вагітність і лактація. Повідомлення про застосування Кампто® при вагітностівідсутні. За даними, одержаними при дослідах на кроликах та щурах, Кампто®має ембріотоксичну, фетотоксичну і тератогенну дії. Зважаючи на ці дані, Кампто®не повинен використовуватись при вагітності. Жінкам дітородного віку необхіднорекомендувати вживання заходів запобігання вагітності під час лікування Кампто®і принаймні впродовж трьох місяців після закінчення терапії.У разі виникнення вагітності необхідно негайно повідомитипро це лікаря, який проводить лікування (див. розділ: “Протипоказання”).У лактуючих пацюків 14С – Іринотекан виявлявся у молоці.Дані про те, чи проникає іринотекан у материнське молоко у людини, відсутні.Оскільки існує небезпека розвитку небажаних реакцій у немовляти, на періодлікування Кампто® слід припинити грудне вигодовування (див. розділ:“Протипоказання”). Керування автомобілем або виконання інших потенційно небезпечнихзавдань.Пацієнтів треба поінформувати про можливість запаморочення або розладівзору впродовж 24 год після інфузії Кампто® і рекомендувати відмовитисявід керування автомобіляем і роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Взаємодія зіншими лікарськими засобами. Параметрифармакокінетики Кампто® в комбінації з 5-фторурацилом і фолієвоюкислотою порівняні з такими при застосуванні Кампто® длямонотерапії. Взаємодія між Кампто® і блокаторами нервово-м’язовоїпередачі не може бути виключена. Оскільки Кампто® маєантихолінестеразну активність, можливе збільшення тривалості нервово-м’язовоїблокади при застосуванні суксаметонію, а також антагоністична взаємодія щодонервово-м’язової передачі при одночасному застосуванні з недеполяризуючимиміорелаксантами.У кількох дослідженнях показано, що одночасне застосуванняпротисудомних препаратів, які індукують CYP3A (напр., карбамазепіну,фенобарбіталу або фенітоїну) спричинює зменшення експозиції до іринотекану,SN-38 і SN-38-глюкуроніду і зменшує його фармакодинамічні ефекти. Крім індукціїензимів цитохрому Р4503А, у зменшенні експозиції до іринотекану і йогометаболітів можуть відігравати роль посилення глюкуронізації та більшаінтенсивність біліарної секреції. У дослідженні встановлено, що одночаснеприймання кетоконазолу призводило до статистично значущого зменшення AUC і APCі суттєвого зростання AUC SN-38, порівняно з прийманням лише іринотекану. Кампто® треба з обережністю застосовувати у пацієнтів, якіодночасно приймають ліки, що пригнічують (напр., кетоконазол) або індукують(напр., карбамазепін, фенобарбітал, фенітоїн) метаболізм препаратів, якийвідбувається за участю цитохрому Р450 3А. Необхідно уникати одночасногоприймання інгібіторів/індукторів цього метаболічного шляху, оскільки це можезмінювати метаболізм Кампто® .У невеликому фармакокінетичному дослідженні (n=5), у якому учасникиприймали Кампто(R) одночасно з St. John’s Wort (Hypericumperforatum) у дозі 900 мг, спостерігали зниження концентрації активногометаболіту іринотекану SN-38 у плазмі на 42%.St. John’s Wort (Hypericum perforatum) не можна приймати одночасно зКампто®, оскільки він знижує рівень SN-38 у плазмі.

Умови татермін зберігання.Зберігати у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С,захищаючи від світла. Термінпридатності - 3 роки. Розчин Кампто®треба вводити негайно після розчинення, оскільки він не міститьантибактеріальних консервантів. Якщо розчинення і розведення розчинувідбувається в суворо асептичних умовах (наприклад, на планці з ламінарнимпотоком повітря), то розчин Кампто® можна ввести (інфузія закінчена)протягом 12 год при зберіганні його при кімнатній температурі і протягом 24 годпри зберіганні при температурі 2-8° С від моменту відкривання флакону
Переглядів: 852 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я