А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Золадекс (Zoladex)

міжнародна назва: гозерелін;

основні фізико-хімічні властивості: cтерильна, цилиндричної форми капсула відбілого до кремового кольору, твердий полімер;

склад: 1 шприц-аплікатор разової дози із захисним механізмом (Системабезпечного введення) містить гозерелину ацетату 3,6 мг (у перерахуванні нагозерелін-основу); допоміжні речовини: лактид/гліколідкополімер (50:50).Форма випуску. Капсула пролонгованої дії дляпідшкірного введення. Фармакотерапевтична група. Аналог гонадотропін-рилізинггормону. Код АТС L02AE03.Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Механізм дії: Золадекс (D-Ser (But)6Azgly10 лютеінізуючий гормон релізинг гормону (ЛГ-РГ) є синтетичниманалогом природного ЛГ-РГ. При постійному застосуванні Золадекс інгібуєвиділення гіпофізом ЛГ, що веде до зниження концентрації тестостерону всироватці крові у чоловіків і концентрації естрадіолу в сироватці крові ужінок. Даний ефект оборотний після відміни терапії. На первинній стадіїЗоладекс, подібно до інших агоністів ЛГ-РГ, може спричиняти тимчасовезбільшення концентрації тестостерону в сироватці крові у чоловіків іконцентрації естрадіолу в сироватці крові у жінок. На ранніх стадіях терапіїЗоладексом у деяких жінок можуть бути вагінальні кровотечі різної тривалості таінтенсивності. Ці кровотечі, певно, є реакцією на вилучення естрогенів і маютьприпинитися самостійно. У чоловіків приблизно до 21 дня після введення першогодепо концентрація тестостерону знижується до кастраційних рівнів і залишаєтьсязниженою при постійному лікуванні, тобто при введенні препарату кожні 28 днів.Таке зниження концентрації тестостерону у більшості хворих приводить до регресупухлини передміхурової залози і симптоматичного поліпшення. У жінокконцентрація естрадіолу в сироватці знижується також приблизно до 21-го дняпісля введення першого депо і при постійному лікуванні, тобто при введенніпрепарату кожні 28 днів, залишається зниженою до рівня, порівняного з тим, щоспостерігається у жінок у постменопаузальний період. Це зниження приводить допозитивного ефекту при гормонально залежних формах раку молочної залози,ендометріозі та фібромах матки. Це також спричиняє потоншення ендометрія івиникнення аменореї у більшості пацієнток.Показано, що Золадекс в комбінації з препаратами заліза викликаєаменорею, що призводить до підвищення рівня гемоглобіну та поліпшеннявідповідних гематологічних параметрів у жінок з фібромами матки і супутньоюанемією. Така комбінація дасть додатково 10 г/л збільшення концентраціїгемоглобіну у порівнянні з терапією тільки препаратами заліза. Під часлікування Золадексом у деяких жінок може настати менопауза. У невеликоїкількості пацієнток після закінчення лікування менструації не відновлюються.Фармакокінетика

. Золадекс має майже повну біологічнудоступність. Введення депо кожні чотири тижні забезпечує підтримку ефективнихконцентрацій. Кумуляції в тканинах при цьому не відбувається. Золадекс поганозв’язується з білком, і період напіввиведення його із сироватки крові становить2 - 4 години у хворих з нормальною нирковою функцією. Період напіввиведеннязбільшується у хворих з порушеннями ниркової функції. При щомісячному введенніпрепарату у вигляді депо зазначена зміна не буде мати значних наслідків. Томузмінювати дозу для пацієнтів з порушенням функції нирок немає необхідності. У хворихз печінковою недостатністю значних змін у фармакокінетичних параметрах неспостерігається.Показання для застосування.1)

Рак передміхурової залози: Золадекс показаний при лікуваннічутливого до гормонального впливу раку передміхурової залози.2)

Рак молочної залози: Золадекс показаний при лікуваннічутливого до гормонального впливу раку молочної залози у жінок урепродуктивному віці і в перименопаузі.3)

Ендометріоз: Золадекс пом’якшує симптоми, включаючи біль, ізменшує розмір та кількість ендометріальних ушкоджень.4)

Для потоншення ендометрія: Золадекс показаний дляпопереднього потоншення ендометрія перед його хірургічною аблацією аборезекцією.5)

Фіброми матки: Золадекс зменшує пухлинні вузли, поліпшуєгематологічний статус хворих і зменшує симптоми, включаючи біль. Йогозастосовують як допоміжний засіб при хірургічному втручанні з метою полегшенняопераційної техніки і зниження втрат крові при операції.6)

При екстракорпоральному заплідненні: десенсибілізаціягіпофіза при підготовці до стимуляції суперовуляції.Спосіб застосування та дози.

Дорослі.Одне депо (3,6 мг) препарату Золадекс вводять підшкірно в переднючеревну стінку кожні 28 днів. Тривалість введення препарату Золадекс прионкологічних захворюваннях корегує лікар індивідуально для кожного хворого. Екстракорпоральне запліднення: Золадекс 3,6 мг призначають длядесенсибілізаційної терапії гіпофіза, яка визначається за концентрацієюестрадіолу у сироватці крові і повинна відповідати такій на ранній фолікулярнійфазі (приблизно 150 пмоль/л). Це, як правило, відбувається між 7-ю і 21-ю добоюменструального циклу. Суперовуляцію (контрольована стимуляція яєчників) задопомогою гонадотропіну починають, коли вже досягнута десенсибілізація.Десенсибілізація, спричинена введенням агоністу ЛГРГ ( Золадексу), є стійкішою,через що в деяких випадках може виникнути потреба збільшити дозу гонадотропіну.На відповідній стадії розвитку фолікула введення гонадотропіну припиняється інадалі вводять хоріонічний гонадотропін людини для індукції овуляції. Контрольлікування, процедури добування ооциту та запліднення проводять відповідно дозвичайної практики кожної лікувальної установи.Для хворих з нирковою або печінковою недостатністю, а також для хворихлітнього віку коригувати дозу немає необхідності. Ендометріоз можна лікувати не більше 6 місяців, оскільки клінічні данівідносно більш тривалих періодів застосування відсутні. Повторні курсилікування проводити не слід через небезпеку втрати частини мінеральнихкомпонентів та зменшення щільності кісткової тканини. Було продемонстровано, щоу пацієнток, які отримували Золадекс з приводу ендометріозу, додаткова заміснагормонотерапія (щоденний прийом естрогенного і прогестагенного препаратів)зменшувала втрату мінеральної щільності кісткової тканини і вираженістьвазомоторних симптомів. Для потоншення ендометрія вводять 2 гормони - депо з інтервалом у 4тижні, при цьому операцію планують між 0-м і 2-м тижнем після введення другогодепо.Побічна дія. Відмічалися поодинокі випадки реакції надчутливості,що може включати також деякі прояви анафілаксії. Мали місце випадки артралгіїта неспецифічної парестезії. Відмічалася поява шкірних висипань, як правило, їїрегресія часто відбувалася без відміни терапії. У пацієнтів, які отримувалиЗоладекс, інколи спостерігалися зміни артеріального тиску, що виявлялися якгіпотензія або гіпертензія. Ці зміни звичайно транзиторні і минають або впроцесі подальшої терапії Золадексом, або після її припинення. У поодинокихвипадках ці зміни вимагали медичного втручання, включаючи відміну Золадексу.Поодинокі місцеві реакції мають вигляд легких підшкірних кровотеч у місцяхін’єкцій. Як і під час прийому інших представників цього класу ліків, напочатку лікування дуже рідко спостерігались випадки апоплексії гіпофіза.Клінічними проявами є крововилив у гіпофіз, симптомами якого можуть бутиголовний біль, жар, порушення координації рухів. Чоловіки.До фармакологічних побічних дій в осіб чоловічої статі відносятьприпливи, пітливість і зниження потенції, що рідко вимагає відміни терапії.Набрякання і болючість грудних залоз спостерігалися рідко. На первинній стадіїхворі на рак передміхурової залози можуть зазнавати тимчасового посилення болюв кістках, у такому разі можна надавати симптоматичну допомогу. Відмічалисяокремі випадки непрохідності сечовивідних шляхів і стискання спинного мозку.Жінки.До фармакологічних побічних дій у жінок відносять припливи, пітливістьі зміну статевого потягу, що рідко вимагає відміни терапії. Інколивідмічачалися головний біль, зміна настрою, включаючи депресію, сухістьслизової піхви і зміна розміру грудних залоз. На первинній стадії терапії хворіна рак молочної залози можуть зазнавати тимчасового посилення ознак і симптомівхвороби, у такому випадку можна провести симптоматичне лікування. У жінок зфібромами матки можлива дегенерація фіброматозних вузлів. У поодиноких випадкахна початку терапії у хворих на рак молочної залози з кістковими метастазамимало місце виникнення гіперкальціємії.Застосування при репродукції.Як і при застосуванні інших ЛГ-РГ-агоністів, були відмічені випадкисиндрому гіперстимуляції яєчників (СГСЯ), асоційовані із застосуваннямЗоладексу в комбінації з гонадотропіном. Вважається, що десенсибілізаціягіпофіза за допомогою депо агоніста в деяких випадках потребує збільшення дозигонадотропіну. Цикл стимуляції повинен проводитися з обережністю у пацієнтів зризиком розвитку СГСЯ, оскільки тяжкість і частота останнього може залежати віддози гонадотропіну. За необхідності введення хоріонічного гонадотропіну людини(hCG) слід припинити. Були повідомлення про утворення фолікулярних кіст і кіст жовтого тілаяєчників під час лікування ЛГ-РГ. Більшість кіст були безсимптомними,нефункціональними, різного розміру та зникали самостійно.Протипоказання. Золадекс не слід призначатихворим з відомою гіперчутливістю до Золадексу або інших аналогів ЛГ-РГ.Золадекс протипоказаний в період вагітності та лактації. Золадекспротипоказаний дітям.Передозування. Даних відносно передозування улюдей немає. У випадках, коли Золадекс застосовувався раніше строку приописаних показаннях для застосування або у більшій дозі, не спостерігалосяжодного клінічно значущого небажаного явища. Дослідження, що проводились натваринах, дають можливість припустити, що застосування більш високих дозЗоладексу не буде виявляти будь-яких інших дій, окрім тих, що маютьтерапевтичне спрямування на концентрації статевих гормонів і на репродуктивнусистему. У разі передозування хворому слід призначити симптоматичне лікування.Особливості застосування. Золадекс не показаний длялікування у дітей, оскільки безпека і ефективність у цієї групи пацієнтів невстановлювались. Чоловіки.Слід з обережністю призначати Золадекс особам чоловічої статі, особливосхильним до виникнення непрохідності сечовивідних шляхів, непрохідності абостискання спинного мозку. У даних пацієнтів слід здійснювати ретельниймоніторинг протягом першого місяця терапії. Якщо стискання спинного мозку чиниркова недостатність зумовлені непрохідністю сечовивідних шляхів, мають місцеабо знаходяться на стадії виникнення, слід призначити стандартне для данихускладнень лікування.Жінки.Застосування агоністів ЛГ-РГ при лікуванні у жінок може стати причиноюзменшення мінеральної щільності кісткової тканини. Наявні на цей час дані щодозастосування препарату Золадекс свідчать про зменшення в середньому на 4,6%щільності вертебральної кісткової тканини через втрату частини мінеральнихкомпонентів після 6-місячного курсу лікування і про прогресивне відновлення їїдо середнього значення зменшення на 2,6% (у порівнянні з базовою лінією) черезшість місяців після припинення лікування. Золадекс слід з обережністюпризначати жінкам з відомими кістковими метаболічними порушеннями. Золадексможе спричинити зростання опору шийки матки і в зв’язку з цим – труднощі придилатації шийки матки. На сьогодні відсутні клінічні дані відносно ефектулікування препаратом Золадекс доброякісних гінекологічних станів більше шестимісяців. Застосування при репродукції.Золадекс 3,6 мг повинен застосовуватися тільки як частина схемидопомоги при репродукції під спостереженням фахівців.Як і при застосуванні інших ЛГРГ- агоністів, були відмічені випадкисиндрому гіперстимуляції яєчників (СГСЯ), асоційовані із застосуваннямЗоладексу в комбінації з гонадотропіном. Вважається, що регулювання задопомогою депо агоніста в деяких випадках збільшує потребу в гонадотропіні.Цикл стимуляції повинен проводитися з обережністю у пацієнтів з ризикомрозвитку СГСЯ, оскільки тяжкість і частота останнього може залежати від дозигонадотропіну. У випадку застосування хоріонічного гонадотропіну людини (hCG)потрібен ретельний контроль. Рекомендується з обережністю застосовуватиЗоладекс 3,6 мг як допомогу при репродукції у пацієнтів із синдромомполікістозу яєчників. Вагітність і лактація.Незважаючи на те, що дослідження з репродуктивної токсикології натваринах вказують на відсутність тератогенних ефектів, Золадекс не повинензастосовуватися в період вагітності, оскільки, теоретично, при застосуванніагоністів ЛГ-РГ в період вагітності є ризик переривання вагітності та розвиткуаномалій плода. Потенційно фертильні жінки повинні ретельно обстежитися передпочатком лікування щодо вагітності. Слід користуватися негормональнимиконтрацептивними засобами під час лікування, а при ендометріозі - довідновлення менструацій. Якщо планується застосування Золадексу під час екстракорпоральногозапліднення, на початку лікування слід виключити вагітність. Клінічні дані прозастосування Золадексу при такому показанні обмежені. Але ті дані, що доступні,не вказують на жоден випадок аномалії розвитку ооциту або вагітність.Застосовувати Золадекс у період лактації не рекомендується. Вплив на здатність керуватиавтомобілем та іншими механізмами.Немає відомостей про те, що Золадекс призводить до погіршення цієїздатності.Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Взаємодія Золадексу зіншими лікарськими препаратами не відома.

Умови та термін зберігання.Зберігати в недоступному для дітей місці, при температурі нижче 25°С. Термін придатності - 3 роки.Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності та уразі пошкодження герметичного пакета
Переглядів: 2756 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я