А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Зелмак (Zelmac)

мiжнародна назва

: тегазерод;

основнi фiзико-хiмiчнiвластивості

: таблетки круглі, плоскі, зі скошенимикраями, від білуватого до злегка жовтуватого кольору, крапчасті, з написом “ЕН”на одному боці та NVR – на іншому;

склад:однатаблетка містить 8,31 мг тегазероду гідрогену малеату, що відповідає 6 мгтегазероду;допомiжнi речовини: кросповідон, гліцерин моностеарат, гіпромелоза,лактози моногідрат, полоксамер 188, макрогол 4000, вода очищена.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Частковий агоніст рецептора 5-НТ4серотоніну 4-го типу; код АТС не визначений.

Фармакологiчнi властивостi.Фармакодинаміка.Механізм дії тегазероду полягає у стимуляції перистальтики та кишковоїсекреції, а також пригніченні вісцеральної чутливості через активаціюрецепторів 5-НТ4 серотоніну 4-го типу в шлунково-кишковому тракті.Тегазерод має високу спорідненість з рецепторами людини 5-НТ4, у тойчас як з рецепторами 5-НТ3 чи дофаміновими рецепторами помітноїспорідненості немає. Тегазерод діє як частковий агоніст на нейронні рецептори5-НТ4, гальмуючи вивільнення додаткових нейромедіаторів, таких яккальцитонін - гендетермінований пептид, із сенсорних нейронів. Дослідження invivo показали, що тегазерод посилює базальну моторну активність інормалізує ослаблену перистальтику протягом всього шлунково-кишкового тракту.У клінічних дослідженнях тегазерод у здорових осіб, що призначався увигляді дози6 мг перорально, значно зменшував час шлункової відповіді, прискорював випорожненняшлунка і зменшував час проходження вмісту тонкої і товстої кишки у порівнянні зплацебо. Тегазерод значною мірою сприяв зменшенню кількості випадків рефлюксупісля прийому їжі і виділення кислоти у пацієнтів з гастроезофагальнимрефлюксом. У пацієнтів з синдромом подразненої товстої кишки (СПТК) тегазеродзменшував час проходження вмісту через тонку кишку і полегшував процеспроходження вмісту через товсту кишку. Тегазерод послідовно нормалізувавконсистенцію випорожнень і збільшував кількість актів дефекації; ці ефекти булибільш вираженими у перший день лікування і зберігалися протягом 12-тижневогоперіоду лікування у пацієнтів з СПТК. Дані клінічної фармакології вказують назалучення локальних механізмів у фармакодинаміку тегазероду відповідно дорезультатів доклінічних досліджень.Клінічні дослідження показали, що ЗЕЛМАК зменшує абдомінальний біль ідискомфорт, здуття живота і порушену функцію кишечнику у пацієнтів з СПТК, якіідентифікують абдомінальний біль/дискомфорт і запор як основні симптоми.Початок дії, як було визначено за SGA, відмічався як одразу, так ічерез один тиждень після початку лікування і спостерігався протягом всього12-тижневого курсу лікування.Тегазерод не впливає на QTс-інтервал у порівнянні з плацебо.Ці дані збігаються з результатами доклінічних досліджень.Фармакокiнетика.Тегазерод швидко всмоктується після прийомувнутрішньо; максимальна концентрація в плазмі досягається приблизно через 1годину. Абсолютна біодоступність становить близько 10% від повноговсмоктування. Прийом їжі зменшує біодоступність тегазероду на 40 – 65%, а Сmaxприблизно на 20 – 40%.Близько 98% тегазероду зв’язується з білками плазми,переважно з кислим a1-глікопротеїном.Тегазерод метаболізується двома основними шляхами.Перший включає пресистемний кислотно-каталізований гідроліз у шлунку, післячого відбувається окислення і кон'югація, внаслідок чого утворюється основнийметаболіт тегазероду, глюкуронід 5-метокси-індол-3-карбоксильної кислоти.Основний метаболіт має незначну спорідненість з рецепторами 5-НТ4. Улюдини не відзначалося ніяких статистично значущих змін системного впливутегазероду на нейтральні показники шлункового рН. Другим шляхом метаболізму єпряма глюкуронізація, яка призводить до утворення трьох ізомерних N-глюкуронідів.In vitro тегазерод не пригнічував ізоензими CYP2С8, CYP2С9,CYP2С19, CYP2Е1 і CYP3А4 цитохрому Р450, тоді як пригнічення CYP1А2 і CYP2D6 неможна було виключити і тому проводилися дослідження in vivo. Основнийметаболіт у людини не пригнічував активність будь-якого із вищевказанихізоензимів цитохрому Р450.Приблизно 2/3 дози, прийнятої внутрішньо, виводитьсяу незмінному стані з калом, решта 1/3 виводиться з сечею, переважно у виглядіосновного метаболіту.Фармакокінетичні параметри тегазероду у пацієнтів зсиндромом подразненої товстої кишки схожі з параметрами у здорових осіб іподібні у жінок і чоловіків.

Особи похилого вікуФармакокінетичні параметри тегазероду були подібні в осіб похилого вікуі молодих чоловіків, тоді як середні значення AUC і Сmax були на 40%і 22% більші в осіб похилого віку, ніж у молодих жінок, але не відрізнялися відтаких у здорових осіб.

Порушення функції печінкиВ осіб з незначними і помірними порушеннями функції печінки (цирозпечінки) середнє значення AUC було на 43% вище, а Сmax – на 18%вище.

Порушення функції нирокНіяких змін у фармакокінетиці тегазероду не спостерігалося в осіб зсерйозними порушеннями нирок, що потребували гемодіалізу (кліренс креатинінуЈ 15 мл/хв/1,73 м2).

Показання для застосування. Лікування абдомінального болю та дискомфорту,метеоризм, порушення функції кишечнику у пацієнтів з синдромом подразненоїтовстої кишки (СПТК), основними симптомами якого є біль/дискомфорт і запор.

Спосiб застосування та дози.Рекомендована доза ЗЕЛМАКУдля дорослих – однатаблетка 6 мг двічі на день. ЗЕЛМАК слід приймати внутрішньо перед їжею.

Побiчна дiя.У контрольованих плацебо дослідженнях за участю 2,198 пацієнтів, якілікувалися тегазеродом протягом 12 тижнів, частота побічних явищ у пацієнтів, якіотримували тегазерод, була подібною до частоти, що спостерігалася при прийоміплацебо, за винятком випадків діареї.Про випадки діареї, як про побічне явище, повідомлялося у 11,7%пацієнтів, які лікувалися тегазеродом у клінічних дослідженнях, тоді як відповіднацифра для групи плацебо становила 5,4%. У більшості випадків це явищезустрічалося і раніше, мало транзиторний характер, найчастіше спостерігалося якодиничний епізод протягом 12-тижневого періоду лікування і проходило самостійнопри продовженні терапії. Частота виникнення більшості інших побічних реакцій,які мали місце в клінічних дослідженнях, була подібною у пацієнтів, щолікувалися тегазеродом і плацебо. Вони включали скарги з бокушлунково-кишкового тракту (наприклад, абдомінальний біль, нудоту, метеоризм),головний біль, запаморочення, біль у спині та грипоподібні симптоми.

Протипоказання. Гіперчутливість до активної речовини або будь-якихінших компонентів препарату.

Передозування.Дані щодо гострого передозування Зелмаку відсутні. Можутьз'являтися порушенняфункції нирок, які, очевидно, минущі і зникнуть привідміні препарату. За показаннямислід вжити загальних підтримуючих заходів. Препаратможна буде вивести з організмутільки за допомогою неспецифічних заходів, включаючипромивання шлунка, оскількициклоспорин практично не виводиться при гемодіалізіі гемоперфузії з використаннямактивованого вугілля.

Особливості застосуванняПацієнти похилого вікуКоригування доз не потрібне при призначенні препарату пацієнтампохилого віку.Застосування у дітейБезпека і ефективність застосування препарату удітей не встановлена. Тому застосування препарату у цій групі хворих нерекомендується.Пацієнти з порушенням функції печінкиКоригування дозне потрібне при призначенні препарату пацієнтам з легкими і помірнимипорушеннями функції печінки. ЗЕЛМАК не досліджувався у пацієнтів з серйознимипорушеннями функції печінки.Пацієнти з порушенням функції нирокКоригування доз не потрібне при призначенні препарату пацієнтам злегкими, помірними або серйозними порушеннями функції нирок.

ВагітністьДані, що базуються на обмеженій кількості (n = 15) досліджень впливупрепарату на вагітність, показали, що

тегазерод не чинить ніякоїнебажаної дії на вагітність чи здоров’я плода/новонародженої дитини. На сьогодніінші дані, що стосуються епідеміології, відсутні.Результати досліджень, які проводилися на тваринах,не показали прямого чи непрямого шкідливого впливу на вагітність,ембріональний розвиток, пологи та розвиток новонародженого. Однак, беручи до увагиобмежений досвід застосування препарату у людей, застосування ЗЕЛМАКУ в періодвагітності не рекомендується.

ЛактаціяТегазерод значною мірою виділяється у молоколактуючих самок щурів з високою величиною співвідношення вмісту молоко-плазма. Оскількивін може також виділятися в грудне молоко людини, ЗЕЛМАК не слід призначатижінкам, які годують дитину груддю.

Вплив на здатність керувати автотранспортом тапрацювати з механізмамиНіякого впливу препарату на здатність керувати автомашиною та управлятимеханізмами не спостерігалося.

Взаємодiя з iншими лiкарськими засобами.Ніякої клінічно значущої лікарської взаємодії небуло відзначено у спеціальних дослідженнях взаємодії лікарських засобів абопісля супутнього застосування препарату під час проведення програми клінічноїапробації тегазероду.Базуючись на недавно отриманих даних, коригуваннядози непотрібне для того чи іншого препарату, коли ЗЕЛМАК призначається упоєднанні з іншими лікарськими засобами, наприклад -сердцеві глікозиди,інгібітори АПФ, антибактеріальні препарати. Тяжкість симптомів пацієнтів,застосування трициклічних антидепресантів чи інгібіторів селективногозворотного захоплення серотоніну, або щоденний прийом клітковини, яка входитьдо складу їжі, не впливають на ефективність тегазероду.

Умови та термiн зберiгання. Зберігати в оригінальній упаковці. Зберігатипри температурі не вище 30°С.Термін придатності 3 роки
Переглядів: 762 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я