А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я
Приблизна ціна:

Декасан (Desasanum)

хiмiчна назва: 1,10-Декаметилен-біс(N,N-диметил-ментоксикарбонилметил)-амонію дихлорид;

основнi фiзико-хiмiчнiвластивостi: безбарвнапрозора рiдина;

склад: 1 мл розчину мiстить 0,2 мг декаметоксину;допомiжнi речовини: натрiюхлорид, вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Розчин.

Фармакотерапевтична група. Антисептичнi та дезінфiкуючi засоби. КодАТС D08А.

Фармакологiчнi властивостi.Фармакодинаміка. Антимiкробнийпротигрибковий препарат, який концентрується на цитоплазматичнiй мембранi (ЦПМ)мiкробної клiтини i з’єднується з фосфатидними групами лiпiдiв мембрани,порушуючи проникнiсть ЦПМ мiкроорганiзмiв. Декаметоксин справляє вираженийбактерицидний вплив на стафiлококи, стрептококи, дифтерiйну та синьогнiйнупалички, капсульнi бактерiї та фунгiцидну дiю на дрiжджi, дрiжджоподiбнi гриби,збудники епiдермофiтiї, трихофiтiї, мiкроспорiї, еритразми, деякi видиплiсневих грибiв (аспергiли, пенiцили), протистоцидну дiю на трихомонади,лямблiї, вiрусоцидну дiю на вiруси. Високоактивний вiдносно мiкроорганiзмiв, стiйкихдо антибітикiв. Утворення стiйких до декаметоксину форм при триваломузастосуваннi вiдбувається повiльно i не перевищує ефективних концентрацiйпрепарату. Бактерiостатичнi (фунгiстатичнi) концентрацiї подiбнi до йогобактерицидних (фунгiцидних), вiрусоцидних, протистоцидних концентрацiй. Упроцесi лiкування Декасаном пiдвищується чутливiсть антибiотикорезистентнихмiкроорганiзмiв до антибiотикiв.Фармакокiнетика. Препаратпрактично не всмоктується слизовими оболонками, неушкодженою шкiрою та рановоюповерхнею.

Показання для застосування. Лiкування гнiйничкових бактерiальних тагрибкових захворювань шкiри, мiкробної екземи, гнiйно-запальних уражень м’якихтканин (абсцеси, карбункули, флегмони, фурункули, гнійнi рани, панарицiї);стоматологiчні захворювання (стоматити, виразково-некротичний гiнгiвiт,дистрофiчно-запальна форма пародонтозу I - II ступеня в стадiї загострення).Також показаний при абсцесiлегенiв, бронхоектатичнiй хворобi, кiстознiй гiпоплазiїлегенiв, ускладненiйнагноюванням, хронiчному бронхiтi у фазi загострення, хронiчному тонзилiтi,ангiнi, носiйствi стафiлококiв та дифтерiйних паличок, виразковому колiтi,парапроктитi.У гiнекологiчнiй практицi - длялiкування кандидозу слизової оболонки пiхви, запальних захворювань генiталiймiкробного походження, передпологової санацiї пологових шляхiв, лiкуванняпiсляпологового ендометриту.Гiгiєнiчна дезiнфекцiя шкiрирук медперсоналу та гумових рукавичок пiд час обстеження хворих та виконаннямедичних манiпуляцiй та малих хiрургiчних втручань, передстерилiзацiйноїдезiнфекцiї медичних iнструментiв та дiагностичного обладнання з металiв, гуми,полiмерних матерiалiв та скла.

Спосiб застосування та дози. При гнiйних та грибкових ураженнях шкiри,гнійних ранах розчин використовують у виглядi промивань, примочок. Длялiкування проктиту i виразкового колiту теплий розчин вводять у виглядi клiзмпо 50 - 100 мл 2 рази на добу до повного стихання ознак гострогозапалення. Норицi при хронiчному парапроктитi промивають Декасаном

®щодня, протягом 3 - 4 дiб. Для промивання сечового мiхура у дорослих розчиндекаметоксину застосовують пiсля попереднього розведення 1:7 очищеною водою вдозi 500 - 600 мл (на курс лiкування 7 - 20 промивань).Ураження слизової оболонкипорожнини рота лiкують шляхом аплiкацiї по 25 - 50 мл протягом 10 - 15хв, або полоскання (100 - 150 мл). Дистрофiчно-запальну форму пародонтозу I -II ступеня в стадiї загострення лiкують шляхом iригацiї теплим розчиномпатологiчних карманiв ясен (50 - 70 мл) або аплiкацiй на ясна до затухання запальнихявищ. Хворим з кандидозним ураженням слизової оболонки рота,виразково-некротичним гiнгiвiтом призначають полоскання порожнини рота(100 - 150 мл) 4 рази на добу протягом 5 - 10 днiв.Лiкування кандидозу мигдаликiв,хронiчного тонзилiту проводять промиванням лакун пiднебiнних мигдаликiв (50 -75 мл на промивання).Санацiю носiїв стафiлокока,дифтерiйної палички проводять шляхом полоскання розчином зiва, промиваннялакун, зрошування носоглотки, мигдаликiв. Лакуни промивають 3 - 5 разiв черездень.При абсцесi легенiв,бронхоектатичнiй хворобi, кiстознiй гіпоплазiї легень, ускладненихнагноюванням, хронiчному бронхiтi у фазi загострення Декасан

® вводятьендобронхiально:- через мiкротрахеостому по 25- 50 мл 1 - 2 рази на день; через трансназальний катетер по 5 - 10 мл 1 раз надень;- методом ультразвуковихiнгаляцiй по 5 - 10 мл 1 - 2 рази на день;- за допомогою лаважутрахеобронхiального дерева в об’ємi 100 мл.Тривалiсть лiкування 2 - 4тижнi.Для лiкування мiкробних тагрибкових трихомонадних уражень слизової оболонки пiхви Декасан

®використовують у виглядi спринцювань (50 - 100 мл пiдiгрiтого до 38°С препарату3 рази на добу). У такий же спосiб проводять передпологову санацiю пологовихшляхiв одноразово. Лiкування пiсляпологового ендометриту здiйснюють шляхомпромивання теплим препаратом порожнини матки (150 - 200 мл), 2 рази на добу.Знезаражування шкiри рук тагумових рукавичок проводять шляхом нанесення 5 - 10 мл препарату на попередньовимиту поверхню, рiвномiрного його розподiлу по всiй поверхнi, що пiдлягаєдезінфекцiї, протягом 5 хв
Переглядів: 1006 Мітки препарату: разделРоздрукувати
А :: Б :: В :: Г :: Д :: Ж :: З :: І :: Й :: К :: Л :: М :: Н :: О :: П :: Р :: С :: Т :: У :: Ф :: Х :: Ц :: Ч :: Ш :: Ю :: Я